Lukas 19:42
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
»Vidste dog ogsaa du, ja, selv paa denne din Dag, hvad der tjener til din Fred! Men nu er det skjult for dine Øjne.

Norsk (1930)
Visste også du, om enn først på denne din dag, hvad som tjener til din fred! Men nu er det skjult for dine øine.

Svenska (1917)
och sade: »O att du i dag hade insett, också du, vad din frid tillhör! Men nu är det fördolt för dina ögon.

King James Bible
Saying, If thou hadst known, even thou, at least in this thy day, the things which belong unto thy peace! but now they are hid from thine eyes.

English Revised Version
saying, If thou hadst known in this day, even thou, the things which belong unto peace! but now they are hid from thine eyes.
Bibel Viden Treasury

If.

5.Mosebog 5:29
gid de alle Dage maa have et saadant Hjerte, at de frygter mig og holder alle mine Bud, for at det maa gaa dem og deres Børn vel evindelig.

5.Mosebog 32:29
Var de vise, forstod de det og indsaa, hvad der venter dem selv!

Salmerne 81:13
Ak, vilde mit Folk dog høre mig, Israel gaa mine Veje!

Esajas 48:18
Ak, lytted du til mine Bud! Da blev din Fred som Floden, din Retfærd som Havets Bølger,

Ezekiel 18:31,32
Gør eder fri for alle de Overtrædelser, I har øvet imod mig, og skab eder et nyt Hjerte og en ny Aand; thi hvorfor vil I dø, Israels Hus?…

Ezekiel 33:11
Sig til dem: Saa sandt jeg lever, lyder det fra den Herre HERREN: Jeg har ikke Lyst til den gudløses Død, men til at han omvender sig fra sin Vej, at han maa leve! Vend om, vend om fra eders onde Veje Hvorfor vil I dø, Israels Hus?

in this.

Lukas 19:44
og de skulle lægge dig helt øde og dine Børn i dig og ikke lade Sten paa Sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din Besøgelses Tid.«

Salmerne 32:6
Derfor bede hver from til dig, den Stund du findes. Kommer da store Vandskyl, ham skal de ikke naa.

Salmerne 95:7,8
Thi han er vor Gud, og vi er det Folk, han vogter, den Hjord, han leder. Ak, lytted I dog i Dag til hans Røst:…

Esajas 55:6
Søg HERREN, medens han findes, kald paa ham, den Stund han er nær!

Johannes 12:35,36
Da sagde Jesus til dem: »Endnu en liden Tid er Lyset hos eder. Vandrer, medens I have Lyset, for at Mørke ikke skal overfalde eder! Og den, som vandrer i Mørket, ved ikke, hvor han gaar hen.…

2.Korinther 6:1,2
Men som Medarbejdere formane vi ogsaa til, at I ikke forgæves maa have modtaget Guds Naade;…

the things.

Lukas 1:77-79
for at give hans Folk Erkendelse af Frelse ved deres Synders Forladelse,…

Lukas 2:10-14
Og Engelen sagde til dem: »Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.…

Lukas 10:5,6
Men hvor I komme ind i et Hus, siger der først: Fred være med dette Hus!…

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Apostlenes G. 13:46
Men Paulus og Barnabas talte frit ud og sagde: »Det var nødvendigt, at Guds Ord først skulde tales til eder; men efterdi I støde det fra eder og ikke agte eder selv værdige til det evige Liv, se, saa vende vi os til Hedningerne.

Hebræerne 3:7,13,15
Derfor, som den Helligaand siger: »I Dag, naar I høre hans Røst,…

Hebræerne 10:26-29
Thi Synde vi med Villie, efter at have modtaget Sandhedens Erkendelse, er der intet Offer mere tilbage for Synder,…

Hebræerne 12:24-26
og til den nye Pagts Mellemmand, Jesus, og til Bestænkelsens Blod, som taler bedre end Abel.…

but.

Esajas 6:9,10
Da sagde han: »Gaa hen og sig til dette Folk: Hør kun, dog skal I intet fatte, se kun, dog skal I intet indse!…

Esajas 29:10-14
Thi HERREN har udgydt over jer en Dvalens Aand, tilbundet eders Øjne (Profeterne), tilhyllet eders Hoveder (Seerne).…

Esajas 44:18
De skønner ikke, de fatter ikke, thi deres Øjne er lukket, saa de ikke ser, og deres Hjerter, saa de ikke skønner.

Matthæus 13:14,15
Og paa dem opfyldes Esajas's Profeti, som siger: Med eders Øren skulle I høre og dog ikke forstaa og se med eders Øjne og dog ikke se.…

Johannes 12:38-41
for at Profeten Esajas's Ord skulde opfyldes, som han har sagt: »Herre! hvem troede det, han hørte af os, og for hvem blev Herrens Arm aabenbaret?«…

Apostlenes G. 28:25-27
Og under indbyrdes Uenighed gik de bort, da Paulus havde sagt dette ene Ord: »Rettelig har den Helligaand talt ved Profeten Esajas til eders Fædre og sagt:…

Romerne 11:7-10
Hvad altsaa? Det, Israel søger efter, har det ikke opnaaet, men Udvalget har opnaaet det; de øvrige derimod bleve forhærdede,…

2.Korinther 3:14-16
Men deres Tanker bleve forhærdede; thi indtil den Dag i Dag forbliver det samme Dække over Oplæsningen af den gamle Pagt uden at tages bort; thi i Kristus er det, at det svinder.…

2.Korinther 4:3,4
Men om ogsaa vort Evangelium er tildækket, da er det tildækket iblandt dem, som fortabes,…

2.Thessaloniker 2:9-12
han, hvis Komme sker ifølge Satans Kraft, med al Løgnens Magt og Tegn og Undere…

Links
Lukas 19:42 InterlinearLukas 19:42 FlersprogedeLucas 19:42 SpanskLuc 19:42 FranskeLukas 19:42 TyskLukas 19:42 KinesiskLuke 19:42 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 19
41Og da han kom nær til og saa Staden, græd han over den og sagde: 42»Vidste dog ogsaa du, ja, selv paa denne din Dag, hvad der tjener til din Fred! Men nu er det skjult for dine Øjne. 43Thi der skal komme Dage over dig, da dine Fjender skulle kaste en Vold op omkring dig og omringe dig og trænge dig alle Vegne fra;…
Krydshenvisninger
Jeremias 13:17
Men dersom I ikke hører, da græder min Sjæl i Løn for Hovmodets Skyld, den fælder saa bitre Taarer; mit Øje rinder med Graad, thi HERRENS Hjord føres bort.

Matthæus 13:15
Thi dette Folks Hjerte er blevet sløvet, og med Ørene høre de tungt, og deres Øjne have de tillukket, for at de ikke skulle se med Øjnene og høre med Ørene og forstaa med Hjertet og omvende sig, paa jeg kunde helbrede dem.

Lukas 19:41
Og da han kom nær til og saa Staden, græd han over den og sagde:

Lukas 19:43
Thi der skal komme Dage over dig, da dine Fjender skulle kaste en Vold op omkring dig og omringe dig og trænge dig alle Vegne fra;

Lukas 19:41
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden