Apostlenes G. 10:35
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
men i hvert Folk er den, som frygter ham og gør Retfærdighed, velkommen for ham;

Norsk (1930)
men blandt ethvert folkeslag tar han imot den som frykter ham og gjør rettferdighet.

Svenska (1917)
utan att den som fruktar honom och övar rättfärdighet, han tages emot av honom, vilket folk han än må tillhöra.

King James Bible
But in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him.

English Revised Version
but in every nation he that feareth him, and worketh righteousness, is acceptable to him.
Bibel Viden Treasury

in.

Apostlenes G. 15:9
Og han gjorde ingen Forskel imellem os og dem, idet han ved Troen rensede deres Hjerter.

Esajas 56:3-8
Ej sige den fremmede, som slutter sig til HERREN: »HERREN vil skille mig ud fra sit Folk!« Og Gildingen sige ikke: »Se, jeg er et udgaaet Træ!«…

Romerne 2:13,25-29
thi ikke Lovens Hørere ere retfærdige for Gud, men Lovens Gørere skulle retfærdiggøres —…

Romerne 3:22,29,30
nemlig Guds Retfærdighed ved Tro paa Jesus Kristus, for alle og over alle dem, som tro; thi der er ikke Forskel.…

Romerne 10:12,13
Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham.…

1.Korinther 12:13
Thi med een Aand bleve vi jo alle døbte til at være eet Legeme, hvad enten vi ere Jøder eller Grækere, Trælle eller frie; og alle fik vi een Aand at drikke.

Galaterne 3:28
Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller fri; her er ikke Mand og Kvinde; thi alle ere I een i Kristus Jesus.

Efeserne 2:13-18
Nu derimod, i Kristus Jesus, ere I, som fordum vare langt borte, komne nær til ved Kristi Blod.…

Efeserne 3:6-8
nemlig at Hedningerne ere Medarvinger og medindlemmede og meddelagtige i Forjættelsen i Kristus Jesus ved Evangeliet,…

Filipperne 3:3
Thi vi ere Omskærelsen, vi, som tjene i Guds Aand og rose os i Kristus Jesus og ikke forlade os paa Kødet,

Kolossenserne 1:6,23-27
der er kommet til eder, ligesom det ogsaa er i den hele Verden, idet det bærer Frugt og vokser, ligesom det ogsaa gør iblandt eder fra den Dag, I hørte og erkendte Guds Naade i Sandhed,…

Kolossenserne 3:11
hvor der ikke er Græker og Jøde, Omskærelse og Forhud, Barbar, Skyther, Træl, fri, men Kristus er alt og i alle.

feareth.

Apostlenes G. 10:2
en from Mand, der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav Folket mange Almisser og altid bad til Gud,

Apostlenes G. 9:31
Saa havde da Menigheden Fred over hele Judæa og Galilæa og Samaria, og den opbyggedes og vandrede i Herrens Frygt, og ved den Helligaands Formaning voksede den.

Job 28:28
Men til Mennesket sagde han: »Se, HERRENS Frygt, det er Visdom, at sky det onde er Indsigt.«

Salmerne 19:9
HERRENS Frygt er ren, varer evigt, HERRENS Lovbud er Sandhed, rette til Hobe,

Salmerne 85:9
ja, nær er hans Frelse for dem, som frygter ham, snart skal Herlighed bo i vort Land;

Salmerne 111:10
HERRENS Frygt er Visdoms Begyndelse; forstandig er hver, som øver den. Evigt varer hans Pris!

Ordsprogene 1:7
HERRENS Frygt er Kundskabs begyndelse, Daarer ringeagter Visdom og Tugt.

Ordsprogene 2:5
da nemmer du HERRENS Frygt og vinder dig Kundskab om Gud.

Ordsprogene 3:7
Hold ikke dig selv for viis, frygt HERREN og vig fra det onde;

Ordsprogene 16:6
Ved Mildhed og Troskab sones Brøde, ved HERRENS Frygt undviger man ondt.

Prædikeren 12:13
Enden paa Sagen, naar alt er hørt, er: Frygt Gud og hold hans Bud! Thi det bør hvert Menneske gøre.

2.Korinther 7:1
Derfor, efterdi vi have disse Forjættelser, I elskede! saa lader os rense os selv fra al Kødets og Aandens Besmittelse, saa vi gennemføre Hellighed i Guds Frygt!

Efeserne 5:21
og underordne eder under hverandre i Kristi Frygt;

1.Johannes 2:29
Dersom I vide, at han er retfærdig, da erkender, at hver den, som gør Retfærdighed, er født af ham.

is.

1.Mosebog 4:5-7
men til Kain og hans Offergave saa han ikke. Kain blev da saare vred og gik med sænket Hoved.…

Hoseas 8:13
Slagtofre elsker de — slagter, elsker Kød — og æder; HERREN behager de ej. Han mindes nu deres Skyld og straffer deres Synder. De skal tilbage til Ægypten.

Lukas 1:28
Og Engelen kom ind til hende og sagde: »Hil være dig, du benaadede, Herren er med dig, du velsignede iblandt Kvinder!«

*marg:

Efeserne 1:6
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,

Hebræerne 11:4-6
Ved Tro ofrede Abel Gud et bedre Offer end Kain, og ved den fik han det Vidnesbyrd, at han var retfærdig, idet Gud bevidnede sit Velbehag i hans Gaver; og ved den taler han endnu efter sin Død.…

Links
Apostlenes G. 10:35 InterlinearApostlenes G. 10:35 FlersprogedeHechos 10:35 SpanskActes 10:35 FranskeApostelgeschichte 10:35 TyskApostlenes G. 10:35 KinesiskActs 10:35 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 10
34Men Peter oplod Munden og sagde: »Jeg forstaar i Sandhed, at Gud ikke anser Personer; 35men i hvert Folk er den, som frygter ham og gør Retfærdighed, velkommen for ham; 36det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 10:2
en from Mand, der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav Folket mange Almisser og altid bad til Gud,

Apostlenes G. 10:28
Og han sagde til dem: »I vide, hvor utilbørligt det er for en jødisk Mand at omgaas med eller komne til nogen, som er af et fremmede Folk; men mig har Gud vist, at jeg ikke skulde kalde noget Menneske vanhelligt eller urent.

Romerne 2:14
thi naar Hedninger, som ikke have Loven, af Naturen gøre, hvad Loven kræver, da ere disse, uden at have Loven, sig selv en Lov;

Apostlenes G. 10:34
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden