Romerne 2:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Trængsel og Angst over hvert Menneskes Sjæl, som øver det onde, baade en Jødes først og en Grækers;

Norsk (1930)
Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker;

Svenska (1917)
Ja, bedrövelse och ångest skall komma över den människas själ, som gör det onda, först och främst över judens, så ock över grekens.

King James Bible
Tribulation and anguish, upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, and also of the Gentile;

English Revised Version
tribulation and anguish, upon every soul of man that worketh evil, of the Jew first, and also of the Greek;
Bibel Viden Treasury

Tribulation.

Ordsprogene 1:27,28
naar det, I frygter, kommer som Uvejr, naar eders Ulykke kommer som Storm, naar Trængsel og Nød kommer over jer.…

2.Thessaloniker 1:6
hvis ellers det er retfærdigt for Gud at give dem Trængsel til Gengæld, som trænge eder,

soul.

Ezekiel 18:4
Se, alle Sjæle er mine; baade Faderens Sjæl og Sønnens Sjæl er mine; den Sjæl der synder skal dø.

Matthæus 16:26
Thi hvad gavner det et Menneske, om han vinder den hele Verden, men maa bøde med sin Sjæl? Eller hvad kan et Menneske give til Vederlag for sin Sjæl?

of the Jew.

Romerne 2:10
men Ære og Hæder og Fred over hver den, som gør det gode, baade en Jøde først og en Græker!

Romerne 1:16
Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, baade for Jøde først og for Græker.

Romerne 3:29,30
Eller er Gud alene Jøders Gud? mon ikke ogsaa Hedningers? Jo, ogsaa Hedningers;…

Romerne 4:9-12
Gælder da denne Saligprisning de omskaarne eller tillige de uomskaarne? Vi sige jo: Troen blev regnet Abraham til Retfærdighed.…

Romerne 9:24
Og hertil kaldte han ogsaa os, ikke alene af Jøder, men ogsaa af Hedninger,

Romerne 10:12
Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham.

Romerne 15:8,9
Jeg siger nemlig, at Kristus er bleven Tjener for omskaarne for Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste Forjættelserne til Fædrene;…

Amos 3:2
Kun eder kendes jeg ved blandt alle Jordens Slægter; derfor vil jeg paa eder hjemsøge al eders Brøde.

Matthæus 11:20-24
Da begyndte han at skamme de Byer ud, i hvilke hans fleste kraftige Gerninger vare gjorte, fordi de ikke havde omvendt sig:…

Lukas 2:30-32
Thi mine Øjne have set din Frelse,…

Lukas 12:47,48
Men den Tjener, som har kendt sin Herres Villie og ikke har truffet Forberedelser eller handlet efter hans Villie, skal have mange Hug;…

Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

Apostlenes G. 3:26
For eder først har Gud oprejst sin Tjener og sendt han for at velsigne eder, naar enhver af eder vender om fra sin Ondskab.«

Apostlenes G. 11:18
Men da de hørte dette, bleve de rolige, og de priste Gud og sagde: »Saa har Gud ogsaa givet Hedningerne Omvendelsen til Liv.«

Apostlenes G. 13:26,46,47
I Mænd, Brødre, Sønner af Abrahams Slægt, og de iblandt eder, som frygte Gud! Til os er Ordet om denne Frelse sendt.…

Apostlenes G. 18:5,6
Men da Silas og Timotheus kom ned fra Makedonien, var Paulus helt optagen af at tale og vidnede for Jøderne, at Jesus er Kristus.…

Apostlenes G. 20:21
idet jeg vidnede baade for Jøder og Grækere om Omvendelsen til Gud og Troen paa vor Herre Jesus Kristus.

Apostlenes G. 26:20
men jeg forkyndte baade først for dem i Damaskus og saa i Jerusalem og over hele Judæas Land og for Hedningerne, at de skulde fatte et andet Sind og omvende sig til Gud og gøre Gerninger, Omvendelsen værdige.

Apostlenes G. 28:17,28
Men efter tre Dages Forløb skete det, at han sammenkaldt de fornemste iblandt Jøderne. Men da de vare forsamlede, sagde han til dem: »I Mænd, Brødre! uagtet jeg intet har gjort imod vort Folk eller de fædrene Skikke, er jeg fra Jerusalem overgiven som Fange i Romernes Hænder,…

Galaterne 2:15,16
Vi ere af Natur Jøder og ikke Syndere af hedensk Byrd;…

Galaterne 3:28
Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller fri; her er ikke Mand og Kvinde; thi alle ere I een i Kristus Jesus.

Efeserne 2:11-17
Derfor kommer i Hu, at fordum I Hedninger i Kødet, I, som bleve kaldte Forhud af den saakaldte Omskærelse, der sker i Kødet med Haanden,…

Kolossenserne 3:11
hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

1.Peter 4:17
Thi det er Tiden til, at Dommen skal begynde med Guds Hus: men begynder den først med os, hvad Ende vil det da faa med dem, som ere genstridige imod Guds Evangelium?

Gentile.

Links
Romerne 2:9 InterlinearRomerne 2:9 FlersprogedeRomanos 2:9 SpanskRomains 2:9 FranskeRoemer 2:9 TyskRomerne 2:9 KinesiskRomans 2:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 2
8men over dem, som søge deres eget og ikke lyde Sandheden, men adlyde Uretfærdigheden, skal der komme Vrede og Harme. 9Trængsel og Angst over hvert Menneskes Sjæl, som øver det onde, baade en Jødes først og en Grækers; 10men Ære og Hæder og Fred over hver den, som gør det gode, baade en Jøde først og en Græker!…
Krydshenvisninger
2.Krønikebog 6:23
saa høre du det i Himmelen og gøre det og dømme dine Tjenere imellem, saa du gengælder den skyldige og lader hans Gerning komme over hans Hoved og frikender den uskyldige og gør med ham efter hans Uskyld.

Salmerne 32:10
Den gudløses Smerter er mange, men den, der stoler paa HERREN, omgiver han med Naade.

Ordsprogene 11:23
Retfærdiges Ønske bliver kun til Lykke, gudløse har kun Vrede i Vente.

Ezekiel 22:31
Derfor udøser jeg min Vrede over dem, med min Harmes Ild tilintetgør jeg dem; deres Færd lader jeg komme over deres Hoved, lyder det fra den Herre HERREN.

Amos 3:2
Kun eder kendes jeg ved blandt alle Jordens Slægter; derfor vil jeg paa eder hjemsøge al eders Brøde.

Apostlenes G. 3:26
For eder først har Gud oprejst sin Tjener og sendt han for at velsigne eder, naar enhver af eder vender om fra sin Ondskab.«

Romerne 1:16
Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, baade for Jøde først og for Græker.

Romerne 2:10
men Ære og Hæder og Fred over hver den, som gør det gode, baade en Jøde først og en Græker!

Romerne 8:35
Hvem skal kunne skille os fra Kristi Kærlighed? Trængsel eller Angst eller Forfølgelse eller Hunger eller Nøgenhed eller Fare eller Sværd?

1.Peter 4:17
Thi det er Tiden til, at Dommen skal begynde med Guds Hus: men begynder den først med os, hvad Ende vil det da faa med dem, som ere genstridige imod Guds Evangelium?

Romerne 2:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden