Salmerne 138:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Gaar jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Haanden, din højre bringer mig Frelse.

Norsk (1930)
Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du mig i live; mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser mig ved din høire hånd.

Svenska (1917)
Om ock min väg går genom nöd, så behåller du mig vid liv; du räcker ut din hand till värn mot mina fienders vrede, och din högra hand frälsar mig.

King James Bible
Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me: thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me.

English Revised Version
Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me; thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me.
Bibel Viden Treasury

though I walk

Salmerne 23:3,4
han fører mig ad rette Veje for sit Navns Skyld.…

Salmerne 41:7,8
Mine Avindsmænd hvisker sammen imod mig, alle regner de med, at det gaar mig ilde:…

Salmerne 66:10-12
Thi du ransaged os, o Gud, rensede os, som man renser Sølv;…

Job 13:15
se, han slaar mig ihjel, jeg har intet Haab, dog lægger jeg for ham min Færd.

Job 19:25,26
Men jeg ved, at min Løser lever, over Støvet vil en Forsvarer staa frem.…

Esajas 57:16
Thi evigt gaar jeg ikke i Rette, evindelig vredes jeg ej; saa vansmægted Aanden for mit Ansigt, Sjæle, som jeg har skabt.

thou wilt

Salmerne 71:20,21
Du, som lod os skue mangefold Trængsel og Nød, du kalder os atter til Live og drager os atter af Jordens Dyb;…

Salmerne 85:6
Vil du ikke skænke os Liv Paa ny, saa dit Folk kan glæde sig i dig!

Salmerne 119:49,50
Kom Ordet til din Tjener i Hu, fordi du har ladet mig haabe.…

thou shalt stretch

Salmerne 35:1-3
Af David. HERRE, træt med dem, der trætter med mig, strid imod dem, der strider mod mig,…

Salmerne 56:1,2,9
Til Sangmesteren. Al-jonat-elem-rehokim. Af David. En Miktam, da Filisterne greb ham i Gat. (2) Vær mig naadig, Gud, thi Mennesker vil mig til Livs, jeg trænges stadig af Stridsmænd;…

Salmerne 64:7,8
Da rammer Gud dem med en Pil, af Slaget rammes de brat;…

Salmerne 77:10
Jeg sagde: Det er min Smerte, at den Højestes højre er ikke som før.

Salmerne 144:1,2
Af David. Lovet være HERREN, min Klippe, som oplærer mine hænder til Strid, mine Fingre til Krig,…

Esajas 5:25
Saa blusser da HERRENS Vrede mod hans Folk, og han udrækker Haanden imod det og slaar det, saa Bjergene skælver og Ligene ligger som Skarn paa Gaden. Men trods alt har hans Vrede ej lagt sig, hans Haand er fremdeles rakt ud.

Esajas 9:12,17,21
Syrerne forfra, Filisterne bagfra, de æder Israel med opspilet Gab. Men trods alt har hans Vrede ej lagt sig, hans Haand er fremdeles rakt ud.…

Esajas 10:4
Enten maa I knæle blandt Fanger, eller ogsaa falde paa Valen! Men trods alt har hans Vrede ej lagt sig, hans Haand er fremdeles rakt ud.

Mika 7:8-10
Glæd dig ej over mig, min Fjende! Thi jeg faldt, men staar op; om end jeg sidder i Mørke, er HERREN mit Lys.…

and thy right

Salmerne 17:7
Vis dig underfuldt naadig, du Frelser for dem, der tyr til din højre for Fjender!

Salmerne 18:35
Du gav mig din Frelses Skjold, din højre støttede mig, din Nedladelse gjorde mig stor;

Salmerne 44:3,5-7
thi de fik ej Landet i Eje med Sværdet, det var ej deres Arm, der gav dem Sejr, men det var din højre, din Arm og dit Ansigts Lys, thi du havde dem kær.…

Salmerne 60:5
Til Frelse for dine elskede hjælp med din højre, bønhør os!

Esajas 41:10
Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej raadvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.

Apostlenes G. 2:33
Efter at han nu ved Guds højre Haand er ophøjet og af Faderen har faaet den Helligaands Forjættelse, har han udgydt denne, hvilket I baade se og høre.

Links
Salmerne 138:7 InterlinearSalmerne 138:7 FlersprogedeSalmos 138:7 SpanskPsaume 138:7 FranskePsalm 138:7 TyskSalmerne 138:7 KinesiskPsalm 138:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 138
6thi HERREN er ophøjet, ser til den ringe, han kender den stolte i Frastand. 7Gaar jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Haanden, din højre bringer mig Frelse. 8HERREN vil føre det igennem for mig, din Miskundhed, HERRE, varer evindelig. Opgiv ej dine Hænders Værk!
Krydshenvisninger
2.Mosebog 7:5
og naar jeg udrækker min Haand mod Ægypten og fører Israeliterne ud derfra, skal Ægypterne kende, at jeg er HERREN.«

2.Mosebog 15:12
Du udrakte din højre, og Jorden slugte dem.

Ezra 9:8
Og nu er der en føje Stund blevet os Naade til Del fra HERREN vor Gud, idet han har ladet os beholde en undsluppet Rest og givet os at slaa vor Teltpæl paa sit hellige Sted, for at vor Gud kan lade vore Øjne lyse og give os en Smule Livskraft i vor Trældom;

Ezra 9:9
thi er vi end Trælle, har vor Gud dog ikke forladt os i vor Trældom, men vundet os Naade for Perserkongernes Aasyn, saa at han har givet os Livskraft til at rejse vor Guds Hus og opbygge dets Grushobe og givet os et Gærde i Juda og Jerusalem.

Salmerne 7:6
HERRE, staa op i din Vrede, rejs dig imod mine Fjenders Fnysen, vaagn op, min Gud, du sætte Retten!

Salmerne 20:6
Nu ved jeg, at HERREN frelser sin Salvede og svarer ham fra sin hellige Himmel med sin højres frelsende Vælde.

Salmerne 23:4
Skal jeg end vandre i Dødsskyggens Dal, jeg frygter ej ondt; thi du er med mig, din Kæp og din Stav er min Trøst.

Salmerne 60:5
Til Frelse for dine elskede hjælp med din højre, bønhør os!

Salmerne 71:20
Du, som lod os skue mangefold Trængsel og Nød, du kalder os atter til Live og drager os atter af Jordens Dyb;

Salmerne 124:3
saa havde de slugt os levende, da deres Vrede optændtes mod os;

Salmerne 143:11
For dit Navns Skyld, HERRE, holde du mig i Live, udfri i din Retfærd min Sjæl af Trængsel,

Esajas 5:25
Saa blusser da HERRENS Vrede mod hans Folk, og han udrækker Haanden imod det og slaar det, saa Bjergene skælver og Ligene ligger som Skarn paa Gaden. Men trods alt har hans Vrede ej lagt sig, hans Haand er fremdeles rakt ud.

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Jeremias 51:25
Se, jeg kommer over dig, du ødelæggende Bjerg, lyder det fra HERREN, du, som ødelægger hele Jorden; jeg udrækker Haanden imod dig og vælter dig ned fra Klipperne og gør dig til et afsvedet Bjerg;

Ezekiel 6:14
Jeg udrækker Haanden imod dem og gør Landet øde og tomt lige fra Ørkenen til Ribla, overalt hvor de bor; og de skal kende, at jeg er HERREN.

Ezekiel 25:13
derfor, saa siger den Herre HERREN: Jeg udrækker Haanden mod Edom og udrydder Folk og Fæ deraf og gør det øde; fra Teman til Dedan skal de falde for Sværdet.

Salmerne 138:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden