1.Mosebog 49:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Paa din Frelse bier jeg, HERRE!

Norsk (1930)
Efter din frelse bier jeg, Herre!

Svenska (1917)
HERRE, jag bidar efter din frälsning!

King James Bible
I have waited for thy salvation, O LORD.

English Revised Version
I have waited for thy salvation, O LORD.
Bibel Viden Treasury

Salmerne 14:7
Ak, kom dog fra Zion Israels Frelse! Naar HERREN vender Folkets Skæbne, skal Jakob juble, Israel glædes!

Salmerne 25:6
HERRE, kom din Barmhjertighed i Hu og din Naade, den er jo fra Evighed af.

Salmerne 40:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.

Salmerne 62:1,5
Til Sangmesteren. Til Jedutun. En Salme af David. (2) Min Sjæl er Stille for Gud alene, min Frelse kommer fra ham;…

Salmerne 85:7
Lad os skue din Miskundhed, HERRE, din Frelse give du os!

Salmerne 119:41,166,174
Lad din Miskundhed komme over mig, HERRE, din Frelse efter dit Ord,…

Salmerne 123:2
Som Trælles øjne følger deres Herres Haand, som en Trælkvindes Øjne følger hendes Frues Haand, saa følger vore Øjne HERREN vor Gud, til han er os naadig.

Salmerne 130:5
Jeg haaber paa HERREN, min Sjæl haaber paa hans Ord,

Esajas 8:17
Jeg bier paa HERREN, han, som dølger sit Aasyn for Jakobs Hus, til ham staar mit Haab:

Esajas 25:9
Paa hin Dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede paa, og som frelste os; her er HERREN, som vi biede paa. Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

Esajas 36:8
Og nu, indgaa et Væddemaal med min Herre, Assyrerkongen: Jeg giver dig to Gange tusinde Heste, hvis du kan stille Ryttere til dem!

Esajas 30:18
Derfor længes HERREN efter at vise eder Naade, derfor staar han op for at forbarme sig over eder. Thi Rettens Gud er HERREN; salige alle, der længes efter ham!

Esajas 33:2
HERRE, vær os naadig, vi bier paa dig, vær du vor Arm hver Morgen, vor Frelse i Nødens Stund!

Klagesangene 3:25
Dem, der bier paa HERREN, er han god, den Sjæl, der ham søger;

Mika 7:7
Men jeg vil spejde efter HERREN, jeg bier paa min Frelses Gud; min Gud vil høre mig.

Matthæus 1:21
Og hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.«

Markus 15:43
kom Josef fra Arimathæa, en anset Raadsherre, som ogsaa selv forventede Guds Rige; han tog Mod til sig og gik ind til Pilatus og bad om Jesu Legeme.

Lukas 1:30
Og Engelen sagde til hende: »Frygt ikke, Maria! thi du har fundet Naade hos Gud.

Lukas 2:25,30
Og se, der var en Mand i Jerusalem ved Navn Simeon, og denne Mand var retfærdig og gudfrygtig og forventede Israels Trøst, og den Helligaand var over ham.…

Lukas 23:51
han havde ikke samtykket i deres Raad og Gerning, han var fra Arimathæa, en jødisk By, og han forventede Guds Rige;

Romerne 8:19,25
Thi Skabningens Forlængsel venter paa Guds Børns Aabenbarelse.…

Galaterne 5:5
Vi vente jo ved Aanden af Tro Retfærdigheds Haab.

1.Thessaloniker 1:10
og vente paa hans Søn fra Himlene, hvem han oprejste fra de døde, Jesus, som frier os fra den kommende Vrede.

Links
1.Mosebog 49:18 Interlinear1.Mosebog 49:18 FlersprogedeGénesis 49:18 SpanskGenèse 49:18 Franske1 Mose 49:18 Tysk1.Mosebog 49:18 KinesiskGenesis 49:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Mosebog 49
17Dan blive en Slange ved Vejen, en Giftsnog ved Stien, som bider Hesten i Hælen, saa Rytteren styrter bagover! — 18Paa din Frelse bier jeg, HERRE! 19Gad, paa ham gør Krigerskarer Indhug, men han gør Indhug i Hælene paa dem.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 49:17
Dan blive en Slange ved Vejen, en Giftsnog ved Stien, som bider Hesten i Hælen, saa Rytteren styrter bagover! —

2.Mosebog 15:2
HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophøje ham.

Salmerne 25:5
Led mig paa din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig paa dig.

Salmerne 40:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. (2) Jeg biede trolig paa HERREN, han bøjed sig til mig og hørte mit Skrig.

Salmerne 119:166
Jeg haaber paa din Frelse, HERRE, og jeg har holdt dine Bud.

Salmerne 119:174
Jeg længes efter din Frelse, HERRE, og din Lov er min Lyst.

Ordsprogene 14:32
Ved sin Ondskab styrtes den gudløse, ved lydefri Færd er retfærdige trygge.

Esajas 25:9
Paa hin Dag skal man sige: Se, her er vor Gud, som vi biede paa, og som frelste os; her er HERREN, som vi biede paa. Lad os juble og glæde os over hans Frelse;

Mika 7:7
Men jeg vil spejde efter HERREN, jeg bier paa min Frelses Gud; min Gud vil høre mig.

1.Mosebog 49:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden