Romerne 2:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
men Ære og Hæder og Fred over hver den, som gør det gode, baade en Jøde først og en Græker!

Norsk (1930)
men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker.

Svenska (1917)
Men härlighet och ära och frid skall tillfalla var och en som gör det goda, först och främst juden, så ock greken.

King James Bible
But glory, honour, and peace, to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile:

English Revised Version
but glory and honour and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Greek:
Bibel Viden Treasury

glory.

Romerne 2:7
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

Romerne 9:21,23
Eller har Pottemageren ikke Raadighed over Leret til af den samme Masse at gøre et Kar til Ære, et andet til Vanære?…

1.Samuel 2:30
Derfor lyder det fra HERREN, Israels Gud: Vel har jeg sagt, at dit Hus og dit Fædrenehus for stedse skulde færdes for mit Aasyn; men nu, lyder det fra HERREN, være det langt fra mig! Nej, dem, som ærer mig, vil jeg ære, og de, som ringeagter mig, skal beskæmmes.

Salmerne 112:6-9
thi han rokkes aldrig i Evighed, den retfærdige ihukommes for evigt;…

Ordsprogene 3:16,17
en Række af Dage er i dens højre, i dens venstre Rigdom og Ære;…

Ordsprogene 4:7-9
Køb Visdom for det bedste, du ejer, køb Forstand for alt, hvad du har;…

Ordsprogene 8:18
Hos mig er der Rigdom og Ære, ældgammelt Gods og Retfærd.

Lukas 9:48
Og han sagde til dem: »Den, som modtager dette Barn for mit Navns Skyld, modtager mig; og den, som modtager mig, modtager den, som udsendte mig; thi den, som er den mindste iblandt eder alle, han er stor.«

Lukas 12:37
Salige ere de Tjenere, som Herren finder vaagne, naar han kommer. Sandelig, siger jeg eder, at han skal binde op om sig og sætte dem til Bords og gaa om og varte dem op,

Johannes 12:26
Om nogen tjener mig, han følge mig, og hvor jeg er, der skal ogsaa min Tjener være; om nogen tjener mig, ham skal Faderen ære.

1.Peter 1:7
for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, maa findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse,

1.Peter 5:4
og naar da Overhyrden aabenbares, skulle I faa Herlighedens uvisnelige Krans.

and peace.

Romerne 5:1
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,

Romerne 8:6
Thi Kødets Higen er Død, men Aandens Higen er Liv og Fred,

Romerne 14:17
Thi Guds Rige bestaar ikke i at spise og drikke, men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligaand.

Romerne 15:13
Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I maa blive rige i Haabet ved den Helligaands Kraft!

4.Mosebog 6:26
HERREN løfte sit Aasyn paa dig og give dig Fred!

Job 22:21
Bliv Ven med ham og hold Fred, derved vil der times dig Lykke;

Salmerne 29:11
HERREN give Kraft til sit Folk, HERREN velsigne sit Folk med Fred!

Salmerne 37:37
Vogt paa Uskyld, læg Vind paa Oprigtighed, thi Fredens Mand har en Fremtid;

Esajas 26:12
HERRE, du skaffe os Fred, thi alt, hvad vi har udrettet, gjorde du for os.

Esajas 32:17
Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens Vinding Tryghed for evigt.

Esajas 48:18,22
Ak, lytted du til mine Bud! Da blev din Fred som Floden, din Retfærd som Havets Bølger,…

Esajas 55:12
Ja, med Glæde skal I drage ud; og i Fred skal I ledes frem; foran jer raaber Bjerge og Høje med Fryd, alle Markens Træer skal klappe i Haand;

Esajas 57:19
hos de sørgende skaber jeg Læbernes Frugt, Fred, Fred for fjern og nær, siger HERREN, og nu vil jeg læge ham.

Jeremias 33:6
Se, jeg vil lade Byens Saar heles og læges, og jeg helbreder dem og oplader for dem en Rigdom af Fred og Sandhed.

Matthæus 10:13
og dersom Huset er det værd, da komme eders Fred over det; men dersom det ikke er det værd, da vende eders Fred tilbage til eder!

Lukas 1:79
for at skinne for dem, som sidde i Mørke og i Dødens Skygge, for at lede vore Fødder ind paa Fredens Vej,«

Lukas 22:14
Og da Timen kom, satte han sig til Bords, og Apostlene med ham.

Lukas 19:42
»Vidste dog ogsaa du, ja, selv paa denne din Dag, hvad der tjener til din Fred! Men nu er det skjult for dine Øjne.

Johannes 14:27
Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.«

Galaterne 5:22
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

Filipperne 4:7
og Guds Fred, som overgaar al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.

to every.

Salmerne 15:2
Den, som vandrer fuldkomment og øver Ret, taler Sandhed af sit Hjerte,

Ordsprogene 11:18
Den gudløse skaber kun skuffende Vinding, hvo Retfærd saar, faar virkelig Løn.

Esajas 32:17
Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens Vinding Tryghed for evigt.

Apostlenes G. 10:35
men i hvert Folk er den, som frygter ham og gør Retfærdighed, velkommen for ham;

Galaterne 5:6
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.

Jakob 2:22
Du ser, at Troen virkede sammen med hans Gerninger, og ved Gerningerne blev Troen fuldkommet,

Jakob 3:13
Er nogen viis og forstandig iblandt eder, da vise han ved god Omgængelse sine Gerninger i viis Sagtmodighed!

Gentile.

Links
Romerne 2:10 InterlinearRomerne 2:10 FlersprogedeRomanos 2:10 SpanskRomains 2:10 FranskeRoemer 2:10 TyskRomerne 2:10 KinesiskRomans 2:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 2
9Trængsel og Angst over hvert Menneskes Sjæl, som øver det onde, baade en Jødes først og en Grækers; 10men Ære og Hæder og Fred over hver den, som gør det gode, baade en Jøde først og en Græker! 11Thi der er ikke Persons Anseelse hos Gud.…
Krydshenvisninger
Romerne 2:7
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

Romerne 2:9
Trængsel og Angst over hvert Menneskes Sjæl, som øver det onde, baade en Jødes først og en Grækers;

1.Timotheus 1:17
Men Evighedens Konge, den uforkrænkelige, usynlige, eneste Gud være Pris og Ære i Evighedernes Evigheder! Amen.

Hebræerne 2:7
Du gjorde ham en kort Tid ringere end Engle; med Herlighed og Ære kronede du ham;

1.Peter 1:7
for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, maa findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse,

Romerne 2:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden