Johannes 11:25
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jesus sagde til hende: »Jeg er Opstandelsen og Livet; den, som tror paa mig, skal leve, om han end dør.

Norsk (1930)
Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn dør, skal han dog leve,

Svenska (1917)
Jesus svarade till henne: »Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör;

King James Bible
Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:

English Revised Version
Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth on me, though he die, yet shall he live:
Bibel Viden Treasury

I am.

Johannes 5:21
Thi ligesom Faderen oprejser de døde og gør levende, saaledes gør ogsaa Sønnen levende, hvem han vil.

Johannes 6:39,40,44
Men dette er hans Villie, som sendte mig, at jeg skal intet miste af alt det, som han har givet mig, men jeg skal oprejse det paa den yderste Dag.…

Romerne 5:17-19
Thi naar paa Grund af dennes Fald Døden herskede ved den ene, da skulle meget mere de, som modtage den overvættes Naade og Retfærdigheds Gave, herske i Liv ved den ene, Jesus Kristus.)…

Romerne 8:11
Men om hans Aand, der oprejste Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han, som oprejste Kristus fra de døde, levendegøre ogsaa eders dødelige Legemer ved sin Aand, som bor i eder.

1.Korinther 15:20-26,43-57
Men nu er Kristus oprejst fra de døde, som Førstegrøde af de hensovede.…

2.Korinther 4:14
idet vi vide, at han, som oprejste den Herre Jesus, skal ogsaa oprejse os med Jesus og fremstille os tillige med eder.

Filipperne 3:10,20,21
for at jeg maa kende ham og hans Opstandelses Kraft og hans Lidelsers Samfund, idet jeg bliver ligedannet med hans Død,…

1.Thessaloniker 4:14
Thi naar vi tro, at Jesus er død og opstanden, da skal ogsaa Gud ligesaa ved Jesus føre de hensovede frem med ham.

Aabenbaring 20:5,10-15
De øvrige af de døde bleve ikke levende, førend de tusinde Aar vare til Ende. Dette er den første Opstandelse.…

Aabenbaring 21:4
Og han skal aftørre hver Taare af deres Øjne, og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være mere; thi det forrige er veget bort.

the life.

Johannes 1:4
I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys.

Johannes 5:26
Thi ligesom Faderen har Liv i sig selv, saaledes har han ogsaa givet Sønnen at have Liv i sig selv.

Johannes 6:35
Jesus sagde til dem: »Jeg er Livets Brød. Den, som kommer til mig, skal ikke hungre; og den, som tror paa mig, skal aldrig tørste.

Johannes 14:6,19
Jesus siger til ham: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.…

Salmerne 36:9
thi hos dig er Livets Kilde, i dit Lys skuer vi Lys!

Esajas 38:16
Herre, man skal bære Bud derom til alle kommende Slægter. Opliv min Aand, helbred mig og gør mig karsk!

Apostlenes G. 3:15
Men Livets Fyrste sloge I ihjel, hvem Gud oprejste fra de døde, hvorom vi ere Vidner.

Romerne 8:2
Thi Livets Aands Lov frigjorde mig i Kristus Jesus fra Syndens og Dødens Lov.

Kolossenserne 3:3,4
Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.…

1.Johannes 1:1,2
Det, som var fra Begyndelsen, det, vi have hørt, det, vi have set med vore Øjne, det, vi skuede og vore Hænder følte paa, nemlig om Livets Ord; —…

1.Johannes 5:11,12
Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og dette Liv er i hans Søn.…

Aabenbaring 22:1,17
Og han viste mig Livets Vands Flod, skinnende som Krystal, udvældende fra Guds og Lammets Trone.…

he that.

Johannes 3:36
Den, som tror paa Sønnen, har et evigt Liv; men den, som ikke vil tro Sønnen, skal ikke se Livet, men Guds Vrede bliver over ham.«

Job 19:25-27
Men jeg ved, at min Løser lever, over Støvet vil en Forsvarer staa frem.…

Esajas 26:19
Dine døde skal blive levende, mine dødes Legemer opstaa; de, som hviler i Støvet, skal vaagne og juble. Thi en Lysets Dug er din Dug, og Jorden giver Dødninger igen.

Lukas 23:43
Og han sagde til ham: »Sandelig, siger jeg dig, i Dag skal du være med mig i Paradiset.«

Romerne 4:17
(som der er skrevet: »Jeg har sat dig til mange Folkeslags Fader«), over for Gud, hvem han troede, ham, som levendegør de døde og kalder det, der ikke er, som om det var.

Romerne 8:10,11,38,39
Men om Kristus er i eder, da er vel Legemet dødt paa Grund at Synd, men Aanden er Liv paa Grund af Retfærdighed.…

1.Korinther 15:18,29
da gik altsaa ogsaa de, som ere hensovede i Kristus, fortabt.…

2.Korinther 5:1-8
Thi vi vide, at dersom vor jordiske Teltbolig nedbrydes, have vi en Bygning fra Gud, en Bolig, som ikke er gjort med Hænder, en evig i Himlene.…

Filipperne 1:23
men jeg staar tvivlraadig imellem de to Ting, idet jeg har Lysten til at bryde op og være sammen med Kristus; thi dette var saare meget bedre;

1.Thessaloniker 4:14
Thi naar vi tro, at Jesus er død og opstanden, da skal ogsaa Gud ligesaa ved Jesus føre de hensovede frem med ham.

Hebræerne 11:13-16
I Tro døde alle disse uden at have opnaaet Forjættelserne; men de saa dem langt borte og hilsede dem og bekendte, at de vare fremmede og Udlændinge paa Jorden.…

Links
Johannes 11:25 InterlinearJohannes 11:25 FlersprogedeJuan 11:25 SpanskJean 11:25 FranskeJohannes 11:25 TyskJohannes 11:25 KinesiskJohn 11:25 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 11
24Martha siger til ham: »Jeg ved at han skal opstaa i Opstandelsen paa den yderste Dag.« 25Jesus sagde til hende: »Jeg er Opstandelsen og Livet; den, som tror paa mig, skal leve, om han end dør. 26Og hver den, som lever og tror paa mig, skal i al Evighed ikke dø. Tror du dette?«…
Krydshenvisninger
Johannes 1:4
I det var Liv, og Livet var Menneskenes Lys.

Johannes 3:16
Thi saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.

Johannes 5:21
Thi ligesom Faderen oprejser de døde og gør levende, saaledes gør ogsaa Sønnen levende, hvem han vil.

Johannes 5:26
Thi ligesom Faderen har Liv i sig selv, saaledes har han ogsaa givet Sønnen at have Liv i sig selv.

Johannes 6:39
Men dette er hans Villie, som sendte mig, at jeg skal intet miste af alt det, som han har givet mig, men jeg skal oprejse det paa den yderste Dag.

Johannes 14:6
Jesus siger til ham: »Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

Kolossenserne 3:4
Naar Kristus, vort Liv, aabenbares, da skulle ogsaa I aabenbares med ham i Herlighed.

Aabenbaring 1:18
Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i Evighedernes Evigheder, og jeg har Dødens og Dødsrigets Nøgler.

Johannes 11:24
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden