Matthæus 11:29
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Tager mit Aag paa eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; saa skulle I finde Hvile for eders Sjæle.

Norsk (1930)
Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler.

Svenska (1917)
Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.

King James Bible
Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.

English Revised Version
Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
Bibel Viden Treasury

my.

Matthæus 7:24
Derfor, hver den, som hører disse mine Ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit Hus paa Klippen,

Matthæus 17:5
Medens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende Sky dem; og se, der kom fra Skyen en Røst, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag; hører ham!«

Johannes 13:17
Naar I vide dette, ere I salige, om I gøre det.

Johannes 14:21-24
Den, som har mine Befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig; men den, som elsker mig, skal elskes af min Fader; og jeg skal elske ham og aabenbare mig for ham.«…

Johannes 15:10-14
Dersom I holde mine Befalinger, skulle I blive i min Kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger og bliver i hans Kærlighed.…

1.Korinther 9:21
dem uden for Loven som en uden for Loven, skønt jeg ikke er uden Lov for God, men under Kristi Lov, for at jeg kunde vinde dem, som ere uden for Loven.

2.Korinther 10:5
idet vi nedbryde Tankebygninger og al Højhed, som rejser sig imod Erkendelsen af Gud, og tage enhver Tanke til Fange til Lydighed imod Kristus

1.Thessaloniker 4:2
I vide jo, hvilke Bud vi gave eder ved den Herre Jesus.

2.Thessaloniker 1:8
med Lueild, naar han tager Hævn over dem, som ikke kende Gud, og over dem, som ikke lyde vor Herres Jesu Evangelium,

Hebræerne 5:9
og efter at være fuldkommet blev Aarsag til evig Frelse for alle dem, som lyde ham,

and learn.

Matthæus 11:27
Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og ingen kender Sønnen uden Faderen, og ingen kender Faderen uden Sønnen, og den, for hvem Sønnen vil aabenbare ham.

Matthæus 28:20
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

Lukas 6:46-48
Men hvorfor kalde I mig Herre, Herre! og gøre ikke, hvad jeg siger?…

Lukas 8:35
Da gik de ud for at se det, som var sket, og de kom til Jesus og fandt Manden, af hvem de onde Aander vare udfarne, siddende ved Jesu Fødder, paaklædt og ved Samling; og de frygtede.

Lukas 10:39-42
Og hun havde en Søster, som hed Maria, og hun satte sig ved Herrens Fødder og hørte paa hans Tale.…

Johannes 13:15
Thi jeg har givet eder et Eksempel, for at, ligesom jeg gjorde ved eder, skulle ogsaa I gøre.

Apostlenes G. 3:22,23
Moses sagde: »En Profet skal Herren eders Gud oprejse eder af eders Brødre ligesom mig; ham skulle I høre i alt, hvad han end vil tale til eder.…

Apostlenes G. 7:37
Han er den Moses, som sagde til Israels Børn: »En Profet skal Gud oprejse eder af eders Brødre ligesom mig.«

Efeserne 4:20,21
Men I have ikke saaledes lært Kristus,…

Filipperne 2:5
Det samme Sindelag være i eder, som ogsaa var i Kristus Jesus,

1.Johannes 2:6
Den, som siger, at han bliver i ham, han er ogsaa skyldig selv at vandre saaledes, som han vandrede.

for.

Matthæus 12:19,20
Han skal ikke kives og ikke raabe, og ingen skal høre hans Røst paa Gaderne.…

Matthæus 21:5
»Siger til Zions Datter: Se, din Konge kommer til dig, sagtmodig og ridende paa et Asen og paa et Trældyrs Føl.«

4.Mosebog 12:3
Men den Mand Moses var saare sagtmodig, sagtmodigere end noget andet Menneske paa Jorden.

Salmerne 131:1
Sang til Festrejserne. Af David. HERRE, mit Hjerte er ikke hovmodigt, mine Øjne er ikke stolte, jeg sysler ikke med store Ting, med Ting, der er mig for høje.

Esajas 42:1-4
Se min Tjener, ved hvem jeg holder fast, min udvalgte, hvem jeg har kær! Paa ham har jeg lagt min Aand, han skal udbrede Ret til Folkene.…

Zakarias 9:9
Fryd dig saare, Zions Datter, raab med Glæde, Jerusalems Datter! Se, din Konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig er han, ydmyg, ridende paa et Æsel, paa en Asenindes Føl.

Lukas 9:51-56
Men det skete, da hans Optagelses Dage vare ved at fuldkommes, da fæstede han sit Ansigt paa at drage til Jerusalem.…

2.Korinther 10:1
Men jeg selv, Paulus, formaner eder ved Kristi Sagtmodighed og Mildhed, jeg, som, »naar I se derpaa, er ydmyg iblandt eder, men fraværende er modig over for eder«,

Filipperne 2:7,8
men forringede sig selv, idet han tog en Tjeners Skikkelse paa og blev Mennesker lig;…

1.Peter 2:21-23
Thi dertil bleve I kaldede, efterdi ogsaa Kristus har lidt for eder, efterladende eder et Forbillede, for at I skulle følge i hans Fodspor,…

and ye.

Matthæus 11:28
Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile.

Jeremias 6:16
Saa siger HERREN: Staa ved Vejene og se efter, spørg efter de gamle Stier, hvor Vejen er til alt godt, og gaa paa den; saa finder I Hvile for eders Sjæle. Men de svarede: »Det vil vi ikke.«

Hebræerne 4:3-11
Thi vi gaa ind til Hvilen, vi, som ere komne til Troen, efter hvad han har sagt: »Saa svor jeg i min Vrede: Sandelig, de skulle ikke gaa ind til min Hvile«, omendskønt Gerningerne vare fuldbragte fra Verdens Grundlæggelse.…

Links
Matthæus 11:29 InterlinearMatthæus 11:29 FlersprogedeMateo 11:29 SpanskMatthieu 11:29 FranskeMatthaeus 11:29 TyskMatthæus 11:29 KinesiskMatthew 11:29 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 11
28Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile. 29Tager mit Aag paa eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; saa skulle I finde Hvile for eders Sjæle. 30Thi mit Aag er gavnligt, og min Byrde er let.«
Krydshenvisninger
4.Mosebog 12:3
Men den Mand Moses var saare sagtmodig, sagtmodigere end noget andet Menneske paa Jorden.

Salmerne 116:7
Vend tilbage, min Sjæl, til din Ro, thi HERREN har gjort vel imod dig!

Ordsprogene 3:17
dens Veje er liflige Veje, og alle dens Stier er Lykke;

Esajas 28:12
han, som dog sagde til dem: »Her er der Hvile, lad den trætte hvile, her er der Ro!« — men de vilde ej høre.

Esajas 29:19
De ydmyge glædes end mere i HERREN, de fattige jubler i Israels Hellige.

Jeremias 6:16
Saa siger HERREN: Staa ved Vejene og se efter, spørg efter de gamle Stier, hvor Vejen er til alt godt, og gaa paa den; saa finder I Hvile for eders Sjæle. Men de svarede: »Det vil vi ikke.«

Johannes 13:15
Thi jeg har givet eder et Eksempel, for at, ligesom jeg gjorde ved eder, skulle ogsaa I gøre.

2.Korinther 10:1
Men jeg selv, Paulus, formaner eder ved Kristi Sagtmodighed og Mildhed, jeg, som, »naar I se derpaa, er ydmyg iblandt eder, men fraværende er modig over for eder«,

Efeserne 4:20
Men I have ikke saaledes lært Kristus,

Filipperne 2:5
Det samme Sindelag være i eder, som ogsaa var i Kristus Jesus,

1.Peter 2:21
Thi dertil bleve I kaldede, efterdi ogsaa Kristus har lidt for eder, efterladende eder et Forbillede, for at I skulle følge i hans Fodspor,

1.Johannes 2:6
Den, som siger, at han bliver i ham, han er ogsaa skyldig selv at vandre saaledes, som han vandrede.

Matthæus 11:28
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden