Esajas 32:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens Vinding Tryghed for evigt.

Norsk (1930)
Og rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid.

Svenska (1917)
Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid.

King James Bible
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and assurance for ever.

English Revised Version
And the work of righteousness shall be peace; and the effect of righteousness quietness and confidence for ever.
Bibel Viden Treasury

the work

Esajas 26:3
hvis Sind er fast, som vogter paa Fred, thi det stoler paa dig.

Esajas 48:18
Ak, lytted du til mine Bud! Da blev din Fred som Floden, din Retfærd som Havets Bølger,

Esajas 54:13,14
Alle dine Børn bliver oplært af HERREN, og stor bliver Børnenes Fred;…

Esajas 55:12
Ja, med Glæde skal I drage ud; og i Fred skal I ledes frem; foran jer raaber Bjerge og Høje med Fryd, alle Markens Træer skal klappe i Haand;

Esajas 57:19
hos de sørgende skaber jeg Læbernes Frugt, Fred, Fred for fjern og nær, siger HERREN, og nu vil jeg læge ham.

Esajas 66:12
Thi saa siger HERREN: Se, jeg leder til hende Fred som en svulmende Flod og Folkenes Rigdom som en Strøm; hendes spæde skal bæres paa Hofte, og Kærtegn faar de paa Skød;

Salmerne 72:2,3
saa han dømmer dit Folk med Retfærdighed og dine arme med Ret!…

Salmerne 85:8
Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;

Salmerne 119:1
Salige de, hvis Vandel er fuldkommen, de, som vandrer i HERRENS Lov.

Romerne 14:17
Thi Guds Rige bestaar ikke i at spise og drikke, men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligaand.

Filipperne 4:6-9
Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Paakaldelse og Bøn med Taksigelse;…

Jakob 3:17,18
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.…

quietness

Esajas 2:3,4
og talrige Folkeslag vandre: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; han skal lære os sine Veje, saa vi kan gaa paa hans Stier; thi fra Zion udgaar Aabenbaring, fra Jerusalem HERRENS Ord.«…

Esajas 9:7
Stort bliver Herredømmet, endeløs Freden over Davids Trone og over hans Rige, at det maa grundes og fæstnes ved Ret og Retfærd fra nu og til evig Tid. Hærskarers HERRES Nidkærhed gør det.

Esajas 11:6-9,13
Og Ulven skal gaa hos Lammet, Panteren hvile hos Kiddet, Kalven og Ungløven græsse sammen, dem driver en lille Dreng.…

Salmerne 112:6-9
thi han rokkes aldrig i Evighed, den retfærdige ihukommes for evigt;…

Ordsprogene 14:26
Den stærkes Tillid er HERRENS Frygt, hans Sønner skal have en Tilflugt.

Ezekiel 37:21,22,25
Tal saa til dem: Saa siger den Herre HERREN: Se, jeg henter Israeliterne fra Folkene, til hvilke de vandrede hen, og samler dem alle Vegne fra og bringer dem til deres Land.…

Ezekiel 39:29
og ikke mere skjuler mit Aasyn for dem, da jeg har udgydt min Aand over Israels Hus, lyder det fra den Herre HERREN.

Mika 4:3,4
Da dømmer han mange Folkeslag imellem, skifter Ret mellem talrige, fjerne Folk; deres Sværd skal de smede til Plovjern, deres Spyd til Vingaardsknive; Folk skal ej løfte Sværd mod Folk, ej øve sig i Vaabenfærd mer.…

2.Korinther 1:12
Thi dette er vor Ros, vor Samvittigheds Vidnesbyrd, at i Guds Hellighed og Renhed, ikke i kødelig Visdom, men i Guds Naade have vi færdedes i Verden, men mest hos eder.

Hebræerne 6:11
Men vi ønske, at enhver af eder maa udvise den samme Iver efter den fulde Vished i Haabet indtil Enden,

2.Peter 1:10,11
Derfor, Brødre! gører eder des mere Flid for at befæste eders Kaldelse og Udvælgelse; thi naar I gøre dette, skulle I ingen Sinde støde an.…

1.Johannes 3:18-24
Mine Børn! lader os ikke elske med Ord, ej heller med Tungen, men i Gerning og Sandhed!…

1.Johannes 4:17
Deri er Kærligheden fuldkommet hos os, at vi have Frimodighed paa Dommens Dag, fordi, ligesom han er, saaledes ere ogsaa vi i denne Verden.

Links
Esajas 32:17 InterlinearEsajas 32:17 FlersprogedeIsaías 32:17 SpanskÉsaïe 32:17 FranskeJesaja 32:17 TyskEsajas 32:17 KinesiskIsaiah 32:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 32
16Ret fæster Bo i Ørkenen, i Frugthaven dvæler Retfærd; 17Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens Vinding Tryghed for evigt. 18Da bor mit Folk i Fredens Hjem, i trygge Boliger, sorgfri Pauluner.…
Krydshenvisninger
Romerne 14:17
Thi Guds Rige bestaar ikke i at spise og drikke, men i Retfærdighed og Fred og Glæde i den Helligaand.

Hebræerne 12:11
Al Tugtelse synes vel, imedens den er nærværende, ikke at være til Glæde, men til Bedrøvelse; men siden giver den til Gengæld dem, som derved ere øvede, en Fredens Frugt i Retfærdighed.

Jakob 3:18
Men Retfærdigheds Frugt saaes i Fred for dem, som stifte Fred.

Salmerne 72:2
saa han dømmer dit Folk med Retfærdighed og dine arme med Ret!

Salmerne 72:3
Da bærer Bjerge og Høje Fred for Folket i Retfærd.

Salmerne 85:8
Jeg vil høre, hvad Gud HERREN taler! Visselig taler han Fred til sit Folk og til sine fromme og til dem, der vender deres Hjerte til ham;

Salmerne 85:10
Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden;

Salmerne 119:165
Megen Fred har de, der elsker din Lov, og intet bliver til Anstød for dem.

Esajas 2:4
Da dømmer han Folk imellem, skifter Ret mellem talrige Folkeslag; deres Sværd skal de smede til Plovjern, deres Spyd til Vingaardsknive; Folk skal ej løfte Sværd mod Folk, ej øve sig i Vaabenfærd mer.

Esajas 11:10
Paa hin Dag skal Hedningerne søge til Isajs Rodskud, der staar som et Banner for Folkeslagene, og hans Bolig skal være herlig.

Esajas 28:12
han, som dog sagde til dem: »Her er der Hvile, lad den trætte hvile, her er der Ro!« — men de vilde ej høre.

Esajas 30:15
Thi saaledes sagde den Herre HERREN, Israels Hellige: Ved Omvendelse og Stilhed skal I frelses, i Ro og Tillid er eders Styrke.

Esajas 57:19
hos de sørgende skaber jeg Læbernes Frugt, Fred, Fred for fjern og nær, siger HERREN, og nu vil jeg læge ham.

Esajas 32:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden