Johannes 8:32
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og I skulle erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre eder.«

Norsk (1930)
og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Svenska (1917)
Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.»

King James Bible
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

English Revised Version
and ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
Bibel Viden Treasury

ye shall.

Johannes 6:45
Der er skrevet hos Profeterne: »Og de skulle alle være oplærte af Gud«. Hver den, som har hørt af Faderen og lært, kommer til mig.

Johannes 7:17
Dersom nogen vil gøre hans Villie, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv.

Johannes 14:6
Jesus siger til ham: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

Johannes 16:13
Men naar han, Sandhedens Aand, kommer, skal han vejlede eder til hele Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende Ting skal han forkynde eder.

Salmerne 25:5,8,9
Led mig paa din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig paa dig.…

Ordsprogene 1:23,29
Vend eder til min Revselse! Se, jeg lader min Aand udvælde for eder, jeg kundgør eder mine Ord:…

Ordsprogene 2:1-7
Min Søn, naar du tager imod mine Ord og gemmer mine Paalæg hos dig,…

Ordsprogene 4:18
Gudløses Vej er som Mørket, de skønner ej, hvad de snubler over,

Højsangen 1:7,8
Sig mig, du, som min Sjæl har kær, hvor du vogter din Hjord, hvor du holder Hvil ved Middag. Thi hvi skal jeg gaa som en Landstryger ved dine Fællers Hjorde?…

Esajas 2:3
og talrige Folkeslag vandre: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; han skal lære os sine Veje, saa vi kan gaa paa hans Stier; thi fra Zion udgaar Aabenbaring, fra Jerusalem HERRENS Ord.«

Esajas 30:21
dine Ører skal høre det Ord bag ved dig: »Her er Vejen, I skal gaa!« hver Gang I er ved at vige til højre eller venstre.

Esajas 35:8
Der bliver en banet Vej, den hellige Vej skal den kaldes; ingen uren færdes paa den, den er Valfartsvej for hans Folk, selv enfoldige farer ej vild.

Esajas 54:13
Alle dine Børn bliver oplært af HERREN, og stor bliver Børnenes Fred;

Jeremias 6:16
Saa siger HERREN: Staa ved Vejene og se efter, spørg efter de gamle Stier, hvor Vejen er til alt godt, og gaa paa den; saa finder I Hvile for eders Sjæle. Men de svarede: »Det vil vi ikke.«

Jeremias 31:33,34
nej, dette er den Pagt, jeg efter hine Dage slutter med Israels Hus, lyder det fra HERREN: Jeg giver min Lov i deres Indre og skriver den paa deres Hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit Folk.…

Hoseas 6:3
Saa lad os da kende, jage efter at kende HERREN! Som Morgenrøden er hans Opgang vis. Da kommer han til os som Regn, som Vaarregn, der væder Jorden.«

Malakias 4:2
Men for eder, som frygter mit Navn, skal Retfærds Sol opgaa med Lægedom under sine Vinger, og I skal gaa ud og boltre eder som Kalve, der kommer fra Stalden,

Matthæus 11:29
Tager mit Aag paa eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; saa skulle I finde Hvile for eders Sjæle.

Matthæus 13:11,12
Men han svarede og sagde til dem: »Fordi det er eder givet at kende Himmeriges Riges Hemmeligheder; men dem er det ikke givet.…

2.Timotheus 3:7
og altid lære og aldrig kunne komme til Sandheds Erkendelse.

and the.

Johannes 8:36
Dersom da Sønnen faar frigjort eder, skulle I være virkelig frie.

Johannes 17:17
Hellige dem i Sandheden; dit Ord er Sandhed.

Salmerne 119:45
jeg vil vandre i aabent Land, thi dine Befalinger ligger mig paa Sinde.

Esajas 61:1
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,

Romerne 6:14-18,22
Thi Synd skal ikke herske over eder I ere jo ikke under Lov, men under Naade.…

Romerne 8:2,15
Thi Livets Aands Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens og Dødens Lov.…

2.Korinther 3:17,18
Men Herren er Aanden, og hvor Herrens Aand er, er der Frihed.…

Galaterne 5:13
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

2.Timotheus 2:25,26
med Sagtmodighed irettesættende dem, som modsætte sig, om Gud dog engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse,…

Jakob 1:25
Men den, som skuer ind i Frihedens fuldkomne Lov og holder ved dermed, saa han ikke bliver en glemsom Tilhører, men en Gerningens Gører, han skal være salig i sin Gerning.

Jakob 2:12
Taler saaledes og gører saaledes, som de, der skulle dømmes efter Frihedens Lov.

1.Peter 2:16
som frie, og ikke som de, der have Friheden til Ondskabs Skjul, men som Guds Tjenere.

Links
Johannes 8:32 InterlinearJohannes 8:32 FlersprogedeJuan 8:32 SpanskJean 8:32 FranskeJohannes 8:32 TyskJohannes 8:32 KinesiskJohn 8:32 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 8
31Jesus sagde da til de Jøder, som vare komne til Tro paa ham: »Dersom I blive i mit Ord, ere I sandelig mine Disciple, 32og I skulle erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre eder.« 33De svarede ham: »Vi ere Abrahams Sæd og have aldrig været nogens Trælle; hvorledes siger du da: I skulle vorde frie?«…
Krydshenvisninger
Johannes 1:14
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.

Johannes 1:17
Thi Loven blev given ved Moses; Naaden og Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.

Johannes 8:36
Dersom da Sønnen faar frigjort eder, skulle I være virkelig frie.

Romerne 6:18
Og frigjorde fra Synden bleve I Retfærdighedens Tjenere.

Romerne 6:22
Men nu, da I ere blevne frigjorde fra Synden og ere blevne Guds Tjenere, have I eders Frugt til Helliggørelse og som Enden derpaa et evigt Liv;

Romerne 8:2
Thi Livets Aands Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens og Dødens Lov.

1.Korinther 7:22
Thi den, der er kaldet i Herren som Træl, er Herrens frigivne; ligesaa er den, der er kaldet som fri, Kristi Træl.

2.Korinther 3:17
Men Herren er Aanden, og hvor Herrens Aand er, er der Frihed.

Galaterne 5:1
Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag!

Galaterne 5:13
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

Jakob 1:25
Men den, som skuer ind i Frihedens fuldkomne Lov og holder ved dermed, saa han ikke bliver en glemsom Tilhører, men en Gerningens Gører, han skal være salig i sin Gerning.

Jakob 2:12
Taler saaledes og gører saaledes, som de, der skulle dømmes efter Frihedens Lov.

1.Peter 2:16
som frie, og ikke som de, der have Friheden til Ondskabs Skjul, men som Guds Tjenere.

2.Johannes 1:1
Den Ældste til den udvalgte Frue og hendes Børn, som jeg elsker i Sandhed, og ikke jeg alene, men ogsaa alle, som have erkendt Sandheden,

Johannes 8:31
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden