Galaterne 5:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag!

Norsk (1930)
Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!

Svenska (1917)
För att vi skola vara fria, har Kristus frigjort oss. Stån därför fasta, och låten icke något nytt träldomsok läggas på eder.

King James Bible
Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.

English Revised Version
With freedom did Christ set us free: stand fast therefore, and be not entangled again in a yoke of bondage.
Bibel Viden Treasury

Stand.

Ordsprogene 23:23
Køb Sandhed og sælg den ikke, Visdom, Tugt og Forstand.

1.Korinther 15:58
Derfor, mine elskede Brødre! bliver faste, urokkelige, altid rige i Herrens Gerning, vidende, at eders Arbejde er ikke forgæves i Herren.

1.Korinther 16:13
Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke!

Efeserne 6:14
Saa staar da omgjordede om eders Lænd med Sandhed og iførte Retfærdighedens Panser.

Filipperne 1:27
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

1.Thessaloniker 3:8
Thi nu leve vi, naar I staa fast i Herren.

2.Thessaloniker 2:15
Saa staar da fast, Brødre! og holder fast ved de Overleveringer, hvori I bleve oplærte, være sig ved vor Tale eller vort Brev.

Hebræerne 3:6,14
men Kristus er det som en Søn over hans Hus; og hans Hus ere vi, saafremt vi fastholde Haabets Frimodighed og Ros urokket indtil Enden.…

Hebræerne 4:14
Efterdi vi altsaa have en stor Ypperstepræst, som er gaaet igennem Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde fast ved Bekendelsen!

Hebræerne 10:23,35-39
lader os fastholde Haabets Bekendelse urokket; thi trofast er han, som gav Forjættelsen;…

Judas 1:3,20,21
I elskede! da det laa mig alvorligt paa Sinde at skrive til eder om vor fælles Frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til eder med Formaning om at stride for den Tro, som een Gang er bleven overgiven de hellige.…

Aabenbaring 2:25
Kun skulle I holde fast ved det, I have, indtil jeg kommer.

Aabenbaring 3:3
Kom derfor i Hu, hvorledes du modtog og hørte, og bevar det og omvend dig! Dersom du altsaa ikke vaager, skal jeg komme som en Tyv, og du skal ikke vide, i hvilken Time jeg kommer over dig.

the liberty.

Galaterne 5:13
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

Galaterne 2:4
nemlig for de indsnegne falske Brødres Skyld, som jo havde listet sig ind for at lure paa vor Frihed, som vi have i Kristus Jesus, for at de kunde gøre os til Trælle.

Galaterne 3:25
Men efter at Troen er kommen, ere vi ikke mere under Tugtemester.

Galaterne 4:26,31
Men Jerusalem heroventil er frit, og hun er vor Moder.…

Salmerne 51:12
glæd mig igen med din Frelse, giv mig til Støtte en villig Aand!

Esajas 61:1
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,

Matthæus 11:28-30
Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile.…

Johannes 8:32-36
og I skulle erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre eder.«…

Romerne 6:14,18
Thi Synd skal ikke herske over eder I ere jo ikke under Lov, men under Naade.…

Romerne 7:3,6
Derfor skal hun kaldes en Horkvinde, om hun bliver en anden Mands, medens Manden lever: men naar Manden dør, er hun fri fra den Lov, saa at hun ikke er en Horkvinde, om hun bliver en anden Mands.…

Romerne 8:2
Thi Livets Aands Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens og Dødens Lov.

1.Korinther 7:22
Thi den, der er kaldet i Herren som Træl, er Herrens frigivne; ligesaa er den, der er kaldet som fri, Kristi Træl.

2.Korinther 3:17
Men Herren er Aanden, og hvor Herrens Aand er, er der Frihed.

1.Peter 2:16
som frie, og ikke som de, der have Friheden til Ondskabs Skjul, men som Guds Tjenere.

2.Peter 2:19
og love dem Frihed, skønt de selv ere Fordærvelsens Trælle; thi man er Træl af det, som man er overvunden af.

entangled.

Galaterne 2:4
nemlig for de indsnegne falske Brødres Skyld, som jo havde listet sig ind for at lure paa vor Frihed, som vi have i Kristus Jesus, for at de kunde gøre os til Trælle.

Galaterne 4:9
Men nu, da I have lært Gud at kende, ja, meget mere ere blevne kendte af Gud, hvor kunne I da atter vende tilbage til den svage og fattige Børnelærdom, som I atter forfra ville trælle under?

Matthæus 23:4
Men de binde svare Byrder, vanskelige at bære, og lægge dem paa Menneskenes Skuldre; men selv ville de ikke bevæge dem med en Finger.

Apostlenes G. 15:10
Hvorfor friste I da nu Gud, saa I lægge et Aag paa Disciplenes Nakke, som hverken vore Fædre eller vi have formaaet at bære?

Kolossenserne 2:16-22
Lad derfor ingen dømme eder for Mad eller for Drikke eller i Henseende til Højtid eller Nymaane eller Sabbat,…

Hebræerne 9:8-11
hvorved den Helligaand giver til Kende, at Vejen til Helligdommen endnu ikke er bleven aabenbar, saa længe det førreste Telt endnu staar,…

Links
Galaterne 5:1 InterlinearGalaterne 5:1 FlersprogedeGálatas 5:1 SpanskGalates 5:1 FranskeGalater 5:1 TyskGalaterne 5:1 KinesiskGalatians 5:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Galaterne 5
1Til Friheden har Kristus frigjort os. Saa staar nu fast, og lader eder ikke atter holde under Trældoms Aag! 2Se, jeg, Paulus, siger eder, at dersom I lade eder omskære, vil Kristus intet gavne eder.…
Krydshenvisninger
Johannes 8:32
og I skulle erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre eder.«

Johannes 8:36
Dersom da Sønnen faar frigjort eder, skulle I være virkelig frie.

Apostlenes G. 15:10
Hvorfor friste I da nu Gud, saa I lægge et Aag paa Disciplenes Nakke, som hverken vore Fædre eller vi have formaaet at bære?

Romerne 8:15
I modtoge jo ikke en Trældoms Aand atter til Frygt, men I modtoge en Sønneudkaarelses Aand, i hvilken vi raabe: Abba, Fader!

1.Korinther 16:13
Vaager, staar faste i Troen, værer mandige, værer stærke!

2.Korinther 3:17
Men Herren er Aanden, og hvor Herrens Aand er, er der Frihed.

2.Korinther 11:20
I finde eder jo i, om nogen gør eder til Trælle, om nogen æder eder op, om nogen tager til sig, om nogen ophøjer sig, om nogen slaar eder i Ansigtet.

Galaterne 2:4
nemlig for de indsnegne falske Brødres Skyld, som jo havde listet sig ind for at lure paa vor Frihed, som vi have i Kristus Jesus, for at de kunde gøre os til Trælle.

Galaterne 4:31
Derfor, Brødre! ere vi ikke Tjenestekvindens Børn, men den frie Kvindes.

Galaterne 5:13
I bleve jo kaldede til Frihed, Brødre! kun at I ikke bruge Friheden til en Anledning for Kødet, men værer ved Kærligheden hverandres Tjenere!

Galaterne 4:31
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden