Salmerne 32:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor bede hver from til dig, den Stund du findes. Kommer da store Vandskyl, ham skal de ikke naa.

Norsk (1930)
Derfor bede hver from til dig den tid du er å finne! Visselig, når store vannflommer kommer, til ham skal de ikke nå.

Svenska (1917)
Därför skola alla fromma bedja till dig på den tid då du är att finna; sannerligen, om ock stora vattenfloder komma, skola de icke nå till dem.

King James Bible
For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found: surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him.

English Revised Version
For this let every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found: surely when the great waters overflow they shall not reach unto him.
Bibel Viden Treasury

For this

Salmerne 34:2-5
min Sjæl skal rose sig af HERREN, de ydmyge skal høre det og glæde sig.…

Salmerne 40:3
en ny Sang lagde han i min Mund, en Lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte og stole paa HERREN.

Salmerne 51:12,13
glæd mig igen med din Frelse, giv mig til Støtte en villig Aand!…

2.Korinther 1:4
som trøster os under al vor Trængsel, for at vi maa kunne trøste dem, som ere i alle Haande Trængsel, med den Trøst, hvormed vi selv trøstes af Gud!

1.Timotheus 1:16
Men derfor blev der vist mig Barmhjertighed, for at Jesus Kristus kunde paa mig som den første vise hele sin Langmodighed, til et Forbillede paa dem, som skulle tro paa ham til evigt Liv.

godly

Salmerne 4:3
Vid dog, at HERREN er mig underfuldt god; naar jeg paakalder HERREN, hører han mig.

2.Korinther 7:9,10
saa glæder jeg mig nu, ikke over, at I bleve bedrøvede, men over, at I bleve bedrøvede til Omvendelse; thi I bleve bedrøvede efter Guds Sind, for at I ikke i nogen Maade skulde lide Skade af os.…

Titus 2:12
og opdrager os til at forsage Ugudeligheden og de verdslige Begæringer og leve sindigt og retfærdigt og gudfrygtigt i den nærværende Verden;

pray

Ordsprogene 1:28
Da svarer jeg ej, naar de kalder, de søger mig uden at finde,

Esajas 49:8
Saa siger HERREN: Jeg hører dig i Naadens Stund, jeg hjælper dig paa Frelsens Dag, vogter dig og gør dig til Folkepagt for at rejse Landet igen, udskifte øde Lodder

Esajas 55:6
Søg HERREN, medens han findes, kald paa ham, den Stund han er nær!

Lukas 19:42-44
»Vidste dog ogsaa du, ja, selv paa denne din Dag, hvad der tjener til din Fred! Men nu er det skjult for dine Øjne.…

Johannes 7:34
I skulle lede efter mig og ikke finde mig, og der, hvor jeg er, kunne I ikke komme.«

2.Korinther 6:2
(han siger jo: »Paa en behagelig Tid bønhørte jeg dig, og paa en Frelsens Dag hjalp jeg dig.« Se, nu er det en velbehagelig Tid, se, nu er det en Frelsens Dag;)

a time [heb] a time of finding

Salmerne 42:7
Dyb raaber til Dyb ved dine Vandfalds Brusen, alle dine Brændinger og Bølger skyller hen over mig.

Salmerne 69:1,2,13-15
Til Sangmesteren. Til Liljerne. Af David. (2) Frels mig Gud, thi Vandene naar mig til Sjælen,…

Salmerne 124:4,5
saa havde Vandene overskyllet os, en Strøm var gaaet over vor Sjæl,…

1.Mosebog 7:17-22
Da kom Vandfloden over Jorden i fyrretyve Dage, og Vandet steg og løftede Arken, saa den hævedes over Jorden.…

Esajas 43:2
Naar du gaar gennem Vande, er jeg med dig, gennem Strømme, de river dig ikke bort; naar du gaar gennem Ild, skal du ikke svides, Luen brænder dig ikke.

Matthæus 7:24-27
Derfor, hver den, som hører disse mine Ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit Hus paa Klippen,…

Aabenbaring 12:15,16
Og Slangen spyede Vand som en Flod ud af sin Mund efter Kvinden for at bortskylle hende med Floden.…

Links
Salmerne 32:6 InterlinearSalmerne 32:6 FlersprogedeSalmos 32:6 SpanskPsaume 32:6 FranskePsalm 32:6 TyskSalmerne 32:6 KinesiskPsalm 32:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 32
5Min Synd bekendte jeg for dig, dulgte ikke min Skyld; jeg sagde: »Mine Overtrædelser vil jeg bekende for HERREN!« Da tilgav du mig min Syndeskyld. — Sela. 6Derfor bede hver from til dig, den Stund du findes. Kommer da store Vandskyl, ham skal de ikke naa. 7Du er mit Skjul, du frier mig af Trængsel, med Frelsesjubel omgiver du mig. — Sela.…
Krydshenvisninger
Salmerne 18:16
Han udrakte Haanden fra det høje og greb mig, drog mig op af de vældige Vande,

Salmerne 46:1
Til Sangmesteren. Af Koras Sønner. Al-alamot. En Sang. (2) Gud er vor Tilflugt og Styrke, en Hjælp i Angster, prøvet til fulde.

Salmerne 69:1
Til Sangmesteren. Til Liljerne. Af David. (2) Frels mig Gud, thi Vandene naar mig til Sjælen,

Salmerne 69:13
Men jeg beder, HERRE, til dig i Naadens Tid, o Gud, i din store Miskundhed svare du mig!

Salmerne 124:4
saa havde Vandene overskyllet os, en Strøm var gaaet over vor Sjæl,

Salmerne 124:5
over vor Sjæl var de gaaet, de vilde Vande.

Salmerne 144:7
udræk din Haand fra det høje, fri og frels mig fra store Vande,

Esajas 43:2
Naar du gaar gennem Vande, er jeg med dig, gennem Strømme, de river dig ikke bort; naar du gaar gennem Ild, skal du ikke svides, Luen brænder dig ikke.

Esajas 55:6
Søg HERREN, medens han findes, kald paa ham, den Stund han er nær!

Jeremias 29:13
leder I efter mig, skal I finde mig; saafremt I søger mig af hele eders Hjerte,

Jeremias 29:14
vil jeg lade mig finde af eder, lyder det fra HERREN, og vende eders Skæbne og sanke eder sammen fra alle de Folkeslag og alle de Steder, jeg har bortstødt eder til, lyder det fra HERREN, og føre eder tilbage til det Sted, fra hvilket jeg førte eder bort.

Hoseas 5:10
Som Folk, der flytter Skel, blev Judas Fyrster, over dem vil jeg øse min Harme som Vand.

Salmerne 32:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden