Salmerne 27:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor løfter mit Hoved sig over mine Fjender omkring mig. I hans Telt vil jeg ofre Jubelofre, med Sang og med Spil vil jeg prise HERREN.

Norsk (1930)
Og nu skal mitt hode opløfte sig over mine fiender rundt omkring mig, og jeg vil ofre jubeloffere i hans telt, jeg vil prise og lovsynge Herren.

Svenska (1917)
Och nu skall mitt huvud resa sig över mina fiender runt omkring mig, och jag vill offra i hans hydda jublets offer, jag vill sjunga till HERRENS ära och lovsäga honom.

King James Bible
And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me: therefore will I offer in his tabernacle sacrifices of joy; I will sing, yea, I will sing praises unto the LORD.

English Revised Version
And now shall mine head be lifted up above mine enemies round about me; and I will offer in his tabernacle sacrifices of joy; I will sing, yea, I will sing praises unto the LORD.
Bibel Viden Treasury

And

Salmerne 3:3
Men, HERRE, du er et Skjold for mig, min Ære og den, der løfter mit Hoved.

Salmerne 110:7
Han drikker af Bækken ved Vejen, derfor løfter han Hovedet højt.

1.Mosebog 40:13,20
om tre Dage skal Farao løfte dit Hoved og genindsætte dig i dit Embede, saa du atter rækker Farao Bægeret som før, da du var hans Mundskænk.…

2.Kongebog 25:27
I det syv og tredivte Aar efter Kong Jojakin af Judas Bortførelse paa den syv og tyvende Dag i den tolvte Maaned tog Babels Konge Evil-Merodak, der i det Aar kom paa Tronen, Kong Jojakin af Juda til Naade og førte ham ud af Fængselet.

above

2.Samuel 7:9
og jeg var med dig, overalt hvor du færdedes, og udryddede alle dine Fjender foran dig; jeg vil skabe dig et Navn som de størstes paa Jorden

2.Samuel 22:1,49
David sang HERREN denne Sang, dengang HERREN havde frelst ham af alle hans Fjenders og af Sauls Haand.…

1.Krønikebog 22:18
»Er HERREN eders Gud ikke med eder, har han ikke skaffet eder Ro til alle Sider? Han har jo givet Landets Indbyggere i min Haand, og Landet er underlagt HERREN og hans Folk;

therefore

Salmerne 22:22-25
Dit Navn vil jeg kundgøre for mine Brødre, prise dig midt i Forsamlingen:…

Salmerne 26:6,7
Jeg tvætter mine Hænder i Renhed, at jeg kan vandre omkring dit Alter, HERRE,…

Salmerne 43:3,4
Send dit Lys og din Sandhed, de lede mig, bringe mig til dit hellige Bjerg og til dine Boliger,…

Salmerne 66:13-16
Med Brændofre vil jeg gaa ind i dit Hus og indfri dig mine Løfter,…

Salmerne 107:22
og ofre Lovprisningsofre og med Jubel forkynde hans Gerninger.

Salmerne 116:17-19
Jeg vil ofre dig Lovprisningsoffer og paakalde HERRENS Navn;…

2.Krønikebog 30:21-26
Saa fejrede de Israeliter, der var til Stede i Jerusalem, de usyrede Brøds Højtid med stor Glæde i syv Dage; og Leviterne og Præsterne sang af alle Kræfter dagligt Lovsange for HERREN.…

Jeremias 33:11
skal atter høres Fryderaab og Glædesraab, Brudgoms Røst og Bruds Røst, Raab af Folk, som siger: »Tak Hærskarers HERRE; thi HERREN er god, og hans Miskundhed varer evindelig!« og som bringer Takoffer til HERRENS Hus; thi jeg vender Landets Skæbne, saa det bliver som tilforn, siger HERREN.

Hebræerne 13:15
Lader os da ved ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, det er: en Frugt af Læber, som bekende hans Navn.

1.Peter 2:5
og lader eder selv som levende Sten opbygge som et aandeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære aandelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.

joy [heb.

Salmerne 47:1
Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. En Salme. (2) Alle Folkeslag, klap i Hænderne, bryd ud i jublende Lovsang for Gud!

Ezra 3:11-13
og de stemte i med Lov og Pris for HERREN med Ordene »thi han er god, og hans Miskundhed mod Israel varer evindelig!« Og hele Folket brød ud i høj Jubel, idet de priste HERREN, fordi Grunden var lagt til HERRENS Hus.…

Esajas 12:6
Bryd ud i Fryderaab, Zions Beboere, thi stor i eders Midte er Israels Hellige!

Jeremias 31:7
Thi saa siger HERREN: Fryd jer over Jakob med Glæde, jubl over det første blandt Folkene, kundgør med Lovsang og sig: »HERREN har frelst sit Folk, Israels Rest.«

Sefanias 3:14,15
Jubl, du Zions Datter, Israel, raab højt, glæd dig og fryd dig af hele dit Hjerte, Jerusalems Datter!…

Zakarias 9:9
Fryd dig saare, Zions Datter, raab med Glæde, Jerusalems Datter! Se, din Konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig er han, ydmyg, ridende paa et Æsel, paa en Asenindes Føl.

Lukas 19:37,38
Men da han nu nærmede sig til Nedgangen fra Oliebjerget, begyndte hele Disciplenes Mængde med Glæde at prise Gud med høj Røst for alle de kraftige Gerninger, som de havde set, og de sagde:…

I will

Salmerne 21:1,13
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) HERRE, Kongen er glad ved din Vælde, hvor frydes han højlig over din Frelse!…

Salmerne 81:1
Til Sangmesteren. Al-haggittit. Af Asaf. (2) Jubler for Gud, vor Styrke, raab af fryd for Jakobs Gud,

Salmerne 95:1
Kom, lad os juble for HERREN, raabe af fryd for vor Frelses Klippe,

Salmerne 100:1,2
En Salme. Til Takofferet. Raab af Fryd for HERREN, al Jorden,…

Salmerne 138:5
og synge om HERRENS Veje; thi stor er HERRENS Ære,

Efeserne 5:19,20
saa I tale hverandre til med Psalmer og Lovsange og aandelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herren…

Aabenbaring 5:9
Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag,

Aabenbaring 15:3
Og de sang Mose, Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, og sagde: Store og vidunderlige ere dine Gerninger, Herre, Gud, du almægtige! retfærdige og sande ere dine Veje, du Folkeslagenes Konge!

Links
Salmerne 27:6 InterlinearSalmerne 27:6 FlersprogedeSalmos 27:6 SpanskPsaume 27:6 FranskePsalm 27:6 TyskSalmerne 27:6 KinesiskPsalm 27:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 27
5Thi han gemmer mig i sin Hytte paa Ulykkens Dag, skjuler mig i sit Telt og løfter mig op paa en Klippe. 6Derfor løfter mit Hoved sig over mine Fjender omkring mig. I hans Telt vil jeg ofre Jubelofre, med Sang og med Spil vil jeg prise HERREN. 7HERRE, hør mit Raab, vær naadig og svar mig!…
Krydshenvisninger
Dommer 5:3
Hør, I Konger, lyt, I Fyrster: Synge vil jeg, synge for HERREN, lovsynge HERREN, Israels Gud!

Salmerne 3:3
Men, HERRE, du er et Skjold for mig, min Ære og den, der løfter mit Hoved.

Salmerne 13:6
Dog stoler jeg fast paa din Miskundhed, lad mit Hjerte juble over din Frelse! Jeg vil synge for HERREN, thi han var mig god!

Salmerne 15:1
En Salme af David. HERRE, hvo kan gæste dit Telt, hvo kan bo paa dit hellige Bjerg?

Salmerne 18:48
og frier mig fra mine vrede Fjender! Du ophøjer mig over mine Modstandere, fra Voldsmænd frelser du mig.

Salmerne 50:14
Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine Løfter.

Salmerne 107:22
og ofre Lovprisningsofre og med Jubel forkynde hans Gerninger.

Salmerne 110:7
Han drikker af Bækken ved Vejen, derfor løfter han Hovedet højt.

Jeremias 52:31
I det syv og tredivte Aar efter Kong Jojakin af Judas Bortførelse paa den fem og tyvende Dag i den tolvte Maaned tog Babels Konge Evil-Merodak, der i det Aar kom paa Tronen, Kong Jojakin af Juda til Naade og førte ham ud af Fængselet.

Salmerne 27:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden