Romerne 5:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,

Norsk (1930)
Da vi nu altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus,

Svenska (1917)
Då vi nu hava blivit rättfärdiggjorda av tro, hava vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus

King James Bible
Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:

English Revised Version
Being therefore justified by faith, let us have peace with God through our Lord Jesus Christ;
Bibel Viden Treasury

being.

Romerne 5:9,18
Saa meget mere skulle vi altsaa, da vi nu ere blevne retfærdiggjorte ved hans Blod, frelses ved ham fra Vreden.…

Romerne 1:17
Thi deri aabenbares Guds Retfærdighed af Tro for Tro, som der er skrevet: »Men den retfærdige skal leve af Tro.«

Romerne 3:22,26-28,30
nemlig Guds Retfærdighed ved Tro paa Jesus Kristus, for alle og over alle dem, som tro; thi der er ikke Forskel.…

Romerne 4:5,24,25
den derimod, som ikke gør Gerninger, men tror paa ham, som retfærdiggør den ugudelige, regnes hans Tro til Retfærdighed;…

Romerne 9:30
Hvad skulle vi da sige? At Hedninger, som ikke jagede efter Retfærdighed, fik Retfærdighed; nemlig Retfærdigheden af Tro;

Romerne 10:10
Thi med Hjertet tror man til Retfærdighed, og med Munden bekender man til Frelse.

Habakkuk 2:4
Se, opblæst, uredelig er Sjælen i ham, men den retfærdige skal leve ved sin Tro.

Johannes 3:16-18
Thi saaledes elskede Gud Verden, at han gav sin Søn den enbaarne, for at hver den, som tror paa ham, ikke skal fortabes, men have et evigt Liv.…

Johannes 5:24
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som hører mit Ord og tror den, som sendte mig, har et evigt Liv og kommer ikke til Dom, men er gaaet over fra Døden til Livet.

Apostlenes G. 13:38,39
Saa være det eder vitterligt, I Mænd, Brødre! at ved ham forkyndes der eder Syndernes Forladelse;…

Galaterne 2:16
men da vi vide, at et Menneske ikke bliver retfærdiggjort af Lovens Gerninger, men kun ved Tro paa Jesus Kristus, saa have ogsaa vi troet paa Kristus Jesus, for at vi maatte blive retfærdiggjorte al Tro paa Kristus og ikke af Lovens Gerninger; thi af Lovens Gerninger skal intet Kød blive retfærdiggjort.

Galaterne 3:11-14,25
Men at ingen bliver retfærdiggjort for Gud ved Lov, er aabenbart, thi »den retfærdige skal leve af Tro.«…

Galaterne 5:4-6
I ere tabte for Kristus, I, som retfærdiggøres ved Loven; I ere faldne ud af Naaden.…

Filipperne 3:9
og findes i ham, saa jeg ikke har min Retfærdighed, den af Loven, men den ved Tro paa Kristus, Retfærdigheden fra Gud paa Grundlag af Troen,

Jakob 2:23-26
og Skriften blev opfyldt, som siger: »Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til Retfærdighed«, og han blev kaldet Guds Ven.…

we have.

Romerne 5:10
Thi naar vi, da vi vare Fjender, bleve forligte med Gud ved hans Søns Død, da skulle vi meget mere, efter at vi ere blevne forligte, frelses ved hans Liv,

Romerne 1:7
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Romerne 10:15
og hvorledes skulde de prædike, dersom de ikke bleve udsendte? Som der er skrevet: »Hvor dejlige ere deres Fødder, som forkynde godt Budskab.«

Romerne 14:17
Thi Guds Rige bestaar ikke i at spise og drikke, men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligaand.

Romerne 15:13,33
Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I maa blive rige i Haabet ved den Helligaands Kraft!…

Job 21:21
Thi hvad bryder han sig siden om sit Hus, naar hans Maaneders Tal er udrundet?

Salmerne 85:8-10
Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;…

Salmerne 122:6
Bed om Jerusalems Fred! Ro finde de, der elsker dig!

Esajas 27:5
med mindre man tyr til mit Værn, slutter Fred med mig, slutter Fred med mig.

Esajas 32:17
Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens Vinding Tryghed for evigt.

Esajas 54:13
Alle dine Børn bliver oplært af HERREN, og stor bliver Børnenes Fred;

Esajas 55:12
Ja, med Glæde skal I drage ud; og i Fred skal I ledes frem; foran jer raaber Bjerge og Høje med Fryd, alle Markens Træer skal klappe i Haand;

Esajas 57:19-21
hos de sørgende skaber jeg Læbernes Frugt, Fred, Fred for fjern og nær, siger HERREN, og nu vil jeg læge ham.…

Zakarias 6:13
Han skal bygge HERRENS Helligdom, og han skal vinde Højhed og sidde som Hersker paa sin Trone; og han skal være Præst ved hans højre Side, og der skal være fuld Enighed mellem de to.

Lukas 2:14
»Ære være Gud i det højeste! og Fred paa Jorden! i Mennesker Velbehag!«

Lukas 10:5,6
Men hvor I komme ind i et Hus, siger der først: Fred være med dette Hus!…

Lukas 19:38,42
»Velsignet være Kongen, som kommer, i Herrens Navn! Fred i Himmelen, og Ære i det højeste!«…

Johannes 14:27
Fred efterlader jeg eder, min Fred giver jeg eder; jeg giver eder ikke, som Verden giver. Eders Hjerte forfærdes ikke og forsage ikke!

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.«

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

2.Korinther 5:18-20
Men alt dette er fra Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os Forligelsens Tjeneste,…

Efeserne 2:14-17
Thi han er vor Fred, han, som gjorde begge til eet og nedbrød Gærdets Skillevæg,…

Kolossenserne 1:20
og ved ham at forlige alle Ting med sig, være sig dem paa Jorden eller dem i Himlene, idet han stiftede Fred ved hans Kors's Blod.

Kolossenserne 3:15
Og Kristi Fred raade i eders Hjerter, til hvilken I ogsaa bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!

1.Thessaloniker 5:23
Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!

2.Thessaloniker 3:16
Men han selv, Fredens Herre, give eder Freden altid, i alle Maader! Herren være med eder alle!

Hebræerne 13:20
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

Jakob 2:23
og Skriften blev opfyldt, som siger: »Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til Retfærdighed«, og han blev kaldet Guds Ven.

through.

Romerne 6:23
thi Syndens Sold er Død, men Guds Naadegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Johannes 20:31
Men dette er skrevet, for at I skulle tro, at Jesus er Kristus, Guds Søn, og for at I, naar I tro, skulle have Livet i hans Navn.

Efeserne 2:7
for at han i de tilkommende Tider kunde vise sin Naades overvættes Rigdom ved Godhed imod os i Kristus Jesus.

Links
Romerne 5:1 InterlinearRomerne 5:1 FlersprogedeRomanos 5:1 SpanskRomains 5:1 FranskeRoemer 5:1 TyskRomerne 5:1 KinesiskRomans 5:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 5
1Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus, 2ved hvem vi ogsaa have faaet Adgang ved Troen til denne Naade, hvori vi staa, og vi rose os af Haab om Guds Herlighed;…
Krydshenvisninger
Esajas 27:5
med mindre man tyr til mit Værn, slutter Fred med mig, slutter Fred med mig.

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Romerne 3:28
Vi holde nemlig for, at Mennesket bliver retfærdiggjort ved Tro, uden Lovens Gerninger.

Romerne 5:11
ja, ikke det alene, men ogsaa saaledes, at vi rose os af Gud ved vor Herre Jesus Kristus, ved hvem vi nu have faaet Forligelsen.

Galaterne 5:22
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

Kolossenserne 1:20
og ved ham at forlige alle Ting med sig, være sig dem paa Jorden eller dem i Himlene, idet han stiftede Fred ved hans Kors's Blod.

Romerne 4:25
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden