Johannes 5:23
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
for at alle skulle ære Sønnen, ligesom de ære Faderen. Den, som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som udsendte ham.

Norsk (1930)
forat alle skal ære Sønnen, likesom de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.

Svenska (1917)
för att alla skola ära Sonen såsom de ära Faderns. Den som icke ärar Sonen, han ärar icke heller Fadern, som har sänt honom.

King James Bible
That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.

English Revised Version
that all may honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which sent him.
Bibel Viden Treasury

all men.

Johannes 14:1
»Eders Hjerte forfærdes ikke! Tror paa Gud, og tror paa mig!

Salmerne 146:3-5
Sæt ikke eders Lid til Fyrster, til et Menneskebarn, der ikke kan hjælpe!…

Jeremias 17:5-7
Saa siger HERREN: Forbandet være den Mand, som stoler paa Mennesker, og som holder Kød for sin Arm, hvis Hjerte viger fra HERREN.…

Matthæus 12:21
Og paa hans Navn skulle Hedninger haabe.«

Romerne 15:12
Og atter siger Esajas: »Komme skal Isajs Rodskud og han, der rejser sig for at herske over Hedninger; paa ham skulle Hedninger haabe.«

2.Korinther 1:9
Ja, selv have vi hos os selv faaet det Svar: »Døden«, for at vi ikke skulde forlade os paa os selv, men paa Gud, som oprejser de døde,

Efeserne 1:12,13
for at vi skulde være til Pris for hans Herlighed, vi, som forud havde haabet paa Kristus,…

2.Timotheus 1:12
hvorfor jeg ogsaa lider dette, men jeg skammer mig ikke derved; thi jeg ved, til hvem jeg har sat min Tro, og jeg er vis paa, at han er mægtig til at vogte paa den mig betroede Skat til hin Dag.

*marg:

Salmerne 2:12
Kysser Sønnen, at ikke han vredes og I forgaar! Snart blusser hans Vrede op. Salig hver den, der lider paa ham!

Esajas 42:8
Jeg er HERREN, saa lyder mit Navn. Jeg giver ej andre min Ære, ej Gudebilleder min Pris.

Esajas 43:10
Mine Vidner er I, saa lyder det fra HERREN, min Tjener, hvem jeg har udvalgt, at I maa kende det, tro mig og indse, at jeg er den eneste. Før mig blev en Gud ej dannet, og efter mig kommer der ingen;

Esajas 44:6
Saa siger HERREN, Israels Konge, dets Genløser, Hærskarers HERRE: Jeg er den første og den sidste, uden mig er der ingen Gud.

Matthæus 28:19
Gaar derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn,

Romerne 1:7
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

1.Korinther 1:3
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

2.Korinther 13:14
Den Herres Jesu Kristi Naade og Guds Kærlighed og den Helligaands Samfund være med eder alle!

1.Thessaloniker 3:11-13
Men han selv, vor Gud og Fader, og vor Herre Jesus Kristus styre vor Vej til eder!…

2.Thessaloniker 2:16,17
Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket og givet os en evig Trøst og et godt Haab i Naade,…

Hebræerne 1:6
Og naar han atter indfører den førstefødte i Verden, hedder det: »Og alle Guds Engle skulle tilbede ham«.

2.Peter 3:18
men vokser i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi Naade og Kundskab! Ham tilhører Herligheden baade nu og indtil Evighedens Dag!

Aabenbaring 5:8-14
Og da det tog Bogen, faldt de fire Væsener og de fire og tyve Ældste ned for Lammet, holdende hver sin Harpe og Guldskaale fyldte med Røgelse, som er de helliges Bønner.…

Matthæus 10:37
Den, som elsker Fader eller Moder mere end mig, er mig ikke værd; og den, som elsker Søn eller Datter mere end mig, er mig ikke værd;

Matthæus 22:37,38
Men han sagde til ham: »Du skal elske Herren din Gud med hele dit Hjerte og med hele din Sjæl og med hele dit Sind.…

1.Korinther 16:22
Dersom nogen ikke elsker Herren, han være en Forbandelse! Maran Atha.

Efeserne 6:24
Naaden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed!

Lukas 12:8,9
Men jeg siger eder: Enhver, som vedkender sig mig for Menneskene, ham vil ogsaa Menneskesønnen vedkende sig for Guds Engle.…

Romerne 6:22
Men nu, da I ere blevne frigjorde fra Synden og ere blevne Guds Tjenere, have I eders Frugt til Helliggørelse og som Enden derpaa et evigt Liv;

Romerne 14:7-9
Thi ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;…

1.Korinther 6:19
Eller vide I ikke, at eders Legeme er et Tempel for den Helligaand, som er i eder, hvilken I have fra Gud, og at I ikke ere eders egne?

1.Korinther 10:31
Hvad enten I derfor spise eller drikke, eller hvad I gøre, da gører alt til Guds Ære!

2.Korinther 5:14,19
Thi Kristi Kærlighed tvinger os,…

Titus 2:14
han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger.

Esajas 43:11
jeg, jeg alene er HERREN, uden mig er der ingen Frelser.

Esajas 45:15,21
Sandelig, du er en Gud, som er skjult, Israels Gud er en Frelser!…

Zakarias 9:9
Fryd dig saare, Zions Datter, raab med Glæde, Jerusalems Datter! Se, din Konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig er han, ydmyg, ridende paa et Æsel, paa en Asenindes Føl.

Titus 2:13
forventende det salige Haab og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Aabenbarelse,

Titus 3:4-6
Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,…

2.Peter 1:1
Simon Peter, Jesu Kristi Tjener og Apostel, til dem, der have faaet samme dyrebare Tro som vi ved vor Guds og Frelsers Jesu Kristi Retfærdighed:

He that.

Johannes 15:23,24
Den, som hader mig, hader ogsaa min Fader.…

Johannes 16:14
Han skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde eder.

Johannes 17:10
Og alt mit er dit, og dit er mit; og jeg er herliggjort i dem.

Matthæus 11:27
Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og ingen kender Sønnen uden Faderen, og ingen kender Faderen uden Sønnen, og den, for hvem Sønnen vil aabenbare ham.

Romerne 8:9
I derimod ere ikke i Kødet, men i Aanden, om ellers Guds Aand bor i eder. Men om nogen ikke har Kristi Aand, saa hører han ham ikke til.

1.Johannes 2:23
Hver den, som fornægter Sønnen, har ej heller Faderen; den, som bekender Sønnen, har ogsaa Faderen.

2.Johannes 1:9
Hver den, som viger ud og ikke bliver i Kristi Lære, har ikke Gud. Den, som bliver i Læren, han har baade Faderen og Sønnen.

Links
Johannes 5:23 InterlinearJohannes 5:23 FlersprogedeJuan 5:23 SpanskJean 5:23 FranskeJohannes 5:23 TyskJohannes 5:23 KinesiskJohn 5:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Johannes 5
22Thi heller ikke dømmer Faderen nogen, men har givet Sønnen hele Dommen, 23for at alle skulle ære Sønnen, ligesom de ære Faderen. Den, som ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som udsendte ham. 24Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som hører mit Ord og tror den, som sendte mig, har et evigt Liv og kommer ikke til Dom, men er gaaet over fra Døden til Livet.…
Krydshenvisninger
Matthæus 15:8
»Dette Folk ærer mig med Læberne; men deres Hjerte er langt borte fra mig.

Lukas 10:16
Den, som hører eder, hører mig, og den, som foragter eder, foragter mig; men den, som foragter mig, foragter den, som udsendte mig.«

1.Johannes 2:23
Hver den, som fornægter Sønnen, har ej heller Faderen; den, som bekender Sønnen, har ogsaa Faderen.

Johannes 5:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden