Johannes 1:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.

Norsk (1930)
Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet.

Svenska (1917)
Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

King James Bible
And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.

English Revised Version
And the Word became flesh, and dwelt among us (and we beheld his glory, glory as of the only begotten from the Father), full of grace and truth.
Bibel Viden Treasury

the Word.

Johannes 1:1
I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Esajas 7:14
Derfor vil Herren selv give eder et Tegn: Se, Jomfruen bliver frugtsommelig og føder en Søn, og hun kalder ham Immanuel.

Matthæus 1:16,20-23
og Jakob avlede Josef, Marias Mand; af hende blev Jesus født, som kaldes Kristus.…

Lukas 1:31-35
Og se, du skal undfange og føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus.…

Lukas 2:7,11
Og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en Krybbe; thi der var ikke Rum for dem i Herberget.…

Romerne 1:3,4
om hans Søn, født af Davids Sæd efter Kødet,…

Romerne 9:5
hvem Fædrene tilhøre, og af hvem Kristus er efter Kødet, han, som er Gud over alle Ting, højlovet i Evighed! Amen.

1.Korinther 15:47
Det første Menneske var af Jord, jordisk; det andet Menneske er fra Himmelen.

Galaterne 4:4
Men da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, født under Loven,

Filipperne 2:6-8
han, som, da han var i Guds Skikkelse ikke holdt det for et Rov at være Gud lig,…

1.Timotheus 3:16
Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

Hebræerne 2:11,14-17
Thi baade den, som helliger, og de, som helliges, ere alle af een; hvorfor han ikke skammer sig ved at kalde dem Brødre,…

Hebræerne 10:5
Derfor siger han, idet han indtræder i Verden: »Slagtoffer og Madoffer havde du ikke Lyst til; men et Legeme beredte du mig;

1.Johannes 4:2,3
Derpaa kende I Guds Aand: enhver Aand, der bekender Jesus som Kristus, kommen i Kød, er af Gud.…

2.Johannes 1:7
Thi mange Forførere ere udgaaede i Verden, som ikke bekende Jesus som Kristus kommen i Kød. En saadan er Forføreren og Antikrist.

we.

Johannes 2:11
Denne Begyndelse paa sine Tegn gjorde Jesus i Kana i Galilæa, og han aabenbarede sin Herlighed; og hans Disciple troede paa ham.

Johannes 11:40
Jesus siger til hende: »Sagde jeg ikke, at dersom du tror, skal du se Guds Herlighed?«

Johannes 12:40,41
»Han har blindet deres Øjne og forhærdet deres Hjerte, for at de ikke skulle se med Øjnene og forstaa med Hjertet og omvende sig, saa jeg kunde helbrede dem.«…

Johannes 14:9
Jesus siger til ham: »Saa lang en Tid har jeg været hos eder, og du kender mig ikke, Filip? Den, som har set mig, har set Faderen; hvorledes kan du da sige: Vis os Faderen?

Esajas 40:5
Aabenbares skal HERRENS Herlighed, alt Kød til Hobe skal se den. Thi HERRENS Mund har talet.«

Esajas 53:2
Han skød op som en Kvist for hans Aasyn, som et Rodskud af udtørret Jord, uden Skønhed og Pragt til at drage vort Blik, uden Ydre, saa vi syntes om ham,

Esajas 60:1,2
Gør dig rede, bliv Lys, thi dit Lys er kommet, HERRENS Herlighed er oprundet over dig.…

Matthæus 17:1-5
Og seks Dage derefter tager Jesus Peter og Jakob og hans Broder Johannes med sig og fører dem afsides op paa et højt Bjerg.…

2.Korinther 4:4-6
dem, i hvem denne Verdens Gud har forblindet de vantros Tanker, for at Lyset ikke skulde skinne fra Evangeliet om Kristi Herlighed, han, som er Guds Billede.…

Hebræerne 1:3
han, som — efterdi han er hans Herligheds Glans og hans Væsens udtrykte Billede og bærer alle Ting med sin Krafts Ord — efter at have gjort Renselse fra Synderne har sat sig ved Majestætens højre Haand i det høje,

1.Peter 2:4-7
Kommer til ham, den levende Sten, der vel er forkastet af Menneskene, men er udvalgt og dyrebar for Gud,…

2.Peter 1:17
nemlig da han fik Ære og Herlighed af Gud Fader, idet en saadan Røst lød til ham fra den majestætiske Herlighed: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag.«

1.Johannes 1:1,2
Det, som var fra Begyndelsen, det, vi have hørt, det, vi have set med vore Øjne, det, vi skuede og vore Hænder følte paa, nemlig om Livets Ord; —…

the only.

Johannes 1:18
Ingen har nogen Sinde set Gud; den enbaarne Søn, som er i Faderens Skød, han har kundgjort ham.

Johannes 3:16,18
Thi saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.…

Salmerne 2:7
Jeg kundgør HERRENS Tilsagn. Han sagde til mig: »Du er min Søn, jeg har født dig i Dag!

Apostlenes G. 13:33
som der ogsaa er skrevet i den anden Psalme: »Du er min Søn, jeg har født dig i Dag.«

Hebræerne 1:5
Thi til hvilken af Englene sagde han nogen Sinde: »Du er min Søn, jeg har født dig i Dag«? og fremdeles: »Jeg skal være ham en Fader, og han skal være mig en Søn«?

Hebræerne 5:5
Saaledes har ej heller Kristus tillagt sig selv den Ære at blive Ypperstepræst, men den, som sagde til ham: »Du er min Søn, jeg har født dig i Dag,«

1.Johannes 4:9
Deri blev Guds Kærlighed aabenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin Søn, den enbaarne, til Verden, for at vi skulle leve ved ham.

full.

Johannes 1:16,17
Thi af hans Fylde have vi alle modtaget, og det Naade over Naade.…

Salmerne 45:2
Den skønneste er du af Menneskens Børn, Ynde er udgydt paa dine Læber, derfor velsignede Gud dig for evigt.

2.Korinther 12:9
og han har sagt mig: »Min Naade er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed.« Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.

Efeserne 3:8,18,19
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom…

Kolossenserne 1:19
thi det behagede Gud, at i ham skulde hele Fylden bo,

Kolossenserne 2:3,9
i hvem alle Visdommens og Kundskabens Skatte findes skjulte.…

1.Timotheus 1:14-16
Ja, vor Herres Naade viste sig overvættes rig med Tro og Kærlighed i Kristus Jesus.…

Links
Johannes 1:14 InterlinearJohannes 1:14 FlersprogedeJuan 1:14 SpanskJean 1:14 FranskeJohannes 1:14 TyskJohannes 1:14 KinesiskJohn 1:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 1
14Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed. 15Johannes vidner om ham og raaber og siger: »Ham var det, om hvem jeg sagde: Den, som kommer efter mig, er kommen foran mig; thi han var før mig.«…
Krydshenvisninger
Salmerne 85:9
ja, nær er hans Frelse for dem, som frygter ham, snart skal Herlighed bo i vort Land;

Ezekiel 37:27
min Bolig skal være over dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit Folk.

Lukas 9:32
Men Peter og de, som vare med ham, vare betyngede af Søvn; men da de vaagnede op, saa de hans Herlighed og de to Mænd, som stode hos ham.

Johannes 1:1
I Begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Johannes 1:17
Thi Loven blev given ved Moses; Naaden og Sandheden er kommen ved Jesus Kristus.

Johannes 2:11
Denne Begyndelse paa sine Tegn gjorde Jesus i Kana i Galilæa, og han aabenbarede sin Herlighed; og hans Disciple troede paa ham.

Johannes 8:32
og I skulle erkende Sandheden, og Sandheden skal frigøre eder.«

Johannes 14:6
Jesus siger til ham: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

Johannes 14:9
Jesus siger til ham: »Saa lang en Tid har jeg været hos eder, og du kender mig ikke, Filip? Den, som har set mig, har set Faderen; hvorledes kan du da sige: Vis os Faderen?

Johannes 17:22
Og den Herlighed, som du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skulle være eet, ligesom vi ere eet,

Johannes 17:24
Fader! jeg vil, at, hvor jeg er, skulle ogsaa de, som du har givet mig, være hos mig, for at de maa skue min Herlighed, som du har givet mig; thi du har elsket mig før Verdens Grundlæggelse.

Johannes 18:37
Da sagde Pilatus til ham: »Du er altsaa dog en Konge?« Jesus svarede: »Du siger det, jeg er en Konge. Jeg er dertil født og dertil kommen til Verden, at jeg skal vidne om Sandheden. Hver den, som er af Sandheden, hører min Røst.«

Galaterne 4:4
Men da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, født under Loven,

Filipperne 2:7
men forringede sig selv, idet han tog en Tjeners Skikkelse paa og blev Mennesker lig;

Hebræerne 2:14
Efterdi da Børnene ere delagtige i Blod og Kød, blev ogsaa han i lige Maade delagtig deri, for at han ved Døden skulde gøre den magtesløs, som har Dødens Vælde, det er Djævelen,

2.Peter 1:16
Thi vi have ikke fulgt kløgtigt opdigtede Fabler, da vi kundgjorde eder vor Herres Jesu Kristi Kraft og Tilkommelse, men vi have været Øjenvidner til hans Majestæt,

1.Johannes 1:1
Det, som var fra Begyndelsen, det, vi have hørt, det, vi have set med vore Øjne, det, vi skuede og vore Hænder følte paa, nemlig om Livets Ord; —

1.Johannes 4:2
Derpaa kende I Guds Aand: enhver Aand, der bekender Jesus som Kristus, kommen i Kød, er af Gud.

2.Johannes 1:7
Thi mange Forførere ere udgaaede i Verden, som ikke bekende Jesus som Kristus kommen i Kød. En saadan er Forføreren og Antikrist.

Aabenbaring 19:13
og han var iført en Kappe, dyppet i Blod, og hans Navn kaldes: Guds Ord.

Johannes 1:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden