Salmerne 41:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Salig den Mand, der tager sig af de svage, ham frelser HERREN paa Ulykkens Dag;

Norsk (1930)
Til sangmesteren; en salme av David. (2) Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.

Svenska (1917)
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall HERREN hjälpa på olyckans dag.

King James Bible
To the chief Musician, A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.

English Revised Version
For the Chief Musician. A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in the day of evil.
Bibel Viden Treasury

(Title.

Blessed

Salmerne 112:9
til fattige deler han rundhaandet ud, hans Retfærdighed varer evindelig; med Ære løfter hans Horn sig.

5.Mosebog 15:7-11
Naar der findes en fattig hos dig, en af dine Brødre inden dine Porte et steds i dit Land, som HERREN din Gud vil give dig, maa du ikke være haardhjertet og lukke din Haand for din fattige Broder;…

Job 29:12-16
Thi jeg redded den arme, der skreg om Hjælp, den faderløse, der savned en Hjælper;…

Job 31:16-20
Har jeg afslaaet ringes Ønske, ladet Enkens Øjne vansmægte,…

Ordsprogene 14:21
Den, der foragter sin Næste, synder, lykkelig den, der har Medynk med arme.

Ordsprogene 19:17
Er man god mod den ringe, laaner man HERREN, han gengælder en, hvad godt man har gjort.

Prædikeren 11:1,2
Kast dit Brød paa Vandet, Thi du faar det igen, gaar end lang Tid hen.…

Esajas 58:7-11
at bryde dit Brød til de sultne, bringe hjemløse Stakler i Hus, at du klæder den nøgne, du ser, ej nægter at hjælpe dine Landsmænd.…

Markus 14:7
De fattige have I jo altid hos eder, og naar I ville, kunne I gøre vel imod dem; men mig have I ikke altid.

Lukas 14:13,14
Men naar du gør et Gæstebud, da indbyd fattige, vanføre, lamme, blinde!…

2.Korinther 9:8-14
Men Gud er mægtig til at lade al Naade rigeligt tilflyde eder, for at I i alting altid kunne have til fuld Tilfredshed og have rigeligt til al god Gerning,…

Galaterne 2:10
kun at vi skulde komme de fattige i Hu, hvad jeg ogsaa just har bestræbt mig for at gøre.

the poor, or the week, or the sick

Matthæus 25:34-39
Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.…

Apostlenes G. 20:35
Jeg viste eder i alle Ting, at saaledes bør vi arbejde og tage os af de skrøbelige og ihukomme den Herres Jesu Ord, at han selv har sagt: »Det er saligere at give end at tage.«

1.Thessaloniker 5:14
Og vi formane eder, Brødre! paaminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle!

Lord

Salmerne 34:19
Den retfærdiges Lidelser er mange, men HERREN frier ham af dem alle;

Salmerne 37:26,39,40
han ynkes altid og laaner ud, og hans Afkom er til Velsignelse.…

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

Jakob 2:13
Thi Dommen er ubarmhjertig imod den, som ikke har øvet Barmhjertighed; Barmhjertighed træder frimodigt op imod Dommen.

time of trouble [heb.

Salmerne 37:19
de beskæmmes ikke i onde Tider, de mættes i Hungerens Dage.

Ordsprogene 16:14
Kongens Vrede er Dødens Bud, Vismand evner at mildne den.

Prædikeren 12:1
Tænk Paa din Skaber i Ungdommens Dage, førend de onde Dage kommer og Aarene nærmer sig, om hvilke du vil sige: »I dem har jeg ikke Behag!«

Aabenbaring 3:10
Efterdi du har bevaret mit Ord om Udholdenheden, vil ogsaa jeg bevare dig ud af Fristelsens Stund, som skal komme over hele Jorderige for at friste dem, som bo paa Jorden.

Links
Salmerne 41:1 InterlinearSalmerne 41:1 FlersprogedeSalmos 41:1 SpanskPsaume 41:1 FranskePsalm 41:1 TyskSalmerne 41:1 KinesiskPsalm 41:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 41
1Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Salig den Mand, der tager sig af de svage, ham frelser HERREN paa Ulykkens Dag; 2HERREN vogter ham, holder ham i Live, det gaar ham vel i Landet, han giver ham ikke i Fjendevold.…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 15:10
Men du skal give ham villigt uden at være fortrydelig i dit Hjerte over at skulle give ham; thi for den Sags Skyld vil HERREN din Gud velsigne dig i alt dit Virke, i alt, hvad du tager dig for.

Ruth 2:19
Da sagde hendes Svigermoder til hende: »Hvor har du sanket Aks i Dag, hvor har du været? Velsignet være han, der viste dig Velvilje!« Saa fortalte hun sin Svigermoder, hvem hun havde været hos, og sagde: »Den Mand, jeg var hos i Dag, hedder Boaz!«

Job 24:4
de trænger de fattige af Vejen. Landets arme maa alle skjule sig.

Salmerne 27:5
Thi han gemmer mig i sin Hytte paa Ulykkens Dag, skjuler mig i sit Telt og løfter mig op paa en Klippe.

Salmerne 37:19
de beskæmmes ikke i onde Tider, de mættes i Hungerens Dage.

Salmerne 82:3
Skaf de ringe og faderløse Ret, kend de arme og nødstedte fri;

Salmerne 82:4
red de ringe og fattige, fri dem ud af de gudløses Haand!

Ordsprogene 14:21
Den, der foragter sin Næste, synder, lykkelig den, der har Medynk med arme.

Ordsprogene 29:7
Den retfærdige kender de ringes Retssag; den gudløse skønner intet.

Jeremias 39:17
Men paa hin Dag redder jeg dig, lyder det fra HERREN, og du skal ikke gives i de Mænds Haand, for hvem du frygter;

Ezekiel 18:16
eller volder noget Menneske Men eller tager Haandpant eller raner, men giver den sultne sit Brød og klæder den nøgne,

Daniel 4:27
Derfor, o Konge, lad mit Raad være dig til Behag. Gør Ende paa dine Synder med Retfærd og paa dine Misgerninger med Barmhjertighed mod de fattige, om din Lykke maaske kunde vare!«

Salmerne 40:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden