Galaterne 5:13
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

Norsk (1930)
For I blev kalt til frihet, brødre; bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet!

Svenska (1917)
I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken.

King James Bible
For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.

English Revised Version
For ye, brethren, were called for freedom; only use not your freedom for an occasion to the flesh, but through love be servants one to another.
Bibel Viden Treasury

ye.

Galaterne 5:1
Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag!

Galaterne 4:5-7,22-31
for at han skulde løskøbe dem, som vare under Loven, for at vi skulde faa Sønneudkaarelsen.…

Esajas 61:1
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,

Lukas 4:18
»Herrens Aand er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, og blinde, at de skulle faa deres Syn, for at sætte plagede i Frihed,

Johannes 8:32-36
og I skulle erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre eder.«…

Romerne 6:18-22
Og frigjorde fra Synden bleve I Retfærdighedens Tjenere.…

only.

1.Korinther 8:9
Men ser, til, at ikke denne eders Frihed skal blive til Anstød for de skrøbelige!

1.Peter 2:16
som frie, og ikke som de, der have Friheden til Ondskabs Skjul, men som Guds Tjenere.

2.Peter 2:19
og love dem Frihed, skønt de selv ere Fordærvelsens Trælle; thi man er Træl af det, som man er overvunden af.

Judas 1:4,10-12
Thi der har indsneget sig nogle Mennesker, om hvem det for længe siden er forud skrevet, at de vilde falde under denne Dom: Ugudelige, som misbruge vor, Guds Naade til Uterlighed og fornægte vor eneste Hersker og Herre Jesus Kristus.…

but.

Galaterne 5:14,22
Thi hele Loven er opfyldt i eet Ord, i det: »Du skal elske din Næste som dig selv.«…

Galaterne 6:2
Bærer hverandres Byrder og opfylder saaledes Kristi Lov!

Markus 10:43-45
Men saaledes er det ikke iblandt eder; men den, som vil blive stor iblandt eder, skal være eders Tjener;…

Johannes 13:14,15
Naar da jeg, Herren og Mesteren, har toet eders Fødder, saa ere ogsaa I skyldige at to hverandres Fødder.…

Apostlenes G. 20:35
Jeg viste eder i alle Ting, at saaledes bør vi arbejde og tage os af de skrøbelige og ihukomme den Herres Jesu Ord, at han selv har sagt: »Det er saligere at give end at tage.«

Romerne 15:1,2
Men vi, som ere stærke, bør bære de svages Skrøbeligheder og ikke være os selv til Behag.…

1.Korinther 9:19
Thi skønt jeg er fri over for alle, har jeg dog gjort mig selv til Tjener for alle, for at jeg kunde vinde des flere.

1.Korinther 13:4-7
Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke,…

2.Korinther 4:5
Thi ikke os selv prædike vi, men Kristus Jesus som Herre, os derimod som eders Tjenere for Jesu Skyld.

2.Korinther 12:15
Men jeg vil med Glæde gøre Opofrelser ja, opofres for eders Sjæle. Mon jeg, naar jeg elsker eder højere, elskes mindre?

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

Jakob 2:15-17
Dersom en Broder eller Søster er nøgen og fattes den daglige Føde,…

1.Johannes 3:16-19
Derpaa kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.…

Links
Galaterne 5:13 InterlinearGalaterne 5:13 FlersprogedeGálatas 5:13 SpanskGalates 5:13 FranskeGalater 5:13 TyskGalaterne 5:13 KinesiskGalatians 5:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 5
12Gid de endog maatte lemlæste sig selv, de, som forstyrre eder! 13I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere! 14Thi hele Loven er opfyldt i eet Ord, i det: »Du skal elske din Næste som dig selv.«…
Krydshenvisninger
Johannes 8:32
og I skulle erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre eder.«

1.Korinther 8:9
Men ser, til, at ikke denne eders Frihed skal blive til Anstød for de skrøbelige!

1.Korinther 9:19
Thi skønt jeg er fri over for alle, har jeg dog gjort mig selv til Tjener for alle, for at jeg kunde vinde des flere.

2.Korinther 3:17
Men Herren er Aanden, og hvor Herrens Aand er, er der Frihed.

Galaterne 2:4
nemlig for de indsnegne falske Brødres Skyld, som jo havde listet sig ind for at lure paa vor Frihed, som vi have i Kristus Jesus, for at de kunde gøre os til Trælle.

Galaterne 5:1
Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag!

Efeserne 5:21
og underordne eder under hverandre i Kristi Frygt;

1.Peter 2:16
som frie, og ikke som de, der have Friheden til Ondskabs Skjul, men som Guds Tjenere.

Galaterne 5:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden