2.Mosebog 15:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophøje ham.

Norsk (1930)
Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse; han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil ophøie ham.

Svenska (1917)
HERREN är min starkhet och min lovsång, Och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

King James Bible
The LORD is my strength and song, and he is become my salvation: he is my God, and I will prepare him an habitation; my father's God, and I will exalt him.

English Revised Version
The LORD is my strength and song, And he is become my salvation: This is my God, and I will praise him; My father's God, and I will exalt him.
Bibel Viden Treasury

strength

Salmerne 18:1,2
Til Sangmesteren. Af HERRENS Tjener David, som sang HERREN denne Sang, dengang HERREN havde frelst ham af alle hans Fjenders og af Sauls Haand. (2) Han sang: HERRE, jeg har dig hjerteligt kær, min Styrke!…

Salmerne 27:1
Af David. HERREN er mit Lys og min Frelse, hvem skal jeg frygte? HERREN er Værn for mit Liv, for hvem skal jeg ræddes?

Salmerne 28:8
HERREN er Værn for sit Folk, sin Salvedes Tilflugt og Frelse.

Salmerne 59:17
Dig vil jeg lovsynge, du, min Styrke, thi Gud er mit Værn, min naadige Gud.

Salmerne 62:6,7
ja, han er min Klippe, min Frelse, mit Værn, jeg skal ikke rokkes.…

Salmerne 118:14
Min Styrke og Lovsang er HERREN, han blev mig til Frelse.

Habakkuk 3:17-19
Thi Figentræet blomstrer ikke, Vinstokken giver intet, Olietræets Afgrøde svigter, Markerne giver ej Føde. Faarene svandt af Folden, i Staldene findes ej Okser.…

Filipperne 4:13
Alt formaar jeg i ham, som gør mig stærk.


Song

5.Mosebog 10:21
Han er din Lovsang, og han er din Gud, han, som har gjort disse store og forfærdelige Ting imod dig, som du med egne Øjne har set!

Salmerne 22:3
Og dog er du den hellige, som troner paa Israels Lovsange.

Salmerne 109:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. Du min Lovsangs Gud, vær ej tavs!

Salmerne 140:7
HERRE, Herre, min Frelses Styrke, du skærmer mit Hoved paa Stridens Dag.

Aabenbaring 15:3
Og de sang Mose, Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, og sagde: Store og vidunderlige ere dine Gerninger, Herre, Gud, du almægtige! retfærdige og sande ere dine Veje, du Folkeslagenes Konge!

my salvation

2.Mosebog 14:13
Men Moses svarede Folket: »Frygt ikke! Hold blot Stand, saa skal I se HERRENS Frelse, som han i Dag vil hjælpe eder til, thi som I ser Ægypterne i Dag, skal I aldrig i Evighed se dem mere.

2.Samuel 22:51
du, som kraftig hjælper din Konge og viser din Salvede Miskundhed. David og hans Æt evindelig.«

Salmerne 68:20
En Gud til Frelse er Gud for os, hos den Herre HERREN er Udgange fra Døden.

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 45:17
Israel frelses ved HERREN, en evig Frelse, i Evighed bliver I ikke til Skam og Skændsel.

Esajas 49:6
han siger: »For lidt for dig som min Tjener at rejse Jakobs Stammer og hjemføre Israels frelste! Jeg gør dig til Hedningers Lys, at min Frelse maa naa til Jordens Ende.«

Jeremias 3:23
Visselig, Blændværk var Højene, Bjergenes Larm; visselig, hos HERREN vor Gud er Israels Frelse.

Lukas 1:77
for at give hans Folk Erkendelse af Frelse ved deres Synders Forladelse,

Lukas 2:30
Thi mine Øjne have set din Frelse,

Johannes 4:22
I tilbede det, I ikke kende; vi tilbede det, vi kende; thi Frelsen kommer fra Jøderne.

Apostlenes G. 4:12
Og der er ikke Frelse i nogen anden; thi der er ikke noget andet Navn under Himmelen, givet iblandt Mennesker, ved hvilket vi skulle blive frelste.«

Aabenbaring 19:1
Derefter hørte jeg ligesom en høj Røst af en stor Skare i Himmelen, som sagde: Halleluja! Frelsen og Herligheden og Kraften tilhører vor Gud.

my God

2.Mosebog 4:22
Og da skal du sige til Farao: Saa siger HERREN: Israel er min førstefødte Søn;

1.Mosebog 17:7
Jeg opretter min Pagt mellem mig og dig og dit Afkom efter dig fra Slægt til Slægt, og det skal være en evig Pagt, at jeg vil være din Gud og efter dig dit Afkoms Gud;

Salmerne 22:10
paa dig blev jeg kastet fra Moders Skød, fra Moders Liv var du min Gud.

Jeremias 31:33
nej, dette er den Pagt, jeg efter hine Dage slutter med Israels Hus, lyder det fra HERREN: Jeg giver min Lov i deres Indre og skriver den paa deres Hjerter, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mit Folk.

Jeremias 32:33
De vendte Ryggen og ikke Ansigtet til mig, og skønt jeg advarede dem aarle og silde, vilde de ikke høre eller tage ved Lære.

Zakarias 13:9
Og denne Tredjedel fører jeg i Ild og renser den, som man renser Sølv, prøver den, som man prøver Guld. Den skal paakalde mit Navn, og jeg svarer; jeg siger: »Den er mit Folk.« Og den skal sige: »HERREN er min Gud.«

an habitation

2.Mosebog 40:34
Da dækkede Skyen Aabenbaringsteltet, og HERRENS Herlighed fyldte Boligen;

1.Mosebog 28:21,22
og hvis jeg kommer uskadt tilbage til min Faders Hus, saa skal HERREN være min Gud,…

2.Samuel 7:5
»Gaa hen og sig til min Tjener David: Saa siger HERREN: Skulde du bygge mig et Hus at bo i?

1.Kongebog 8:13,27
Nu har jeg bygget dig et Hus til Bolig, et Sted, du for evigt kan dvæle. Det staar jo optegnet i Sangenes Bog.…

Salmerne 132:5
før jeg har fundet HERREN et Sted, Jakobs Vældige en Bolig!«

Esajas 66:1
Saa siger HERREN: Himlen er min Trone og Jorden mine Fødders Skammel. Hvad for et Hus vil I bygge mig, og hvad for et Sted er min Bolig?

2.Korinther 5:19
efterdi det jo var Gud, som i Kristus forligte Verden med sig selv, idet han ikke tilregner dem deres Overtrædelser og har nedlagt Forligelsens Ord i os.

Efeserne 2:22
i hvem ogsaa I blive medopbyggede til en Guds Bolig i Aanden.

Kolossenserne 2:9
thi i ham bor Guddommens hele Fylde legemlig,

my father's God

2.Mosebog 3:15,16
Og Gud sagde fremdeles til Moses: »Saaledes skal du sige til Israeliterne: HERREN, eders Fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til eder; dette er mit Navn til evig Tid, og saaledes skal jeg kaldes fra Slægt til Slægt.…

exalt him

2.Samuel 22:47
HERREN lever, højlovet min Klippe, ophøjet være min Frelses Gud,

Salmerne 18:46
HERREN lever, højlovet min Klippe, ophøjet være min Frelses Gud,

Salmerne 30:1
En Salme. En Sang ved Husets Indvielse. Af David. (2) HERRE, jeg ophøjer dig, thi du bjærgede mig, lod ej mine Fjender glæde sig over mig;

Salmerne 34:3
Hylder HERREN i Fællig med mig, lad os sammen ophøje hans Navn!

Salmerne 99:5,9
Ophøj HERREN vor Gud, bøj eder for hans Fødders Skammel; hellig er han!…

Salmerne 118:28
Du er min Gud, jeg vil takke dig, min Gud, jeg vil ophøje dig!

Salmerne 145:1
En Lovsang af David. Jeg vil ophøje dig, min Gud, min Konge, evigt og alt love dit Navn.

Esajas 25:1
HERRE, min Gud er du; jeg priser dig, lover dit Navn. Thi du har gjort et Under, Raad fra fordum var tro og sande.

Johannes 5:23
for at alle skulle ære Sønnen, ligesom de ære Faderen. Den, som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som udsendte ham.

Filipperne 2:11
og hver Tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders Ære.

Aabenbaring 5:9-14
Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag,…

Links
2.Mosebog 15:2 Interlinear2.Mosebog 15:2 FlersprogedeÉxodo 15:2 SpanskExode 15:2 Franske2 Mose 15:2 Tysk2.Mosebog 15:2 KinesiskExodus 15:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Mosebog 15
1Ved den Lejlighed sang Moses og Israeliterne denne Sang for HERREN: Jeg vil synge for HERREN, thi han er højt ophøjet, Hest og Rytter styrted han i Havet! 2HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophøje ham. 3HERREN er en Krigshelt, HERREN er hans Navn!…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 49:18
Paa din Frelse bier jeg, HERRE!

2.Mosebog 3:6
Og han sagde: »Jeg er din Faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.« Da skjulte Moses sit Ansigt, thi han frygtede for at skue Gud.

2.Mosebog 3:15
Og Gud sagde fremdeles til Moses: »Saaledes skal du sige til Israeliterne: HERREN, eders Fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt mig til eder; dette er mit Navn til evig Tid, og saaledes skal jeg kaldes fra Slægt til Slægt.

2.Mosebog 14:13
Men Moses svarede Folket: »Frygt ikke! Hold blot Stand, saa skal I se HERRENS Frelse, som han i Dag vil hjælpe eder til, thi som I ser Ægypterne i Dag, skal I aldrig i Evighed se dem mere.

Dommer 5:21
Kisjons Bæk rev dem bort, Kisjons Bæk, den ældgamle Bæk. Træd frem, min Sjæl, med Styrke!

2.Samuel 22:47
HERREN lever, højlovet min Klippe, ophøjet være min Frelses Gud,

Salmerne 18:1
Til Sangmesteren. Af HERRENS Tjener David, som sang HERREN denne Sang, dengang HERREN havde frelst ham af alle hans Fjenders og af Sauls Haand. (2) Han sang: HERRE, jeg har dig hjerteligt kær, min Styrke!

Salmerne 18:2
HERRE, min Klippe, min Borg, min Befrier, min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn!

Salmerne 27:1
Af David. HERREN er mit Lys og min Frelse, hvem skal jeg frygte? HERREN er Værn for mit Liv, for hvem skal jeg ræddes?

Salmerne 48:14
Saadan er Gud, vor Gud for evigt og altid, han skal lede os. Al-mut.

Salmerne 99:5
Ophøj HERREN vor Gud, bøj eder for hans Fødders Skammel; hellig er han!

Salmerne 118:14
Min Styrke og Lovsang er HERREN, han blev mig til Frelse.

Salmerne 118:28
Du er min Gud, jeg vil takke dig, min Gud, jeg vil ophøje dig!

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 25:1
HERRE, min Gud er du; jeg priser dig, lover dit Navn. Thi du har gjort et Under, Raad fra fordum var tro og sande.

Habakkuk 3:13
Du drager ud til Frelse for dit Folk, ud for at frelse din Salvede. Du knuser den gudløses Hustag, blotter Grunden til Klippen. — Sela.

Habakkuk 3:18
Men jeg vil frydes i HERREN, juble i min Frelses Gud.

2.Mosebog 15:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden