Salmerne 27:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Af David. HERREN er mit Lys og min Frelse, hvem skal jeg frygte? HERREN er Værn for mit Liv, for hvem skal jeg ræddes?

Norsk (1930)
Av David. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes?

Svenska (1917)
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

King James Bible
A Psalm of David. The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? the LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?

English Revised Version
A Psalm of David. The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? the LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?
Bibel Viden Treasury

salvation

Salmerne 3:8
Hos HERREN er Frelsen; din Velsignelse over dit Folk! — Sela.

Salmerne 18:2
HERRE, min Klippe, min Borg, min Befrier, min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn!

Salmerne 62:2,6
ja, han er min Klippe, min Frelse, mit Værn, jeg skal ikke rokkes meget.…

Salmerne 68:19,20
Lovet være Herren! Fra Dag til Dag bærer han vore Byrder; Gud er vor Frelse. — Sela.…

Salmerne 118:14,15,21
Min Styrke og Lovsang er HERREN, han blev mig til Frelse.…

2.Mosebog 15:2
HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophøje ham.

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 51:6-8
Løft eders Øjne mod Himlen og se paa Jorden hernede! Thi Himlen skal svinde som Røg, Jorden som en opslidt Klædning, dens Beboere skal dø som Myg. Men min Frelse varer evigt, min Retfærd ophører aldrig.…

Esajas 61:10
Jeg vil glæde mig højlig i HERREN, min Sjæl skal juble i min Gud; thi han klædte mig i Frelsens Klæder, hylled mig i Retfærds Kappe, som en Brudgom, der binder sit Hovedbind, som Bruden, der fæster sine Smykker.

Lukas 2:30
Thi mine Øjne have set din Frelse,

Lukas 3:6
og alt Kød skal se Guds Frelse.«

Aabenbaring 7:10
og de raabte med høj Røst og sagde: Frelsen tilhører vor Gud, som sidder paa Tronen, og Lammet!

strength

Salmerne 18:1,2,46
Til Sangmesteren. Af HERRENS Tjener David, som sang HERREN denne Sang, dengang HERREN havde frelst ham af alle hans Fjenders og af Sauls Haand. (2) Han sang: HERRE, jeg har dig hjerteligt kær, min Styrke!…

Salmerne 19:14
Lad min Munds Ord være dig til Behag, lad mit Hjertes Tanker naa frem for dit Aasyn, HERRE, min Klippe og min Genløser!

Salmerne 28:7,8
min Styrke, mit Skjold er HERREN, mit Hjerte stoler paa ham. Jeg fik Hjælp, mit Hjerte jubler, jeg takker ham med min Sang.…

Salmerne 43:2
Thi du er min Tilflugts Gud, hvi har du forstødt mig? Hvorfor skal jeg vandre sorgfuld, trængt af Fjender?

Esajas 45:24
»Kun hos HERREN,« skal man sige, »er Retfærd og Styrke; til ham skal alle hans Avindsmænd komme med Skam.«

2.Korinther 12:9
og han har sagt mig: »Min Naade er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed.« Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.

of whom

Salmerne 11:1
Til Sangmesteren. Af David. Jeg tager min Tilflugt til HERREN! Hvor kan I sige til min Sjæl: »Fly som en Fugl til Bjergene!

Salmerne 46:1,2
Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. Al-alamot. En Sang. (2) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde.…

Salmerne 56:2-4
mine Fjender vil mig stadig til Livs, thi mange strider bittert imod mig!…

Salmerne 118:6
HERREN er med mig, jeg frygter ikke, hvad kan Mennesker gøre mig?

Matthæus 8:26
Og han siger til dem: »Hvorfor ere I bange, I lidettroende?« Da stod han op og truede Vindene og Søen, og det blev ganske blikstille.

Romerne 8:31
Hvad skulle vi da sige til dette? Er Gud for os, hvem kan da være imod os?

Hebræerne 13:6
saa at vi kunne sige med frit Mod: »Herren er min Hjælper, jeg vil ikke frygte; hvad kan et Menneske gøre mig?«

Links
Salmerne 27:1 InterlinearSalmerne 27:1 FlersprogedeSalmos 27:1 SpanskPsaume 27:1 FranskePsalm 27:1 TyskSalmerne 27:1 KinesiskPsalm 27:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 27
1Af David. HERREN er mit Lys og min Frelse, hvem skal jeg frygte? HERREN er Værn for mit Liv, for hvem skal jeg ræddes? 2Naar onde kommer imod mig for at æde mit Kød, saa snubler og falder de, Uvenner og Fjender!…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 15:2
HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse. Han er min Gud, og jeg vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophøje ham.

Salmerne 18:28
Ja, min Lampe lader du lyse, HERRE, min Gud opklarer mit Mørke.

Salmerne 23:4
Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din Kæp og din Stav er min Trøst.

Salmerne 28:8
HERREN er Værn for sit Folk, sin Salvedes Tilflugt og Frelse.

Salmerne 38:22
il mig til Hjælp, o Herre, min Frelse!

Salmerne 46:2
Derfor frygter vi ikke, om Jorden end bølger og Bjergene styrter i Havenes Skød,

Salmerne 49:5
Hvorfor skulle jeg frygte i de onde Dage, naar mine lumske Fjender omringer mig med Brøde,

Salmerne 62:7
Hos Gud er min Hjælp og min Ære, min stærke Klippe, min Tilflugt har jeg i Gud;

Salmerne 112:8
fast er hans Hjerte og uden Frygt, indtil han skuer sine Fjender med Fryd;

Salmerne 118:6
HERREN er med mig, jeg frygter ikke, hvad kan Mennesker gøre mig?

Salmerne 118:14
Min Styrke og Lovsang er HERREN, han blev mig til Frelse.

Salmerne 118:27
HERREN er Gud, og han lod det lysne for os. Festtoget med Grenene slynge sig frem, til Alterets Horn er naaet!

Esajas 33:2
HERRE, vær os naadig, vi bier paa dig, vær du vor Arm hver Morgen, vor Frelse i Nødens Stund!

Esajas 41:10
Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej raadvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.

Esajas 60:20
Din Sol skal ej mer gaa ned, din Maane skal ej tage af; thi HERREN skal være dit Lys for evigt, dine Sørgedage har Ende.

Daniel 3:17
Sker det, saa kan vor Gud, som vi dyrker, fri os af den gloende Ovn, og han vil fri os af din Haand, o Konge;

Jonas 2:9
men jeg vil bringe dig Ofre med Lovsangs Toner og indfri de Løfter, jeg gav. Hos HERREN er Frelse.

Mika 7:8
Glæd dig ej over mig, min Fjende! Thi jeg faldt, men staar op; om end jeg sidder i Mørke, er HERREN mit Lys.

Habakkuk 3:18
Men jeg vil frydes i HERREN, juble i min Frelses Gud.

Habakkuk 3:19
Den Herre HERREN er min Styrke, han gør mine Fødder som Hindens og lader mig gaa paa mine Høje. Til Sangmesteren. Med Strengespil.

Salmerne 26:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden