1.Peter 5:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og naar da Overhyrden aabenbares, skulle I faa Herlighedens uvisnelige Krans.

Norsk (1930)
og når overhyrden åpenbares, skal I få ærens uvisnelige krans.

Svenska (1917)
Då skolen I, när Överherden uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans.

King James Bible
And when the chief Shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away.

English Revised Version
And when the chief Shepherd shall be manifested, ye shall receive the crown of glory that fadeth not away.
Bibel Viden Treasury

the.

1.Peter 5:2
Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, ikke tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed;

1.Peter 2:25
Thi I vare vildfarende som Faar, men ere nu vendte om til eders Sjæles Hyrde og Tilsynsmand.

Salmerne 23:1
En Salme af David. HERREN er min Hyrde, mig skal intet fattes,

Esajas 40:11
han vogter sin Hjord som en Hyrde, samler den med Armen, bærer Lammene i Favn og leder de diende Faar.

Ezekiel 34:23
Jeg sætter een Hyrde over dem, min Tjener David, og han skal vogte dem; han skal vogte dem, og han skal være deres Hyrde.

Ezekiel 37:24
Min Tjener David skal være Konge over dem, og alle skal de have en og samme Hyrde. De skal følge mine Lovbud og holde mine Vedtægter og gøre efter dem.

Zakarias 13:7
Frem, Sværd, imod min Hyrde, mod Manden, som staar mig nær, saa lyder det fra Hærskarers HERRE. Hyrden vil jeg slaa, saa Faarehjorden spredes; mod Drengene løfter jeg Haanden.

Johannes 10:11
Jeg er den gode Hyrde; den gode Hyrde sætter sit Liv til for Faarene.

Hebræerne 13:20
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

appear.

Matthæus 25:31
Men naar Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde paa sin Herligheds Trone.

*etc:

Kolossenserne 3:3,4
Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.…

2.Thessaloniker 1:7-10
og eder, som trænges, Hvile med os ved den Herres Jesu Aabenbarelse fra Himmelen med sin Krafts Engle,…

1.Johannes 3:2
I elskede! nu ere vi Guds Børn, og det er endnu ikke aabenbaret, hvad vi skulle vorde. Vi vide, at naar det aabenbares, da skulle vi vorde ham lige; thi i skulle se ham, som han er.

Aabenbaring 1:7
Se, han kommer med Skyerne, og hvert Øje skal se ham, ogsaa de, som have gennemstunget ham, og alle Jordens Stammer skulle jamre ved hans Komme. Ja, Amen!

Aabenbaring 20:11,12
Og jeg saa en stor, hvid Trone og ham, som sad derpaa; for hans Aasyn flyede Jorden og Himmelen, og der blev ikke fundet Sted for dem.…

a crown.

1.Peter 1:4
til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv, som er bevaret i Himlene til eder,

Daniel 12:3
De forstandige skal straale som Himmelhvælvingens Glans, og de, der førte de mange til Retfærdighed, skal lyse som Stjerner evigt og altid.

1.Korinther 9:25
Enhver, som deltager i Kamplegene, er afholdende i alt; hine nu vel for at faa en forkrænkelig Krans, men vi en uforkrænkelig.

2.Timotheus 4:8
I øvrigt henligger Retfærdighedens Krans til mig, hvilken Herren, den retfærdige Dommer, skal give mig paa hin Dag, og ikke alene mig, men ogsaa alle dem, som have elsket hans Aabenbarelse.

Jakob 1:12
Salig den Mand, som holder Prøvelse ud; thi naar han har staaet Prøve, skal han faa Livets Krans, som Herren har forjættet dem, der elske ham.

Aabenbaring 2:10
Frygt ikke, for hvad du vil komme til at lide! Se, Djævelen vil kaste nogle af eder i Fængsel, for at I skulle fristes, og I skulle have Trængsel i ti Dage. Vær tro indtil Døden, saa vil jeg give dig Livets Krone.

Aabenbaring 3:11
Jeg kommer snart! Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din Krone.

Links
1.Peter 5:4 Interlinear1.Peter 5:4 Flersprogede1 Pedro 5:4 Spansk1 Pierre 5:4 Franske1 Petrus 5:4 Tysk1.Peter 5:4 Kinesisk1 Peter 5:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Peter 5
3ikke heller som de, der ville herske over Menighederne, men som Mønstre for Hjorden; 4og naar da Overhyrden aabenbares, skulle I faa Herlighedens uvisnelige Krans.
Krydshenvisninger
Johannes 10:11
Jeg er den gode Hyrde; den gode Hyrde sætter sit Liv til for Faarene.

1.Korinther 9:25
Enhver, som deltager i Kamplegene, er afholdende i alt; hine nu vel for at faa en forkrænkelig Krans, men vi en uforkrænkelig.

1.Peter 1:4
til en uforkrænkelig og ubesmittelig og uvisnelig Arv, som er bevaret i Himlene til eder,

1.Peter 2:25
Thi I vare vildfarende som Faar, men ere nu vendte om til eders Sjæles Hyrde og Tilsynsmand.

1.Peter 5:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden