Romerne 8:26
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og ligeledes kommer ogsaa Aanden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi vi vide ikke, hvad vi skulle bede om, som det sig bør, men Aanden selv gaar i Forbøn for os med uudsigelige Sukke.

Norsk (1930)
Men i like måte kommer også Ånden vår skrøpelighet til hjelp; for vi vet ikke hvad vi skal bede om, slik som vi trenger det; men Ånden selv går i forbønn for oss med usigelige sukk,

Svenska (1917)
Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar.

King James Bible
Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.

English Revised Version
And in like manner the Spirit also helpeth our infirmity: for we know not how to pray as we ought; but the Spirit himself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered;
Bibel Viden Treasury

infirmities.

Romerne 15:1
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.

2.Korinther 12:5-10
Af en saadan vil jeg rose mig; men af mig selv vil jeg ikke rose mig, uden af min Magtesløshed.…

Hebræerne 4:15
Thi vi have ikke en Ypperstepræst, som ej kan have Medlidenhed med vore Skrøbeligheder, men en saadan, som er fristet i alle Ting i Lighed med os, dog uden Synd.

Hebræerne 5:2
som en, der kan bære over med de vankundige og vildfarende, eftersom han ogsaa selv er stedt i Skrøbelighed

for we.

Matthæus 20:22
Men Jesus svarede og sagde: »I vide ikke, hvad I bede om. Kunne I drikke den Kalk, som jeg skal drikke?« De sige til ham: »Det kunne vi.«

Lukas 11:1
Og det skete, da han var paa et Sted og bad, at en af hans Disciple sagde til ham, da han holdt op: »Herre! lær os at bede, som ogsaa Johannes lærte sine Disciple.«

*etc:

Jakob 4:3
I bede og faa ikke, fordi I bede ilde, for at øde det i eders Lyster.

but.

Romerne 8:15
I modtoge jo ikke en Trældoms Aand atter til Frygt, men I modtoge en Sønneudkaarelses Aand, i hvilken vi raabe: Abba, Fader!

Salmerne 10:17
du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til

Zakarias 12:10
Og saa udgyder jeg over Davids Hus og Jerusalems Indbyggere Naadens og Bønnens Aand, saa de ser hen til ham, de har gennemstunget, og sørger over ham, som man sørger over en enbaaren Søn, og holder Klage over ham, som man holder Klage over den førstefødte.

Matthæus 10:20
Thi I ere ikke de, som tale; men det er eders Faders Aand, som taler i eder.

Galaterne 4:6
Men fordi I ere Sønner, har Gud udsendt i vore Hjerter sin Søns Aand, som raaber: Abba, Fader!

Efeserne 2:18
Thi ved ham have vi begge i een Aand Adgang til Faderen.

Efeserne 6:18
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

Judas 1:20,21
I derimod, I elskede! opbygger eder selv paa eders helligste Tro; beder i den Helligaand;…

with.

Romerne 7:24
Jeg elendige Menneske! hvem skal fri mig fra dette Dødens Legeme?

Salmerne 6:3,9
Saare skælver min Sjæl; o HERRE, hvor længe endnu?…

Salmerne 42:1-5
Til Sangmesteren. En Maskil af Koras Sønner. (2) Som Hjorten skriger efter rindende Vand, saaledes skriger min Sjæl efter dig, o Gud.…

Salmerne 55:1,2
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Maskil af David. (2) Lyt, o Gud, til min Bøn, skjul dig ej for min Tryglen, (3)…

Salmerne 69:3
træt har jeg skreget mig, Struben brænder, mit Øje er mat af at bie paa min Gud;

Salmerne 77:1-3
Til Sangmesteren. Til Jedutun. Af Asaf. En Salme. (2) Jeg raaber højt til Gud, højt til Gud, og han hører mig;…

Salmerne 88:1-3
En Sang. En Salme af Koras Sønner. Til Sangmesteren. Al-mahalat-leannot. En Maskil af Ezraiten Heman. (2) HERRE min Gud, jeg raaber om Dagen, om Natten naar mit Skrig til dig;…

Salmerne 102:5,20
Under min Stønnen klæber mine Ben til Huden;…

Salmerne 119:81
Efter din Frelse længes min Sjæl, jeg bier paa dit Ord.

Salmerne 119:82
Mine Øjne længes efter dit Ord og siger: »Hvornaar mon du trøster mig?«

Salmerne 143:4-7
Aanden hensygner i mig, mit Hjerte stivner i Brystet.…

Lukas 22:44
Og da han var i Dødsangst, bad han heftigere; men hans Sved blev som Blodsdraaber, der faldt ned paa Jorden.

2.Korinther 5:2,4
Ja, ogsaa i denne sukke vi, længselsfulde efter at overklædes med vor Bolig fra Himmelen,…

2.Korinther 12:8
Om denne bad jeg Herren tre Gange, at han maatte vige fra mig;

Links
Romerne 8:26 InterlinearRomerne 8:26 FlersprogedeRomanos 8:26 SpanskRomains 8:26 FranskeRoemer 8:26 TyskRomerne 8:26 KinesiskRomans 8:26 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 8
25Men dersom vi haabe det, som vi ikke se, da forvente vi det med Udholdenhed. 26Og ligeledes kommer ogsaa Aanden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi vi vide ikke, hvad vi skulle bede om, som det sig bør, men Aanden selv gaar i Forbøn for os med uudsigelige Sukke. 27Og han, som ransager Hjerterne, ved, hvad Aandens Higen er, at den efter Guds Villie gaar i Forbøn for hellige.
Krydshenvisninger
Job 37:19
Lær mig, hvad vi skal sige ham! Intet kan vi faa frem for Mørke.

Matthæus 20:22
Men Jesus svarede og sagde: »I vide ikke, hvad I bede om. Kunne I drikke den Kalk, som jeg skal drikke?« De sige til ham: »Det kunne vi.«

Johannes 14:16
Og jeg vil bede Faderen, og han skal give eder en anden Talsmand til at være hos eder evindelig,

Romerne 8:15
I modtoge jo ikke en Trældoms Aand atter til Frygt, men I modtoge en Sønneudkaarelses Aand, i hvilken vi raabe: Abba, Fader!

2.Korinther 12:8
Om denne bad jeg Herren tre Gange, at han maatte vige fra mig;

Efeserne 6:18
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

Romerne 8:25
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden