Matthæus 7:24
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor, hver den, som hører disse mine Ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit Hus paa Klippen,

Norsk (1930)
Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell;

Svenska (1917)
Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man som byggde sitt hus på hälleberget.

King James Bible
Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:

English Revised Version
Every one therefore which heareth these words of mine, and doeth them, shall be likened unto a wise man, which built his house upon the rock:
Bibel Viden Treasury

whosoever.

Matthæus 7:7,8,13,14
Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.…

Matthæus 5:3
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

*etc:

Matthæus 5:28-32
Men jeg siger eder, at hver den, som ser paa en Kvinde for at begære hende, har allerede bedrevet Hor med hende i sit Hjerte.…

Matthæus 6:14,15,19
Thi forlade I Menneskene deres Overtrædelser, vil eders himmelske Fader ogsaa forlade eder;…

*etc:

Matthæus 12:50
Thi enhver, der gør min Faders Villie, som er i Himlene, han er min Broder og Søster og Moder.«

Lukas 6:47-49
Hver den, som kommer til mig og hører mine Ord og gør efter dem, hvem han er lig, skal jeg vise eder.…

Lukas 11:28
Men han sagde: »Ja, salige ere de, som høre Guds Ord og bevare det.«

Johannes 13:17
Naar I vide dette, ere I salige, om I gøre det.

Johannes 14:15,22-24
Dersom I elske mig, da holder mine Befalinger!…

Johannes 15:10,14
Dersom I holde mine Befalinger, skulle I blive i min Kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger og bliver i hans Kærlighed.…

Romerne 2:6-9
han, som vil betale enhver efter hans Gerninger:…

Galaterne 5:6,7
Thi i Kristus Jesus gælder hverken Omskærelse eller Forhud noget, men Tro, som er virksom ved Kærlighed.…

Galaterne 6:7,8
Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menneske saar, det skal han ogsaa høste.…

Jakob 1:21-27
Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formaar at frelse eders Sjæle.…

Jakob 2:17-26
Ligesaa er ogsaa Troen, dersom den ikke har Gerninger, død i sig selv.…

1.Johannes 2:3
Og derpaa kende vi, at vi have kendt ham, om vi holde hans Bud.

1.Johannes 3:22-24
og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.…

1.Johannes 5:3-5
Thi dette er Kærlighed til Gud, at vi holde hans Bud; og hans Bud ere ikke svære;…

Aabenbaring 22:14,15
Salige ere de, som tvætte deres Klædebon, for at de kunne faa Adgang til Livets Træ og gaa ind igennem Portene i Staden.…

a wise.

Job 28:28
Men til Mennesket sagde han: »Se, HERRENS Frygt, det er Visdom, at sky det onde er Indsigt.«

Salmerne 111:10
HERRENS Frygt er Visdoms Begyndelse; forstandig er hver, som øver den. Evigt varer hans Pris!

Salmerne 119:99,130
Jeg er klogere end alle mine Lærere, thi jeg grunder paa dine Vidnesbyrd.…

Ordsprogene 10:8
Den vise tager mod Paabud, den brovtende Daare styrtes.

Ordsprogene 14:8
Den kloge i sin Visdom er klar paa sin Vej, men Taabers Daarskab er Svig.

Jakob 3:13-18
Er nogen viis og forstandig iblandt eder, da vise han ved god Omgængelse sine Gerninger i viis Sagtmodighed!…

which.

1.Korinther 3:10,11
Efter den Guds Naade, som blev given mig, har jeg som en viis Bygmester lagt Grundvold, men en anden bygger derpaa. Men enhver se til, hvorledes han bygger derpaa!…

Links
Matthæus 7:24 InterlinearMatthæus 7:24 FlersprogedeMateo 7:24 SpanskMatthieu 7:24 FranskeMatthaeus 7:24 TyskMatthæus 7:24 KinesiskMatthew 7:24 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 7
24Derfor, hver den, som hører disse mine Ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit Hus paa Klippen, 25og Skylregnen faldt, og Floderne kom, og Vindene blæste og sloge imod dette Hus, og det faldt ikke; thi det var grundfæstet paa Klippen.…
Krydshenvisninger
Ordsprogene 10:8
Den vise tager mod Paabud, den brovtende Daare styrtes.

Ordsprogene 10:25
Naar Storm farer frem, er den gudløse borte, den retfærdige staar paa evig Grund.

Ordsprogene 12:7
Gudløse styrtes og er ikke mer, retfærdiges Hus staar fast.

Matthæus 7:25
og Skylregnen faldt, og Floderne kom, og Vindene blæste og sloge imod dette Hus, og det faldt ikke; thi det var grundfæstet paa Klippen.

Matthæus 7:26
Og hver den, som hører disse mine Ord og ikke gør efter dem, skal lignes ved en Daare, som byggede sit Hus paa Sandet,

Matthæus 16:18
Saa siger jeg ogsaa dig, at du er Petrus, og paa denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke faa Overhaand over den.

Matthæus 24:45
Hvem er saa den tro og forstandige Tjener, som hans Herre har sat over sit Tyende til at give dem deres Mad i rette Tid?

Matthæus 25:2
Men fem af dem vare Daarer, og fem kloge.

Matthæus 25:4
Men de kloge toge Olie i deres Kar tillige med deres Lamper.

Matthæus 25:9
Men de kloge svarede og sagde: Der vilde vist ikke blive nok til os og til eder; gaar hellere hen til Købmændene og køber til eder selv!

Lukas 6:47
Hver den, som kommer til mig og hører mine Ord og gør efter dem, hvem han er lig, skal jeg vise eder.

Johannes 13:17
Naar I vide dette, ere I salige, om I gøre det.

Romerne 2:13
thi ikke Lovens Hørere ere retfærdige for Gud, men Lovens Gørere skulle retfærdiggøres —

Jakob 1:22
Men vorder Ordets Gørere og ikke alene dets Hørere, hvormed I bedrage eder selv.

Matthæus 7:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden