Matthæus 26:41
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Vaager og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse! Aanden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt.«

Norsk (1930)
Våk og bed, forat I ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Svenska (1917)
Vaken, och bedjen att I icke mån komma i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt.»

King James Bible
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.

English Revised Version
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.
Bibel Viden Treasury

Watch.

Matthæus 24:42
Vaager derfor, thi I vide ikke, paa hvilken Dag eders Herre kommer.

Matthæus 25:13
Vaager derfor, thi I vide ikke Dagen, ej heller Timen.

Markus 13:33-37
Ser til, vaager og beder; thi I vide ikke, naar Tiden er der.…

Markus 14:38
Vaager, og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse; Aanden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt.«

Lukas 21:36
Og vaager og beder til enhver Tid, for at I maa blive i Stand til at undfly alle disse Ting, som skulle ske, og bestaa for Menneskesønnen.«

Lukas 22:40,46
Men da han kom til Stedet, sagde han til dem: »Beder om ikke at falde i Fristelse.«…

1.Korinther 16:13
Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke!

Efeserne 6:18
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

1.Peter 4:7
Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

1.Peter 5:8
Vær ædru, vaager; eders Modstander, Djævelen, gaar omkring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge.

Aabenbaring 16:15
— Se, jeg kommer som en Tyv Salig er den, som vaager og bevarer sine Klæder, saa han ikke skal gaa nøgen, og man skal se hans Skam. —

enter.

Matthæus 6:13
og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; [thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.]

Ordsprogene 4:14,15
Kom ikke paa gudløses Sti, skrid ej frem ad de ondes Vej.…

Lukas 8:13
Men de paa Klippen ere de, som modtage Ordet med Glæde, naar de høre det, og disse have ikke Rod; de tro til en Tid og falde fra i Fristelsens Tid.

Lukas 11:4
og forlad os vore Synder, thi ogsaa vi forlade hver, som er os skyldig; og led os ikke i Fristelse!«

1.Korinther 10:13
Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser over eder, og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over Evne, men som sammen med Fristelsen vil skabe ogsaa Udgangen af den, for at I maa kunne udholde den.

2.Peter 2:9
— Da ved Herren at udfri gudfrygtige af Fristelse, men at straffe og bevogte uretfærdige til Dommens Dag,

Aabenbaring 3:10
Efterdi du har bevaret mit Ord om Udholdenheden, vil ogsaa jeg bevare dig ud af Fristelsens Stund, som skal komme over hele Jorderige for at friste dem, som bo paa Jorden.

the spirit.

Salmerne 119:4,5,24,25,32,35-37,115,117,1
Du har givet dine Befalinger, for at de nøje skal holdes.…

Esajas 26:8,9
Ja, vi venter dig, HERRE, paa dine Dommes Sti; til dit Navn og dit Ry staar vor Sjæls Attraa.…

Romerne 7:18-25
Thi jeg ved, at i mig, det vil sige i mit Kød, bor der ikke godt; thi Villien har jeg vel, men at udføre det gode formaar jeg ikke;…

Romerne 8:3
Thi det, som var Loven umuligt, det, hvori den var afmægtig ved Kødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin egen Søn i syndigt Køds Lighed og for Syndens Skyld og saaledes domfældte Synden i Kødet,

1.Korinther 9:27
men jeg bekæmper mit Legeme og holder det i Trældom, for at ikke jeg, som har prædiket for andre, selv skal blive forkastet.

Galaterne 5:16,17,24
Men jeg siger: Vandrer efter Aanden, saa fuldbyrde I ingenlunde Kødets Begæring.…

Filipperne 3:12-14
Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er fuldkommen; men jeg jager derefter, om jeg dog kunde gribe det, efterdi jeg ogsaa er greben af Kristus Jesus.…

Links
Matthæus 26:41 InterlinearMatthæus 26:41 FlersprogedeMateo 26:41 SpanskMatthieu 26:41 FranskeMatthaeus 26:41 TyskMatthæus 26:41 KinesiskMatthew 26:41 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 26
40Og han kommer til Disciplene og finder dem sovende, og han siger til Peter: »Saa kunde I da ikke vaage een Time med mig! 41Vaager og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse! Aanden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt.« 42Han gik atter anden Gang hen, bad og sagde: »Min Fader! hvis denne Kalk ikke kan gaa mig forbi, uden jeg drikker den, da ske din Villie!«…
Krydshenvisninger
Matthæus 26:38
Da siger han til dem: »Min Sjæl er dybt bedrøvet indtil Døden; bliver her og vaager med mig!«

Markus 14:38
Vaager, og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse; Aanden er vel redebon, men Kødet er skrøbeligt.«

Matthæus 26:40
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden