Daniel 6:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men saa snart Daniel fik at vide, at Skrivelsen var udgaaet, gik han ind i sit Hus; i dets Stue paa Taget havde han aabne Vinduer i Retning mod Jerusalem, og han faldt paa Knæ tre Gange om Dagen og bad og priste sin Gud, ganske som han tilforn havde gjort.

Norsk (1930)
Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt op, gikk han inn i sitt hus; der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøide han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han hadde gjort før.

Svenska (1917)
Men så snart Daniel hade fått veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, varest han i sin övre sal hade fönster som voro öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han tre gånger om dagen ned på sina knän och bad och tackade sin Gud, såsom han förut hade plägat göra.

King James Bible
Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house; and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees three times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did aforetime.

English Revised Version
And when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house; (now his windows were open in his chamber toward Jerusalem;) and he kneeled upon his knees three times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did aforetime.
Bibel Viden Treasury

when.

Lukas 14:26
»Dersom nogen kommer til mig og ikke hader sin Fader og Moder og Hustru og Børn og Brødre og Søstre, ja endog sit eget Liv, kan han ikke være min Discipel.

Apostlenes G. 4:17-19
Men for at det ikke skal komme videre ud iblandt Folket, da lader os true dem til ikke mere at tale til noget Menneske i dette Navn.«…

his windows.

1.Kongebog 8:30,38,44,48-50
Og hør den Bøn, din Tjener og dit Folk Israel opsender, vendt mod dette Sted; du høre den der, hvor du bor, i Himmelen, du høre og tilgive!…

2.Krønikebog 6:38
naar de omvender sig til dig al hele deres Hjerte og af hele deres Sjæl i Sejrherrernes Land, som de bortførtes til, og de beder, vendt mod deres Land, som du gav deres Fædre, mod den By, du har udvalgt, og det Hus, jeg har bygget dit Navn —

Salmerne 5:7
Men jeg kan gaa ind i dit Hus af din store Naade og vendt mod dit hellige Tempel bøje mig i din Frygt.

Jonas 2:4
Jeg tænkte: »Bort er jeg stødt fra dine Øjne, aldrig mer skal jeg skue dit hellige Tempel.«

Hebræerne 4:16
Derfor lader os træde frem med Frimodighed for Naadens Trone, for at vi kunne faa Barmhjertighed og finde Naade til betimelig Hjælp.

he kneeled.

1.Kongebog 8:54
Da Salomo var færdig med hele denne Bøn og Begæring til HERREN rejste han sig fra Pladsen foran HERRENS Alter, hvor han havde ligget paa Knæ med Hænderne udbredt mod Himmelen.

2.Krønikebog 6:13
Salomo havde nemlig ladet lave en fem Alen lang, fem Alen bred og tre Alen høj Talerstol af Kobber og stillet den op midt i Gaarden; paa den traadte han op og kastede sig paa Knæ foran hele Israels Forsamling, udbredte sine Hænder mod Himmelen

Ezra 9:5
Men ved Aftenafgrødeofferets Tid rejste jeg mig af min Selvydmygelse, og idet jeg sønderrev min Kjortel og min Kappe, kastede jeg mig paa Knæ og udbredte Hænderne til, HERREN min Gud

Salmerne 95:6
Kom, lad os bøje os, kaste os ned, knæle for HERREN, vor Skaber!

Lukas 22:41
Og han rev sig løs fra dem, saa meget som et Stenkast, og faldt paa Knæ, bad og sagde:

Apostlenes G. 7:60
Men han faldt paa Knæ og raabte med høj Røst: »Herre, tilregn dem ikke denne Synd!« Og som han sagde dette, sov han hen.

Apostlenes G. 9:40
Men Peter bød dem alle at gaa ud, og han faldt paa Knæ og bad; og han vendte sig til det døde Legeme og sagde: »Tabitha, staa op!« Men hun oplod sine Øjne, og da hun saa Peter, satte hun sig op.

Apostlenes G. 20:36
Og da han havde sagt dette, faldt han paa sine Knæ og bad med dem alle.

Apostlenes G. 21:5
Men da vi havde tilendebragt disse Dage, droge vi derfra og rejste videre, idet de alle, med Hustruer og Børn, ledsagede os uden for Byen; og efter at have knælet paa Strandbredden og holdt Bøn

Efeserne 3:14
For denne Sags Skyld bøjer jeg mine Knæ for Faderen,

three.

Daniel 6:13
Saa svarede de Kongen: »Daniel, en af de bortførte Judæere, ænser hverken dig, o Konge, eller Forbudet, du udstedte, men beder sin Bøn tre Gange om Dagen!«

Salmerne 55:17
Jeg klager og stønner ved Kvæld, ved Gry og ved Middag; min Røst vil han høre

Salmerne 86:3
Vær mig naadig, Herre, du er min Gud; thi jeg raaber til dig Dagen igennem.

Apostlenes G. 2:1,2,15
Og da Pinsefestens Dag kom, vare de alle endrægtigt forsamlede.…

Apostlenes G. 3:1
Men Peter og Johannes gik op i Helligdommen ved Bedetimen, den niende Time.

Apostlenes G. 10:9
Men den næste Dag, da disse vare undervejs og nærmede sig til Byen, steg Peter op paa Taget for at bede ved den sjette Time.

gave.

Salmerne 34:1
Af David, da han lod afsindig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han drog bort. (2) Jeg vil love HERREN til hver en Tid, hans Pris skal stadig fylde min Mund;

Filipperne 4:6
Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;

Kolossenserne 3:17
Og alt, hvad I gøre i Ord eller i Handling, det gører alt i den Herres Jesu Navn, takkende Gud Fader ved ham.

1.Thessaloniker 5:17,18
beder uafladelig,…

Hebræerne 13:15
Lader os da ved ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, det er: en Frugt af Læber, som bekende hans Navn.

as he.

Nehemias 6:11
Men jeg svarede: Skulde en Mand som jeg flygte? Og hvorledes skulde en Mand som jeg kunne betræde Helligdommen og blive i Live? Jeg gaar ikke derind!

Salmerne 11:1,2
Til Sangmesteren. Af David. Jeg tager min Tilflugt til HERREN! Hvor kan I sige til min Sjæl: »Fly som en Fugl til Bjergene!…

Matthæus 10:28-33
Og frygter ikke for dem, som slaa Legemet ihjel, men ikke kunne slaa Sjælen ihjel; men frygter hellere for ham, som kan fordærve baade Sjæl og Legeme i Helvede.…

Lukas 12:4-9
Men jeg siger til eder, mine Venner! frygter ikke for dem, som slaa Legemet ihjel og derefter ikke formaa at gøre mere.…

Apostlenes G. 4:18,19,29
Og de kaldte dem ind og forbøde dem aldeles at tale eller lære i Jesu Navn.…

Apostlenes G. 5:20,29,40,41-42
»Gaar hen og træder frem og taler i Helligdommen alle disse Livets Ord for Folket!«…

Apostlenes G. 20:24
Men jeg agter ikke mit Liv noget værd for mig selv, for at jeg kan fuldende mit Løb og den Tjeneste, som jeg har faaet af den Herre Jesus, at vidne om Guds Naades Evangelium.

Filipperne 1:14,20
og de fleste af Brødrene fik i Tillid til Herren ved mine Lænker end mere Dristighed til at tale Guds Ord uden Frygt.…

Aabenbaring 2:10,13
Frygt ikke, for hvad du vil komme til at lide! Se, Djævelen vil kaste nogle af eder i Fængsel, for at I skulle fristes, og I skulle have Trængsel i ti Dage. Vær tro indtil Døden, saa vil jeg give dig Livets Krone.…

Links
Daniel 6:10 InterlinearDaniel 6:10 FlersprogedeDaniel 6:10 SpanskDaniel 6:10 FranskeDaniel 6:10 TyskDaniel 6:10 KinesiskDaniel 6:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Daniel 6
10Men saa snart Daniel fik at vide, at Skrivelsen var udgaaet, gik han ind i sit Hus; i dets Stue paa Taget havde han aabne Vinduer i Retning mod Jerusalem, og han faldt paa Knæ tre Gange om Dagen og bad og priste sin Gud, ganske som han tilforn havde gjort. 11Da stormede hine Mænd ind og fandt Daniel i Færd med at bede og bønfalde sin Gud.…
Krydshenvisninger
Filipperne 4:6
Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;

1.Thessaloniker 5:17
beder uafladelig,

1.Thessaloniker 5:18
takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus.

1.Kongebog 8:30
Og hør den Bøn, din Tjener og dit Folk Israel opsender, vendt mod dette Sted; du høre den der, hvor du bor, i Himmelen, du høre og tilgive!

1.Kongebog 8:44
Naar dit Folk drager i Krig mod sin Fjende, hvor du end sender dem hen, og de beder til HERREN, vendt mod den By, du har udvalgt, og det Hus, jeg har bygget dit Navn,

1.Kongebog 8:48
naar de omvender sig til dig af hele deres Hjerte og af hele deres Sjæl i deres Fjenders Land, som de bortførtes til, og de beder til dig, vendt mod deres Land, som du gav deres Fædre, mod den By, du har udvalgt, og det Hus, jeg har bygget dit Navn —

Salmerne 5:7
Men jeg kan gaa ind i dit Hus af din store Naade og vendt mod dit hellige Tempel bøje mig i din Frygt.

Salmerne 34:1
Af David, da han lod afsindig for Abimelek, og denne jog ham fra sig, og han drog bort. (2) Jeg vil love HERREN til hver en Tid, hans Pris skal stadig fylde min Mund;

Salmerne 55:17
Jeg klager og stønner ved Kvæld, ved Gry og ved Middag; min Røst vil han høre

Salmerne 95:6
Kom, lad os bøje os, kaste os ned, knæle for HERREN, vor Skaber!

Daniel 9:4
Og jeg bad til HERREN min Gud, bekendte og sagde: »Ak, Herre, du store, forfærdelige Gud, som holder fast ved Pagten og Miskundheden mod dem, der elsker dig og holder dine Bud!

Jonas 2:4
Jeg tænkte: »Bort er jeg stødt fra dine Øjne, aldrig mer skal jeg skue dit hellige Tempel.«

Daniel 6:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden