Salmerne 25:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Led mig paa din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig paa dig.

Norsk (1930)
Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen.

Svenska (1917)
Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.

King James Bible
Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.

English Revised Version
Guide me in thy truth, and teach me; for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.
Bibel Viden Treasury

Lead

Salmerne 25:8,10
God og oprigtig er HERREN, derfor viser han Syndere Vejen.…

Salmerne 43:3,4
Send dit Lys og din Sandhed, de lede mig, bringe mig til dit hellige Bjerg og til dine Boliger,…

Salmerne 107:7
og førte dem ad rette Vej, saa de kom til beboet By.

Esajas 35:8
Der bliver en banet Vej, den hellige Vej skal den kaldes; ingen uren færdes paa den, den er Valfartsvej for hans Folk, selv enfoldige farer ej vild.

Esajas 42:16
Jeg fører blinde ad ukendt Vej, leder dem ad ukendte Stier, gør Mørket foran dem til Lys og Bakkelandet til Slette. Det er de Ting, jeg gør, og dem gaar jeg ikke fra.

Esajas 49:10
de hungrer og tørster ikke, dem stikker ej Hede og Sol. Thi deres Forbarmer fører dem, leder dem til Kildevæld;

Jeremias 31:9
Se, de kommer med Graad; mens de ydmygt beder, leder jeg dem; jeg fører dem hen til Vandløb ad en jævn Vej, hvor de ej snubler; thi jeg er Israel en Fader, min førstefødte er Efraim.

Johannes 8:31,32
Jesus sagde da til de Jøder, som vare komne til Tro paa ham: »Dersom I blive i mit Ord, ere I sandelig mine Disciple,…

Johannes 14:26
Men Talsmanden, den Helligaand, som Faderen vil sende i mit Navn, han skal lære eder alle Ting og minde eder om alle Ting, som jeg har sagt eder.

Johannes 16:13
Men naar han, Sandhedens Aand, kommer, skal han vejlede eder til hele Sandheden; thi han skal ikke tale af sig selv, men hvad som helst han hører, skal han tale, og de kommende Ting skal han forkynde eder.

Romerne 8:14
Thi saa mange som drives af Guds Aand, disse ere Guds Børn.

Efeserne 4:21
om I da have hørt om ham og ere blevne oplærte i ham, saaledes som Sandhed er i Jesus,

1.Johannes 2:27
Og den Salvelse, som I fik af ham, bliver i eder, og I have ikke nødig, at nogen skal lære eder; men saaledes som hans Salvelse lærer eder alt, er det ogsaa sandt og er ikke Løgn, og som den har lært eder, skulle I blive i ham.

Aabenbaring 7:17
Thi Lammet, som er midt for Tronen, skal vogte dem og lede dem til Livets Vandkilder; og Gud skal aftørre hver Taare af deres Øjne.

teach

Salmerne 119:26,33,66
Mine Veje lagde jeg frem, og du bønhørte mig, dine Vedtægter lære du mig.…

Nehemias 9:20
Du gav dem din gode Aand for at give dem Indsigt og forholdt ikke deres Mund din Manna, og du gav dem Vand til at slukke deres Tørst.

Job 36:22
Se, ophøjet er Gud i sin Vælde, hvo er en Lærer som han?

Esajas 54:13
Alle dine Børn bliver oplært af HERREN, og stor bliver Børnenes Fred;

Jeremias 31:33,34
nej, dette er den Pagt, jeg efter hine Dage slutter med Israels Hus, lyder det fra HERREN: Jeg giver min Lov i deres Indre og skriver den paa deres Hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit Folk.…

Johannes 6:45
Der er skrevet hos Profeterne: »Og de skulle alle være oplærte af Gud«. Hver den, som har hørt af Faderen og lært, kommer til mig.

Efeserne 4:20,21
Men I have ikke saaledes lært Kristus,…

God

Salmerne 24:5
han faar Velsignelse fra HERREN, Retfærdighed fra sin Frelses Gud.

Salmerne 68:20
En Gud til Frelse er Gud for os, hos den Herre HERREN er Udgange fra Døden.

Salmerne 79:9
Hjælp os, vor Frelses Gud, for dit Navns Æres Skyld, fri os, forlad vore Synder for dit Navns Skyld!

Salmerne 88:1
En Sang. En Salme af Koras Sønner. Til Sangmesteren. Al-mahalat-leannot. En Maskil af Ezraiten Heman. (2) HERRE min Gud, jeg raaber om Dagen, om Natten naar mit Skrig til dig;

on thee

Salmerne 22:2
Min Gud, jeg raaber om Dagen, du svarer ikke, om Natten, men finder ej Hvile.

Salmerne 86:3
Vær mig naadig, Herre, du er min Gud; thi jeg raaber til dig Dagen igennem.

Salmerne 88:1
En Sang. En Salme af Koras Sønner. Til Sangmesteren. Al-mahalat-leannot. En Maskil af Ezraiten Heman. (2) HERRE min Gud, jeg raaber om Dagen, om Natten naar mit Skrig til dig;

Salmerne 119:97
Hvor elsker jeg dog din Lov! Hele Dagen grunder jeg paa den.

Ordsprogene 8:34
Lykkelig den, der hører paa mig, saa han daglig vaager ved mine Døre og vogter paa mine Dørstolper.

Ordsprogene 23:17
Dit Hjerte være ikke skinsygt paa Syndere, men stadig ivrigt i HERRENS Frygt;

Esajas 30:18
Derfor længes HERREN efter at vise eder Naade, derfor staar han op for at forbarme sig over eder. Thi Rettens Gud er HERREN; salige alle, der længes efter ham!

Lukas 18:7
Skulde da Gud ikke skaffe sine udvalgte Ret, de, som raabe til ham Dag og Nat? og er han ikke langmodig, naar det gælder dem?

Links
Salmerne 25:5 InterlinearSalmerne 25:5 FlersprogedeSalmos 25:5 SpanskPsaume 25:5 FranskePsalm 25:5 TyskSalmerne 25:5 KinesiskPsalm 25:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 25
4Lad mig kende dine Veje, HERRE, lær mig dine Stier. 5Led mig paa din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig paa dig. 6HERRE, kom din Barmhjertighed i Hu og din Naade, den er jo fra Evighed af.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 49:18
Paa din Frelse bier jeg, HERRE!

1.Kongebog 8:36
saa høre du det i Himmelen og tilgive din Tjeners og dit Folk Israels Synd, ja du vise dem den gode Vej, de skal vandre, og lade det regne i dit Land, som du gav dit Folk i Eje!

Salmerne 1:2
men har Lyst til HERRENS Lov, og som grunder paa hans Lov baade Dag og Nat.

Salmerne 25:10
Alle HERRENS Stier er Miskundhed og Trofasthed for dem, der holder hans Pagt og hans Vidnesbyrd.

Salmerne 40:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.

Salmerne 43:3
Send dit Lys og din Sandhed, de lede mig, bringe mig til dit hellige Bjerg og til dine Boliger,

Salmerne 51:14
Fri mig fra Blodskyld, Gud, min Frelses Gud, saa skal min Tunge lovsynge din Retfærd;

Salmerne 79:9
Hjælp os, vor Frelses Gud, for dit Navns Æres Skyld, fri os, forlad vore Synder for dit Navns Skyld!

Salmerne 86:3
Vær mig naadig, Herre, du er min Gud; thi jeg raaber til dig Dagen igennem.

Salmerne 86:11
Lær mig, HERRE, din Vej, at jeg kan vandre i din Sandhed; vend mit Hjerte til dette ene: at frygte dit Navn.

Salmerne 143:10
lær mig at gøre din Vilje, thi du er min Gud, mig føre din gode Aand ad den jævne Vej!

Esajas 26:7
Den retfærdiges Sti er jævn, du jævner den retfærdiges Vej.

Habakkuk 3:18
Men jeg vil frydes i HERREN, juble i min Frelses Gud.

Salmerne 25:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden