Johannes 11
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Men der laa en Mand syg, Lazarus fra Bethania, den Landsby, hvor Maria og hendes Søster Martha boede.1Og det var en syk mann, Lasarus fra Betania, den by som Maria og hennes søster Marta bodde i. 1Och en man vid namn Lasarus låg sjuk; han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Marta bodde.
2Men Maria var den, som salvede Herren med Salve og tørrede hans Fødder med sit Haar; hendes Broder Lazarus var syg.2Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket hans føtter med sitt hår; det var hennes bror Lasarus som var syk. 2Det var den Maria som smorde Herren med smörjelse och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu låg hennes broder Lasarus sjuk.
3Da sendte Søstrene Bud til ham og lod sige: »Herre! se, den, du elsker, er syg.«3Søstrene sendte da bud til ham og lot si: Herre! se, han som du elsker, er syk. 3Då sände systrarna bud till Jesus och läto säga: »Herre, se, han som du har så kär ligger sjuk.»
4Men da Jesus hørte dette, sagde han: »Denne Sygdom er ikke til Døden, men for Guds Herligheds Skyld, for at Guds Søn skal herliggøres ved den.«4Da Jesus hørte det, sa han: Denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, forat Guds Sønn skal bli æret ved den. 4När Jesus hörde detta, sade han: »Den sjukdomen är icke till döds, utan till Guds förhärligande, så att Guds Son genom den bliver förhärligad.»
DANNORSVE
5Men Jesus elskede Martha og hendes Søster og Lazarus.5Men Jesus elsket Marta og hennes søster og Lasarus. 5Och Jesus hade Marta och hennes syster och Lasarus kära.
6Da han nu hørte, at han var syg, blev han dog to Dage paa det Sted, hvor han var.6Da han nu hørte at han var syk, blev han ennu to dager på det sted hvor han var; 6När han nu hörde att denne låg sjuk, stannade han först två dagar där han var;
7Derefter siger han saa til Disciplene: »Lader os gaa til Judæa igen!«7da først sa han til disiplene: La oss dra til Judea igjen! 7men därefter sade han till lärjungarna: »Låt oss gå tillbaka till Judeen.»
8Disciplene sige til ham: »Rabbi! nylig søgte Jøderne at stene dig, og du drager atter derhen?«8Disiplene sa til ham: Rabbi! nu nettop søkte jødene å stene dig, og du går atter dit? 8Lärjungarna sade till honom: »Rabbi, nyligen ville judarna stena dig, och åter går du dit?»
9Jesus svarede: »Har Dagen ikke tolv Timer? Vandrer nogen om Dagen, da støder han ikke an; thi han ser denne Verdens Lys.9Jesus svarte: Er det ikke tolv timer i en dag? Den som vandrer om dagen, støter sig ikke, fordi han ser denne verdens lys; 9Jesus svarade: »Dagen har ju tolv timmar; den som vandrar om dagen, han stöter sig icke, ty han ser då denna världens ljus.
DANNORSVE
10Men vandrer nogen om Natten, da støder han an; thi Lyset er ikke i ham.«10men den som vandrer om natten, han støter sig, fordi lyset ikke er i ham. 10Men den som vandrar om natten, han stöter sig, ty han har då intet som lyser honom.»
11Dette sagde han, og derefter siger han til dem: »Lazarus, vor Ven, er sovet ind; men jeg gaar hen for at vække ham af Søvne.«11Dette talte han; og derefter sier han til dem: Lasarus, vår venn, er sovnet inn; men jeg går for å vekke ham. 11Sedan han hade talat detta, sade han ytterligare till dem: »Lasarus, vår vän, har somnat in; men jag går för att väcka upp honom ur sömnen.»
12Da sagde Disciplene til ham: »Herre! sover han, da bliver han helbredt.«12Disiplene sa da til ham: Herre! er han sovnet inn, da blir han frisk igjen. 12Då sade hans lärjungar till honom: »Herre, sover han, så bliver han frisk igen.»
13Men Jesus havde talt om hans Død; de derimod mente, at han talte om Søvnens Hvile.13Jesus hadde talt om hans død; men de tenkte at han talte om almindelig søvn. 13Men Jesus hade talat om hans död; de åter menade att han talade om vanlig sömn.
14Derfor sagde da Jesus dem rent ud: »Lazarus er død!14Da sa Jesus rent ut til dem: Lasarus er død, 14Då sade Jesus öppet till dem: »Lasarus är död.
DANNORSVE
15Og for eders Skyld er jeg glad over, at jeg ikke var der, for at I skulle tro; men lader os gaa til ham!«15og for eders skyld er jeg glad over at jeg ikke var der, forat I skal tro; men la oss gå til ham! 15Och för eder skull, för att I skolen tro, gläder jag mig över att jag icke var där. Men låt oss nu gå till honom.»
16Da sagde Thomas (hvilket betyder Tvilling), til sine Meddisciple: »Lader os ogsaa gaa, for at vi kunne dø med ham!«16Tomas, det er tvilling, sa da til sine meddisipler: La oss gå med, forat vi kan dø sammen med ham! 16Då sade Tomas, som kallades Didymus, till de andra lärjungarna: »Låt oss gå med, för att vi må dö med honom.»
DANNORSVE
17Da Jesus nu kom, fandt han, at han havde ligget i Graven allerede fire Dage.17Da nu Jesus kom, fant han at han allerede hadde ligget fire dager i graven. 17När så Jesus kom dit, fann han att den döde redan hade legat fyra dagar i graven.
18Men Bethania var nær ved Jerusalem, omtrent femten Stadier derfra.18Men Betania lå nær ved Jerusalem, omkring femten stadier derfra, 18Nu låg Betania nära Jerusalem, vid pass femton stadier därifrån,
19Og mange af Jøderne vare komne til Martha og Maria for at trøste dem over deres Broder.19og mange av jødene var kommet til Marta og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. 19och många judar hade kommit till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras broder.
20Da Martha nu hørte, at Jesus kom, gik hun ham i Møde; men Maria blev siddende i Huset.20Da nu Marta fikk høre at Jesus kom, gikk hun ham i møte; men Maria satt hjemme i huset. 20Då nu Maria fick höra att Jesus kom, gick hon honom till mötes; men Maria satt kvar hemma.
DANNORSVE
21Da sagde Martha til Jesus: »Herre! havde du været her, da var min Broder ikke død.21Marta sa da til Jesus: Herre! hadde du vært her, da var min bror ikke død; 21Och Marta sade till Jesus: »Herre, hade du varit här, så vore min broder icke död.
22Men ogsaa nu ved jeg, at hvad som helst du beder Gud om, vil Gud give dig.«22men også nu vet jeg at alt det du beder Gud om, vil Gud gi dig. 22Men jag vet ändå att allt vad du beder Gud om, det skall Gud giva dig.»
23Jesus siger til hende: »Din Broder skal opstaa.«23Jesus sier til henne: Din bror skal opstå. 23Jesus sade till henne: »Din broder skall stå upp igen.»
24Martha siger til ham: »Jeg ved at han skal opstaa i Opstandelsen paa den yderste Dag.«24Marta sier til ham: Jeg vet at han skal opstå i opstandelsen på den ytterste dag. 24Marta svarade honom: »Jag vet att han skall stå upp, vid uppståndelsen på den yttersta dagen.»
25Jesus sagde til hende: »Jeg er Opstandelsen og Livet; den, som tror paa mig, skal leve, om han end dør.25Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn dør, skal han dog leve, 25Jesus svarade till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör;
DANNORSVE
26Og hver den, som lever og tror paa mig, skal i al Evighed ikke dø. Tror du dette?«26og hver den som lever og tror på mig, skal aldri i evighet dø. Tror du dette? 26och var och en som lever och tror på mig, han skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?»
27Hun siger til ham: »Ja, Herre! jeg tror, at du er Kristus, Guds Søn, den, som kommer til Verden.«27Hun sier til ham: Ja, Herre! jeg tror at du er Messias, Guds Sønn, han som skal komme til verden. 27Hon svarade honom: »Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma i världen.»
28Og da hun havde sagt dette, gik hun bort og kaldte hemmeligt sin Søster Maria og sagde: »Mesteren er her og kalder ad dig.«28Og da hun hadde sagt dette, gikk hun bort og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa: Mesteren er her og kaller på dig. 28När hon hade sagt detta, gick hon bort och kallade på Maria, sin syster, och sade hemligen till henne: »Mästaren är här och kallar dig till sig.»
29Da hun hørte det, rejste hun sig hastigt og gik til ham.29Da hun hørte det, stod hun hastig op og gikk til ham; 29När hon hörde detta, stod hon strax upp och gick åstad till honom.
30Men Jesus var endnu ikke kommen til Landsbyen, men var paa det Sted, hvor Martha havde mødt ham.30men Jesus var ennu ikke kommet inn i byen, han var på det sted hvor Marta hadde møtt ham. 30Men Jesus hade ännu icke kommit in i byn, utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom.
DANNORSVE
31Da nu Jøderne, som vare hos hende i Huset og trøstede hende, saa, at Maria stod hastigt op og gik ud, fulgte de hende, idet de mente, at hun gik ud til Graven for at græde der.31Da nu de jøder som var hos henne i huset og trøstet henne, så at Maria stod hastig op og gikk ut, fulgte de med henne; de tenkte at hun gikk bort til graven for å gråte der. 31Då nu de judar, som voro inne i huset hos Maria för att trösta henne, sågo att hon så hastigt stod upp och gick ut, följde de henne, i tanke att hon gick till graven för att gråta där.
32Da Maria nu kom derhen, hvor Jesus var, og saa ham, faldt hun ned for hans Fødder og sagde til ham: »Herre! havde du været her da var min Broder ikke død.«32Da nu Maria kom dit hvor Jesus var, og så ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham: Herre! hadde du vært her, da var min bror ikke død. 32När så Maria kom till det ställe där Jesus var och fick se honom, föll hon ned för hans fötter och sade till honom: »Herre, hade du varit där, så vore min broder icke död.»
33Da nu Jesus saa hende græde og saa Jøderne, som vare komne med hende, græde, harmedes han i Aanden og blev heftig bevæget i sit Indre; og han sagde:33Da nu Jesus så henne gråte, og så de jøder gråte som var kommet med henne, blev han oprørt i sin ånd og rystet og sa: 33Då nu Jesus såg henne gråta och såg jämväl att de judar, som hade kommit med henne, gräto, upptändes han i sin ande och blev upprörd
34»Hvor have I lagt ham?« De sige til ham: »Herre! kom og se!«34Hvor har I lagt ham? De sa til ham: Herre, kom og se! 34och frågade: »Var haven I lagt honom?» De svarade honom: »Herre, kom och se.» Och Jesus grät.
35Jesus græd.35Jesus gråt. 35Då sade judarna: »Se huru kär han hade honom!»
DANNORSVE
36Da sagde Jøderne: »Se, hvor han elskede ham!«36Jødene sa da: Se hvor han elsket ham! 36Men somliga av dem sade:
37Men nogle af dem sagde: »Kunde ikke han, som aabnede den blindes Øjne, have gjort, at ogsaa denne ikke var død?«37Men nogen av dem sa: kunde ikke han som har åpnet den blindes øine, også ha gjort at denne ikke var død? 37»Kunde icke han, som öppnade den blindes ögon, ock hava så gjort att denne icke hade dött?»
DANNORSVE
38Da harmes Jesus atter i sit Indre og gaar hen til Graven. Men det var en Hule, og en Sten laa for den.38Jesus blev da atter oprørt i sin sjel, og kom til graven; det var en hule, og det lå en sten over den. 38Då upptändes Jesus åter i sitt innersta och gick bort till graven. Den var urholkad i berget, och en sten låg framför ingången.
39Jesus siger: »Tager Stenen bort!« Martha, den dødes Søster, siger til ham: »Herre! han stinker allerede; thi han har ligget der fire Dage.«39Jesus sier: Ta stenen bort! Marta, den dødes søster, sier til ham: Herre! han stinker allerede, for han har ligget fire dager. 39Jesus sade: »Tagen bort stenen.» Då sade den dödes syster Marta till honom: »Herre, han luktar redan, ty han har varit död i fyra dygn.»
40Jesus siger til hende: »Sagde jeg ikke, at dersom du tror, skal du se Guds Herlighed?«40Jesus sier til henne: Sa jeg dig ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? 40Jesus svarade henne: »Sade jag dig icke, att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet?»
41Da toge de Stenen bort. Men Jesus opløftede sine Øjne og sagde: »Fader! jeg takker dig, fordi du har hørt mig.41De tok da stenen bort. Men Jesus løftet sine øine mot himmelen og sa: Fader! jeg takker dig fordi du har hørt mig. 41Då togo de bort stenen. Och Jesus lyfte upp sina ögon och sade: »Fader, jag tackar dig för att du har hört mig.
DANNORSVE
42Jeg vidste vel, at du altid hører mig; men for Skarens Skyld, som staar omkring, sagde jeg det, for at de skulle tro, at du har udsendt mig.«42Jeg visste jo at du alltid hører mig, men for folkets skyld som står omkring, sa jeg det, forat de skal tro at du har utsendt mig. 42Jag visste ju förut att du alltid hör mig; men för folkets skull, som står här omkring, säger jag detta, för att de skola tro att det är du som har sänt mig.»
43Og da han havde sagt dette, raabte han med høj Røst: »Lazarus, kom herud!«43Og da han hadde sagt dette, ropte han med høi røst: Lasarus, kom ut! 43När han hade sagt detta, ropade han med hög röst: »Lasarus, kom ut.»
44Og den døde kom ud, bunden med Jordeklæder om Fødder og Hænder, og et Tørklæde var bundet om hans Ansigt, Jesus siger til dem: »Løser ham, og lader ham gaa!«44Da kom den døde ut, bundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svededuk. Jesus sier til dem: Løs ham og la ham gå! 44Och han som hade varit död kom ut, med händer och fötter inlindade i bindlar och med ansiktet inhöljt i en duk. Jesus sade till dem: »Lösen honom, och låten honom gå.»
DANNORSVE
45Mange af de Jøder, som vare komne til Maria og havde set, hvad han havde gjort, troede nu paa ham;45Mange av jødene, som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham; 45Många judar, som hade kommit till Maria och hade sett vad Jesus hade gjort, trodde då på honom.
46men nogle af dem gik hen til Farisæerne og sagde dem, hvad Jesus, havde gjort.46men nogen av dem gikk avsted til fariseerne og sa dem hvad Jesus hadde gjort. 46Men några av dem gingo bort till fariséerna och omtalade för dem vad Jesus hade gjort.
47Ypperstepræsterne og Farisæerne sammenkaldte da et Møde af Raadet og sagde: »Hvad gøre vi? thi dette Menneske gør mange Tegn.47Yppersteprestene og fariseerne kalte da rådet sammen til møte og sa: Hvad skal vi gjøre? for dette menneske gjør mange tegn. 47Då sammankallade översteprästerna och fariséerna en rådsförsamling och sade: »Vad skola vi taga oss till? Denne man gör ju många tecken.
48Dersom vi lade ham saaledes blive ved, ville alle tro paa ham, og Romerne ville komme og tage baade vort Land og Folk.«48Lar vi ham holde ved således, da vil alle tro på ham, og romerne vil komme og ta både vårt sted og vårt folk. 48Om vi skola låta honom så fortfara, skola alla tro på honom, och romarna komma då att taga ifrån oss både land och folk.»
DANNORSVE
49Men en af dem, Kajfas, som var Ypperstepræst i det Aar, sagde til dem:49Men en av dem, Kaifas, som var yppersteprest det år, sa til dem: 49Men en av dem, Kaifas, som var överstepräst för det året, sade till dem: »I förstån intet,
50»I vide intet; ej heller betænke I, at det er os gavnligt, at eet Menneske dør for Folket, og at ikke det hele Folk skal gaa til Grunde.«50I forstår ingenting, heller ikke tenker I på at det er til gagn for eder at ett menneske dør for folket og ikke hele folket går til grunne. 50och I besinnen icke huru mycket bättre det är för eder att en man dör för folket, än att hela folket förgås.»
51Men dette sagde han ikke af sig selv; men da han var Ypperstepræst i det Aar, profeterede han at Jesus skulde dø for Folket;51Dette sa han ikke av sig selv, men da han var yppersteprest det år, spådde han at Jesus skulde dø for folket, 51Detta sade han icke av sig själv, utan genom profetisk ingivelse, eftersom han var överstepräst för det året; ty Jesus skulle dö för folket.
52og ikke for Folket alene, men for at han ogsaa kunde samle Guds adspredte Børn sammen til eet.52og ikke for folket alene, men for også å samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. 52Ja, icke allenast »för folket»; han skulle dö också för att samla och förena Guds förskingrade barn.
53Fra den Dag af raadsloge de derfor om at ihjelslaa ham.53Fra den dag av la de råd op om å slå ham ihjel. 53Från den dagen var deras beslut fattat att döda honom.
DANNORSVE
54Derfor vandrede Jesus ikke mere frit om iblandt Jøderne, men gik bort derfra ud paa Landet, nær ved Ørkenen, til en By, som kaldes Efraim; og han blev der med sine Disciple.54Jesus gikk derfor ikke lenger åpenlyst omkring blandt jødene, men drog derfra til landet nær ved ørkenen, til en by som heter Efraim, og han blev der med sine disipler. 54Så vandrade då Jesus icke längre öppet bland judarna, utan drog sig undan till en stad som hette Efraim, på landsbygden, i närheten av öknen; där stannade han kvar med sina lärjungar.
55Men Jødernes Paaske var nær; og mange fra Landet gik op til Jerusalem før Paasken for at rense sig.55Men jødenes påske var nær, og mange drog før påsken fra landet op til Jerusalem for å rense sig. 55Men judarnas påsk var nära, och många begåvo sig då, före påsken, från landsbygden upp till Jerusalem för att helga sig.
56Da ledte de efter Jesus og sagde mellem hverandre, da de stode i Helligdommen: »Hvad mene I? Mon han ikke kommer til Højtiden?«56De lette da efter Jesus, og talte sig imellem mens de stod i templet: Hvad tror I? kommer han slett ikke til høitiden? 56Och de sökte efter Jesus och sade till varandra, där de stodo i helgedom: »Vad menen I? Skall han då alls icke komma till högtiden?»
57Men Ypperstepræsterne og Farisæerne havde givet Befaling om at dersom nogen vidste, hvor han var, skulde han give det til Kende for at de kunde gribe ham.57Men yppersteprestene og fariseerne hadde påbudt at om nogen fikk vite hvor han var, skulde han melde det, så de kunde gripe ham. 57Och översteprästerna och fariséerna hade utfärdat påbud om att den som finge veta var han fanns skulle giva det till känna, för att de måtte kunna gripa honom.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
John 10
Top of Page
Top of Page