Johannes 7
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Derefter vandrede Jesus omkring i Galilæa; thi han vilde ikke vandre i Judæa, fordi Jøderne søgte at slaa ham ihjel.1Og derefter gikk Jesus omkring i Galilea; for han vilde ikke gå omkring i Judea, fordi jødene stod ham efter livet. 1Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen, ty i Judeen ville han icke vandra omkring, då nu judarna stodo efter att döda honom.
2Men Jødernes Højtid, Løvsalsfesten, var nær.2Og jødenes høitid, løvsalenes fest, var nær. 2Men judarnas lövhyddohögtid var nu nära.
3Da sagde hans Brødre til ham: »Drag bort herfra og gaa til Judæa, for at ogsaa dine Disciple kunne se dine Gerninger, som du gør.3Hans brødre sa da til ham: Dra bort herfra og gå til Judea, forat også dine disipler kan få se de gjerninger som du gjør! 3Då sade hans bröder till honom: »Begiv dig härifrån och gå till Judeen, så att också dina lärjungar få se de gärningar som du gör.
4Thi ingen gør noget i Løndom, naar han selv ønsker at være aabenbar; dersom du gør dette, da vis dig for Verden!«4for ingen gjør noget i lønndom og attrår dog selv å være almindelig kjent; gjør du sådanne ting, da åpenbar dig for verden! 4Ty ingen som vill vara känd bland människor utför sitt verk i hemlighet. Då du nu gör sådana gärningar, så träd öppet fram för världen.»
DANNORSVE
5Thi heller ikke hans Brødre troede paa ham.5For heller ikke hans brødre trodde på ham. 5Det var nämligen så, att icke ens hans bröder trodde på honom.
6Da siger Jesus til dem: »Min Tid er endnu ikke kommen; men eders Tid er stedse for Haanden.6Jesus sier til dem: Min tid er ennu ikke kommet; men eders tid er alltid forhånden. 6Då sade Jesus till dem: »Min tid är ännu icke kommen, men för eder är tiden alltid läglig.
7Verden kan ikke hade eder; men mig hader den, fordi jeg vidner om den, at dens Gerninger ere onde.7Verden kan ikke hate eder; men mig hater den fordi jeg vidner om den at dens gjerninger er onde. 7Världen kan icke hata eder, men mig hatar hon, eftersom jag vittnar om henne, att hennes gärningar äro onda.
8Drager I op til Højtiden; jeg drager endnu ikke op til denne Højtid, thi min Tid er endnu ikke fuldkommet.«8Dra I op til høitiden! jeg drar ikke op til denne høitid; for min tid er ennu ikke fullkommet. 8Gån I upp till högtiden; jag är icke stadd på väg upp till denna högtid, ty min tid är ännu icke fullbordad.»
9Da han havde sagt dette til dem, blev han i Galilæa.9Da han hadde sagt dette til dem, blev han i Galilea. 9Detta sade han till dem och stannade så kvar i Galileen.
DANNORSVE
10Men da hans Brødre vare dragne op til Højtiden, da drog han ogsaa selv op, ikke aabenlyst, men lønligt.10Men da hans brødre hadde draget op til høiden, da drog også han der op, dog ikke åpenbart, men som i lønndom. 10Men när hans bröder hade gått upp till högtiden, då gick också han ditupp, dock icke öppet, utan likasom i hemlighet.
11Da ledte Jøderne efter ham paa Højtiden og sagde: »Hvor er han?«11Jødene lette da efter ham på høitiden og sa: Hvor er han? 11Och judarna sökte efter honom under högtiden och sade: »Var är han?»
12Og der blev mumlet meget om ham iblandt Skarerne; nogle sagde: »Han er en god Mand;« men andre sagde: »Nej, han forfører Mængden.«12Og det blev mumlet meget om ham blandt folket; nogen sa: Han er en god mann, men andre sa: Nei, han fører folket vill. 12Och bland folket talades i tysthet mycket om honom. Somliga sade: »Han är en rättsinnig man», men andra sade: »Nej, han förvillar folket.»
13Dog talte ingen frit om ham af Frygt for Jøderne.13Dog talte ingen fritt ut om ham, av frykt for jødene. 13Dock talade ingen öppet om honom, av fruktan för judarna.
14Men da det allerede var midt i Højtiden, gik Jesus op i Helligdommen og lærte.14Men da det allerede var midt i høitiden, gikk Jesus op i templet og lærte. 14Men när redan halva högtiden var förliden, gick Jesus upp i helgedomen och undervisade.
DANNORSVE
15Jøderne undrede sig nu og sagde: »Hvorledes kan denne have Lærdom, da han ikke er oplært?«15Jødene undret sig da og sa: Hvor har han sin lærdom fra, han som ikke er oplært? 15Då förundrade sig judarna och sade: »Varifrån har denne sin lärdom, han som icke har fått undervisning?»
16Da svarede Jesus dem og sagde: »Min Lære er ikke min, men hans, som sendte mig.16Jesus svarte dem og sa: Min lære er ikke min, men hans som har sendt mig; 16Jesus svarade dem och sade: »Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig.
17Dersom nogen vil gøre hans Villie, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv.17vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv. 17Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.
18Den, der taler af sig selv, søger sin egen Ære; men den, som søger hans Ære, der sendte ham, han er sanddru, og der er ikke Uret i ham.18Den som taler av sig selv, søker sin egen ære; men den som søker hans ære som har sendt ham, han er sanndru, og det er ikke urettferdighet i ham. 18Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära; men den som söker dens ära, som har sänt honom, han är sannfärdig, och orättfärdighet finnes icke i honom. --
19Har ikke Moses givet eder Loven? Og ingen af eder holder Loven. Hvorfor søge I at slaa mig ihjel?«19Har ikke Moses gitt eder loven? Og ingen av eder holder loven. Hvorfor står I mig efter livet? 19Har icke Moses givit eder lagen? Och likväl fullgör ingen av eder lagen. Varför stån I efter att döda mig?»
DANNORSVE
20Mængden svarede: »Du er besat; hvem søger at slaa dig ihjel?«20Folket svarte: Du er besatt; hvem står dig efter livet? 20Folket svarade: »Du är besatt av en ond ande. Vem står efter att döda dig?»
21Jesus svarede og sagde til dem: »Een Gerning gjorde jeg, og I undre eder alle derover.21Jesus svarte og sa til dem: En gjerning gjorde jeg, og I undrer eder alle over den. 21Jesus svarade och sade till dem: »En gärning allenast gjorde jag, och alla förundren I eder över den.
22Moses har givet eder Omskærelsen, (ikke at den er fra Moses, men fra Fædrene) og I omskære et Menneske paa en Sabbat.22Moses har gitt eder omskjærelsen - ikke så at den er fra Moses, men fra fedrene - og I omskjærer et menneske på sabbaten; 22Moses har givit eder omskärelsen -- icke som om den vore ifrån Moses, ty den är ifrån fäderna -- och så omskären I människor också på en sabbat.
23Dersom et Menneske faar Omskærelse paa en Sabbat, for at Mose Lov ikke skal brydes, ere I da vrede paa mig, fordi jeg har gjort et helt Menneske rask paa en Sabbat?23når nu et menneske blir omskåret på sabbaten, forat Mose lov ikke skal brytes, harmes I da på mig fordi jeg har gjort et helt menneske friskt på sabbaten? 23Om nu en människa undfår omskärelsen på en sabbat, för att Moses' lag icke skall göras om intet, huru kunnen I då vredgas på mig, därför att jag på en sabbat gjorde en människa hel och frisk?
24Dømmer ikke efter Skinnet, men dømmer en retfærdig Dom!«24Døm ikke efter synet, men døm en rettferdig dom! 24Dömen icke efter skenet, utan dömen en rätt dom.»
DANNORSVE
25Da sagde nogle af dem fra Jerusalem: »Er det ikke ham, som de søge at slaa ihjel?25Nogen av dem som hørte hjemme i Jerusalem, sa da: Er det ikke ham de står efter livet? 25Då sade några av folket i Jerusalem: »Är det icke denne som de stå efter att döda?
26Og se, han taler frit, og de sige intet til ham; mon Raadsherrerne virkelig skulde have erkendt, at han er Kristus?26Og se, han taler fritt ut, og de sier ikke et ord til ham; skulde virkelig våre rådsherrer være blitt overtydet om at han er Messias? 26Och ändå får han tala fritt, utan att de säga något till honom. Hava då rådsherrarna verkligen blivit förvissade om att denne är Messias?
27Dog vi vide, hvorfra denne er; men naar Kristus kommer, kender ingen, hvorfra han er.«27Men om denne mann vet vi hvor han er fra; men når Messias kommer, vet ingen hvor han er fra. 27Dock, denne känna vi, och vi veta varifrån han är; men när Messias kommer, känner ingen varifrån han är.»
28Derfor raabte Jesus, idet han lærte i Helligdommen, og sagde: »Baade kende I mig og vide, hvorfra jeg er! Og af mig selv er jeg ikke kommen, men han, som sendte mig, er sand, han, hvem I ikke kende.28Mens nu Jesus lærte i templet, ropte han ut: Både kjenner I mig, og I vet hvor jeg er fra; og av mig selv er jeg dog ikke kommet; men det er i sannhet en som har sendt mig, han som I ikke kjenner. 28Då sade Jesus med hög röst, där han undervisade i helgedomen: »Javäl, I kännen mig, och I veten varifrån jag är. Likväl har jag icke kommit av mig själv, men han som har sänt mig är en som verkligen har myndighet att sända, han som I icke kännen.
DANNORSVE
29Jeg kender ham; thi jeg er fra ham, og han har udsendt mig.«29Jeg kjenner ham; for fra ham er jeg, og han har utsendt mig. 29Men jag känner honom, ty från honom är jag kommen, och han har sänt mig.»
30De søgte da at gribe ham; og ingen lagde Haand paa ham, thi hans Time var endnu ikke kommen.30De søkte da å få grepet ham; men ingen la hånd på ham, for hans time var ennu ikke kommet. 30Då ville de gripa honom; dock kom ingen med sin hand vid honom, ty hans stund var ännu icke kommen.
31Men mange af Folket troede paa ham, og de sagde: »Naar Kristus kommer, mon han da skal gøre flere Tegn, end denne har gjort?«31Men av folket var det mange som trodde på ham, og de sa: Når Messias kommer, mon han da vil gjøre flere tegn enn denne har gjort? 31Men många av folket trodde på honom, och de sade: »Icke skall väl Messias, när han kommer, göra flera tecken än denne har gjort?»
32Farisæerne hørte, at Mængden mumlede dette om ham; og Ypperstepræsterne og Farisæerne sendte Tjenere ud for at gribe ham.32Fariseerne hørte folket mumle dette om ham, og yppersteprestene og fariseerne sendte tjenere avsted for å gripe ham. 32Sådant fingo fariséerna höra folket i tysthet tala om honom. Då sände översteprästerna och fariséerna ut rättstjänare för att gripa honom.
33Da sagde Jesus: »Endnu en liden Tid er jeg hos eder, saa gaar jeg bort til den, som sendte mig.33Jesus sa da: Ennu en kort tid er jeg hos eder, så går jeg bort til ham som har sendt mig. 33Men Jesus sade: »Ännu en liten tid är jag hos eder; sedan går jag bort till honom som har sänt mig.
DANNORSVE
34I skulle lede efter mig og ikke finde mig, og der, hvor jeg er, kunne I ikke komme.«34I skal lete efter mig og ikke finne mig, og der hvor jeg er, kan I ikke komme. 34I skolen då söka efter mig, men I skolen icke finna mig, och där jag är, dit kunnen I icke komma.»
35Da sagde Jøderne til hverandre: »Hvor vil han gaa hen, siden vi ikke skulle finde ham? Mon han vil gaa til dem, som ere adspredte iblandt Grækerne, og lære Grækerne?35Jødene sa da til hverandre: Hvor vil han gå bort, siden vi ikke skal finne ham? Mon han vil gå til dem som er spredt omkring blandt grekerne, og lære grekerne? 35Då sade judarna till varandra: »Vart tänker denne gå, eftersom vi icke skola kunna finna honom? Månne han tänker gå till dem som bo kringspridda bland grekerna? Tänker han då undervisa grekerna?
36Hvad er det for et Ord, han siger: I skulle lede efter mig og ikke finde mig, og der, hvor jeg er, kunne I ikke komme?«36Hvad er dette for et ord han sa: I skal lete efter mig og ikke finne mig, og der hvor jeg er, kan I ikke komme? 36Vad betyder det ord som han sade: 'I skolen söka efter mig, men I skolen icke finna mig, och där jag är, dit kunnen I icke komma'?»
DANNORSVE
37Men paa den sidste, den store Højtidsdag stod Jesus og raabte og sagde: »Om nogen tørster, han komme til mig og drikke!37Men på den siste, den store dag i høitiden stod Jesus og ropte ut: Om nogen tørster, han komme til mig og drikke! 37På den sista dagen i högtiden, som ock var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: »Om någon törstar, så komme han till mig och dricke.
38Den, som tror paa mig, af hans Liv skal der, som Skriften har sagt, flyde levende Vandstrømme.«38Den som tror på mig, av hans liv skal det, som Skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. 38Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, såsom skriften säger.»
39Men dette sagde han om den Aand, som de, der troede paa ham, skulde faa; thi den Helligaand var der ikke endnu, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.39Dette sa han om den Ånd som de skulde få som trodde på ham; for Ånden var ennu ikke kommet, fordi Jesus ennu ikke var herliggjort. 39Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå; ty ande var då ännu icke given, eftersom Jesus ännu icke hade blivit förhärligad.
DANNORSVE
40Nogle af Mængden, som hørte disse Ord, sagde nu: »Dette er sandelig Profeten.«40Nogen av folket sa nu, da de hørte disse ord: Dette er i sannhet profeten. 40Några av folket, som hörde dessa ord, sade då: »Denne är förvisso Profeten.»
41Andre sagde: »Dette er Kristus;« men andre sagde: »Mon da Kristus kommer fra Galilæa?41Andre sa: Dette er Messias. Andre igjen sa: Messias kommer da vel ikke fra Galilea? 41Andra sade: »Han är Messias.» Andra åter sade: »Icke kommer väl Messias från Galileen?
42Har ikke Skriften sagt, at Kristus kommer af Davids Sæd og fra Bethlehem, den Landsby, hvor David var?«42Har ikke Skriften sag at Messias kommer av Davids ætt og fra Betlehem, den by hvor David var? 42Säger icke skriften att Messias skall komma av Davids säd och från den lilla staden Betlehem, där David bodde?
43Saaledes blev der Splid iblandt Mængden om ham.43Det blev da splid iblandt folket for hans skyld. 43Så uppstodo för hans skull stridiga meningar bland folket,
44Men nogle af dem vilde gribe ham; dog lagde ingen Haand paa ham.44Og nogen av dem vilde gripe ham; men ingen la hånd på ham. 44och somliga av dem ville gripa honom; dock kom ingen med sin hand vid honom.
DANNORSVE
45Tjenerne kom nu til Ypperstepræsterne og Farisæerne, og disse sagde til dem: »Hvorfor have I ikke ført ham herhen?«45Tjenerne kom da til yppersteprestene og fariseerne, og disse sa til dem: Hvorfor har I ikke ført ham hit? 45När sedan rättstjänarna kommo tillbaka till översteprästerna och fariséerna, frågade dessa dem: »Varför haven I icke fört honom hit?»
46Tjenerne svarede: »Aldrig har noget Menneske talt saaledes som dette Menneske.«46Tjenerne svarte: Aldri har noget menneske talt således som denne mann. 46Tjänarna svarade: »Aldrig har någon människa talat, som den mannen talar.»
47Da svarede Farisæerne dem: »Ere ogsaa I forførte?47Fariseerne svarte dem da: Har også I latt eder dåre? 47Då svarade fariséerna dem: »Haven nu också I blivit förvillade?
48Mon nogen af Raadsherrerne har troet paa ham, eller nogen af Farisæerne?48Har vel nogen av rådsherrene trodd på ham, eller nogen av fariseerne? 48Har då någon av rådsherrarna trott på honom? Eller någon av fariséerna?
DANNORSVE
49Men denne Hob, som ikke kender Loven, er forbandet.«49Men denne hop som ikke kjenner loven, er forbannet. 49Nej; men detta folk, som icke känner lagen, det är förbannat.
50Nikodemus, han, som var kommen til ham om Natten og var en af dem, sagde til dem:50Nikodemus, han som før engang var kommet til ham, og som var en av dem, sier til dem: 50Då sade Nikodemus till dem, han som förut hade besökt honom, och som själv var en av dem:
51»Mon vor Lov dømmer et Menneske, uden at man først forhører ham og faar at vide, hvad han gør?«51Vår lov dømmer da vel ikke nogen uten at de først har hørt ham og fått vite hvad han har gjort? 51»Icke dömer väl vår lag någon, utan att man först har förhört honom och utrönt vad han förehar?»
52De svarede og sagde til ham: »Er ogsaa du fra Galilæa? Ransag og se, at der ikke fremstaar nogen Profet fra Galilæa.«52De svarte ham: Kanskje du også er fra Galilea? Ransak, så skal du se at ingen profet kommer fra Galilea! 52De svarade och sade till honom: »Kanske också du är från Galileen? Rannsaka, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.»
53[Og de gik hver til sit Hus.]53Og de gikk hver til sitt. 53[Och de gingo hem, var och en till sitt.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
John 6
Top of Page
Top of Page