Salmerne 77:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
jeg søger Herren paa Nødens Dag, min Haand er om Natten utrættet udrakt, min Sjæl vil ikke lade sig trøste;

Norsk (1930)
På min nøds dag søker jeg Herren; min hånd er utrakt om natten og blir ikke trett, min sjel vil ikke la sig trøste.

Svenska (1917)
På min nöds dag söker jag Herren; min hand är utsträckt om natten och förtröttas icke; min själ vill icke låta trösta sig.

King James Bible
In the day of my trouble I sought the Lord: my sore ran in the night, and ceased not: my soul refused to be comforted.

English Revised Version
In the day of my trouble I sought the Lord: my hand was stretched out in the night, and slacked not; my soul refused to be comforted.
Bibel Viden Treasury

in the

Salmerne 18:6
i min Vaande paakaldte jeg HERREN og raabte til min Gud. Han hørte min Røst fra sin Helligdom, mit Raab fandt ind til hans Ører!

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Salmerne 88:1-3
En Sang. En Salme af Koras Sønner. Til Sangmesteren. Al-mahalat-leannot. En Maskil af Ezraiten Heman. (2) HERRE min Gud, jeg raaber om Dagen, om Natten naar mit Skrig til dig;…

Salmerne 102:1,2
Bøn af en elendig, naar hans Kraft svigter, og han udøser sin Klage for HERREN. (2) HERRE, lyt til min Bøn, lad mit Raab komme til dig,…

Salmerne 130:1,2
Sang til Festrejserne. Fra det dybe raaber jeg til dig, HERRE,…

1.Mosebog 32:7-12,28
Da blev Jakob saare forfærdet, og i sin Angst delte han sine Folk, Smaakvæget, Hornkvæget og Kamelerne i to Lejre,…

2.Kongebog 19:3,4,15-20
for at sig til ham: »Ezekias lader sige: En Nødens, Tugtelsens og Forsmædelsens Dag er denne Dag, thi Barnet er ved at fødes, men der er ikke Kraft til at bringe det til Verden!…

Esajas 26:9,16
Min Sjæl attraar dig om Natten, min Aand i mit indre søger dig. Thi naar dine Domme rammer Jorden, lærer de, som bor paa Jorderig, Retfærd.…

Jonas 2:1,2
Da bad Jonas i Fiskens Bug til HERREN sin Gud…

2.Korinther 12:7,8
Og for at jeg ikke skal hovmode mig af de høje Aabenbarelser, blev der givet mig en Torn i Kødet, en Satans Engel, for at han skulde slaa mig i Ansigtet, for at jeg ikke skulde hovmode mig.…

Hebræerne 5:7
han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

my

Salmerne 6:2,3
vær mig naadig, HERRE, jeg sygner hen, mine Ledemod skælver, læg mig, HERRE!…

Salmerne 38:3-8
Intet er karskt paa min Krop for din Vredes Skyld, intet uskadt i mine Ledemod for mine Synders Skyld;…

2.Krønikebog 6:28
Naar der kommer Hungersnød i Landet, naar der kommer Pest, naar der kommer Kornbrand og Rust, Græshopper og Ædere, naar Fjenden belejrer Folket i en af dets Byer, naar alskens Plage og Sot indtræffer —

Esajas 1:5,6
Kan I taale flere Hug, siden I stadig falder fra? Kun Saar er Hovedet, sygt hele Hjertet;…

Hoseas 5:13
Da Efraim mærked sin Sygdom og Juda mærked sin Byld, gik Efraim hen til Assur, Storkongen sendte han Bud. Men han kan ej give jer Helse, han læger ej eders Byld.

Hoseas 6:1
»Kom, vi vil tilbage til HERREN! Han sønderrev, han vil og læge, han slog os, vil ogsaa forbinde.

sore.

1.Mosebog 37:35
Og skønt alle hans Sønner og Døtre kom til ham for at trøste ham, vilde han ikke lade sig trøste, men sagde: »Nej, i min Sørgedragt vil jeg stige ned til min Søn i Dødsriget!« Og hans Fader begræd ham.

Ester 4:1-4
Da Mordokaj fik at vide alt, hvad der var sket, sønderrev han sine Klæder, klædte sig i Sæk og Aske og gik ud i Byen og udstødte høje Veraab;…

Ordsprogene 18:14
Mands Mod udholder Sygdom, men hvo kan bære en sønderbrudt Aand?

Jeremias 31:15
Saa siger HERREN: En Klagerøst høres i Rama, bitter Graad, Rakel begræder sine Børn, vil ikke trøstes over sine Børn, fordi de er borte.

Johannes 11:31
Da nu Jøderne, som vare hos hende i Huset og trøstede hende, saa, at Maria stod hastigt op og gik ud, fulgte de hende, idet de mente, at hun gik ud til Graven for at græde der.

Links
Salmerne 77:2 InterlinearSalmerne 77:2 FlersprogedeSalmos 77:2 SpanskPsaume 77:2 FranskePsalm 77:2 TyskSalmerne 77:2 KinesiskPsalm 77:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 77
1Til Sangmesteren. Til Jedutun. Af Asaf. En Salme. (2) Jeg raaber højt til Gud, højt til Gud, og han hører mig; 2jeg søger Herren paa Nødens Dag, min Haand er om Natten utrættet udrakt, min Sjæl vil ikke lade sig trøste; 3jeg ihukommer Gud og stønner, jeg sukker, min Aand vansmægter. — Sela.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 37:35
Og skønt alle hans Sønner og Døtre kom til ham for at trøste ham, vilde han ikke lade sig trøste, men sagde: »Nej, i min Sørgedragt vil jeg stige ned til min Søn i Dødsriget!« Og hans Fader begræd ham.

Job 11:13
Hvis du faar Skik paa dit Hjerte og breder dine Hænder imod ham,

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Salmerne 63:6
naar jeg kommer dig i Hu paa mit Leje, i Nattevagterne tænker paa dig;

Salmerne 86:7
Paa Nødens Dag paakalder jeg dig, thi du svarer mig.

Salmerne 88:9
mit Øje er sløvt af Vaande. Hver Dag, HERRE, raaber jeg til dig og rækker mine Hænder imod dig.

Salmerne 142:2
udøser min Klage for ham, udtaler min Nød for ham.

Esajas 26:9
Min Sjæl attraar dig om Natten, min Aand i mit indre søger dig. Thi naar dine Domme rammer Jorden, lærer de, som bor paa Jorderig, Retfærd.

Jeremias 31:15
Saa siger HERREN: En Klagerøst høres i Rama, bitter Graad, Rakel begræder sine Børn, vil ikke trøstes over sine Børn, fordi de er borte.

Klagesangene 1:2
Hun græder og græder om Natten med Taarer paa Kind; ingen af alle hendes Elskere bringer hende Trøst, alle Vennerne sveg og blev hendes Fjender.

Klagesangene 3:49
Hvileløst strømmer mit Øje, det kender ej Ro,

Salmerne 77:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden