Salmerne 27:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi han gemmer mig i sin Hytte paa Ulykkens Dag, skjuler mig i sit Telt og løfter mig op paa en Klippe.

Norsk (1930)
For han gjemmer mig i sin hytte på den onde dag, han skjuler mig i sitt telts skjul; på en klippe fører han mig op.

Svenska (1917)
Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskärmar mig i sitt tjäll, han för mig upp på en klippa.

King James Bible
For in the time of trouble he shall hide me in his pavilion: in the secret of his tabernacle shall he hide me; he shall set me up upon a rock.

English Revised Version
For in the day of trouble he shall keep me secretly in his pavilion: in the covert of his tabernacle shall he hide me; he shall lift me up upon a rock.
Bibel Viden Treasury

For in

Salmerne 10:1
HERRE, slaa dem med Rædsel, lad Folkene kende, at de er Mennesker! — Sela. (2) Hvorfor staar du saa fjernt, o Herre, hvi dølger du dig i Trængselstider?

Salmerne 32:6,7
Derfor bede hver from til dig, den Stund du findes. Kommer da store Vandskyl, ham skal de ikke naa.…

Salmerne 46:1
Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. Al-alamot. En Sang. (2) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde.

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Salmerne 77:2
jeg søger Herren paa Nødens Dag, min Haand er om Natten utrættet udrakt, min Sjæl vil ikke lade sig trøste;

Salmerne 91:15
kalder han paa mig, svarer jeg ham, i Trængsel er jeg hos ham, jeg frier ham og giver ham Ære;

Salmerne 138:7
Gaar jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Haanden, din højre bringer mig Frelse.

Ordsprogene 1:24-28
Fordi jeg raabte og I stod imod, jeg vinked og ingen ænsed det,…

Esajas 26:16
HERRE, i Nøden søgte de dig; de udgød stille Bønner, medens din Tugtelse var over dem.

Jeremias 2:27,28
som siger til Træ: »Min Fader!« til Sten: »Du har født mig.« Thi Ryggen og ikke Ansigtet vender de til mig, men siger i Ulykkestid: »Staa op og frels os!«…

hide

Salmerne 57:1
Til Sangmesteren. Al-tasjhet. Af David. En Miktam, da han flygtede ind i Hulen for Saul. (2) Vær mig naadig, Gud, vær mig naadig, thi hos dig har min Sjæl søgt Ly; i dine Vingers Skygge søger jeg Ly, til Ulykken er drevet over.

Salmerne 83:3
oplægger lumske Raad mod dit Folk, holder Raad imod dem, du værner:

Salmerne 119:114
Mit Skjul og mit Skjold er du, jeg bier paa dit Ord.

Ordsprogene 18:10
HERRENS Navn er et stærkt Taarn, den retfærdige løber derhen og bjærges.

Esajas 4:5,6
Da skaber Herren over hvert et Sted paa Zions Bjerg og over dets Festforsamlinger en Sky om Dagen og Røg med luende Ildskær om Natten; thi over alt, hvad herligt er, skal der være et Dække…

Esajas 26:20
Mit Folk, gaa ind i dit Kammer og luk dine Døre bag dig; hold dig skjult en liden Stund, til Vreden er draget over.

Esajas 32:2
hver af dem som Læ imod Storm og Ly imod Regnskyl, som Bække i Ørk, som en vældig Klippes Skygge i tørstende Land.

Matthæus 23:37
Jerusalem! Jerusalem! som ihjelslaar Profeterne og stener dem, som ere sendte til dig, hvor ofte vilde jeg samle dine Børn, ligesom en Høne samler sine Kyllinger under Vingerne! Og I vilde ikke.

Kolossenserne 3:3
Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.

secret

Salmerne 31:20
Du skjuler dem i dit Aasyns Skjul for Menneskers Stimmel; du gemmer dem i en Hytte for Tungers Kiv.

Salmerne 91:1
Den, der sidder i den Højestes Skjul og dvæler i den Almægtiges Skygge,

2.Krønikebog 22:12
og han var i seks Aar skjult hos dem i HERRENS Hus, medens Atalja herskede i Landet.

Nehemias 6:10,11
Og da jeg gik ind i Sjemajas, Mehetab'els Søn Delajas Søns, Hus, som ved den Tid maatte holde sig inde, sagde han: Lad os tales ved i Guds Hus, i Helligdommens Indre, og stænge Dørene, thi der kommer nogle Folk, som vil dræbe dig; de kommer i Nat for at dræbe dig!«…

set me

Salmerne 18:33
gjorde mine Fødder som Hindens og gav mig Fodfæste paa Højene,

Salmerne 40:2
Han drog mig op af den brusende Grav, af det skidne Dynd, han satte min Fod paa en Klippe, gav Skridtene Fasthed,

Salmerne 61:2
Fra Jordens Ende raaber jeg til dig. Naar mit Hjerte vansmægter, løft mig da op paa en Klippe,

Habakkuk 3:18,19
Men jeg vil frydes i HERREN, juble i min Frelses Gud.…

Matthæus 7:24,25
Derfor, hver den, som hører disse mine Ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit Hus paa Klippen,…

Matthæus 16:16-18
Da svarede Simon Peter og sagde: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.«…

Links
Salmerne 27:5 InterlinearSalmerne 27:5 FlersprogedeSalmos 27:5 SpanskPsaume 27:5 FranskePsalm 27:5 TyskSalmerne 27:5 KinesiskPsalm 27:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 27
4Om eet har jeg bedet HERREN, det attraar jeg: alle mine Dage at bo i HERRENS Hus for at skue HERRENS Livsalighed og grunde i hans Tempel. 5Thi han gemmer mig i sin Hytte paa Ulykkens Dag, skjuler mig i sit Telt og løfter mig op paa en Klippe. 6Derfor løfter mit Hoved sig over mine Fjender omkring mig. I hans Telt vil jeg ofre Jubelofre, med Sang og med Spil vil jeg prise HERREN.…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 33:21
Og HERREN sagde: »Se, her er et Sted i min Nærhed, stil dig paa Klippen der!

Salmerne 15:1
En Salme af David. HERRE, hvo kan gæste dit Telt, hvo kan bo paa dit hellige Bjerg?

Salmerne 17:8
Vogt mig som Øjestenen, skjul mig i dine Vingers Skygge

Salmerne 31:20
Du skjuler dem i dit Aasyns Skjul for Menneskers Stimmel; du gemmer dem i en Hytte for Tungers Kiv.

Salmerne 40:2
Han drog mig op af den brusende Grav, af det skidne Dynd, han satte min Fod paa en Klippe, gav Skridtene Fasthed,

Salmerne 41:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Salig den Mand, der tager sig af de svage, ham frelser HERREN paa Ulykkens Dag;

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Salmerne 76:2
i Salem er hans Hytte, hans Bolig er paa Zion.

Salmerne 83:3
oplægger lumske Raad mod dit Folk, holder Raad imod dem, du værner:

Salmerne 91:1
Den, der sidder i den Højestes Skjul og dvæler i den Almægtiges Skygge,

Esajas 4:6
og Ly til Skygge mod Hede og til Skærm og Skjul mod Skybrud og Regn.

Jeremias 43:10
og sig til dem: Saa siger Hærskarers HERRE, Israels Gud: Jeg lader min Tjener Kong Nebukadrezar af Babel hente, og han skal rejse sin Trone oven over de Sten, du gravede ned, og brede sit Trontæppe derover.

Salmerne 27:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden