Salmerne 25
Parallelle Kapitler
DANNORSVE
1Af David. HERRE, jeg løfter min Sjæl til dig,1Av David. Til dig, Herre, løfter jeg min sjel. 1Av David. Till dig, HERRE, upplyfter jag min själ.
2min Gud, jeg stoler paa dig, lad mig ikke beskæmmes, lad ej mine Fjender fryde sig over mig.2Min Gud, til dig har jeg satt min lit; la mig ikke bli til skamme, la ikke mine fiender fryde sig over mig! 2Min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig icke komma på skam, låt icke mina fiender fröjda sig över mig.
3Nej, ingen som bier paa dig, skal beskæmmes; beskæmmes skal de, som er troløse uden Grund.3Ja, ingen av dem som bier på dig, skal bli til skamme; de skal bli til skamme som er troløse uten årsak. 3Nej, ingen kommer på skam, som förbidar dig; på skam kommer de som, utan sak, handla trolöst.
4Lad mig kende dine Veje, HERRE, lær mig dine Stier.4Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier! 4HERRE, kungör mig dina vägar, lär mig dina stigar.
DANNORSVE
5Led mig paa din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig paa dig.5Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen. 5Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; dig förbidar jag alltid.
6HERRE, kom din Barmhjertighed i Hu og din Naade, den er jo fra Evighed af.6Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger! for de er fra evighet. 6Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de äro av evighet.
7Mine Ungdomssynder og Overtrædelser komme du ikke i Hu, men efter din Miskundhed kom mig i Hu, for din Godheds Skyld, o HERRE!7Kom ikke min ungdoms synder og mine misgjerninger i hu! Kom mig i hu efter din miskunnhet for din godhets skyld, Herre! 7Tänk icke på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, HERRE.
8God og oprigtig er HERREN, derfor viser han Syndere Vejen.8Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien. 8HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.
9Han vejleder ydmyge i det, som er ret, og lærer de ydmyge sin Vej.9Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei. 9Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.
DANNORSVE
10Alle HERRENS Stier er Miskundhed og Trofasthed for dem, der holder hans Pagt og hans Vidnesbyrd.10Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som holder hans pakt og hans vidnesbyrd. 10Alla HERRENS vägar äro nåd och trofasthet för dem som hålla hans förbund och vittnesbörd.
11For dit Navns Skyld, HERRE, tilgive du min Brøde, thi den er stor.11For ditt navns skyld, Herre, forlat mig min misgjerning! for den er stor. 11För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor.
12Om nogen frygter HERREN, ham viser han den Vej, han skal vælge;12Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge. 12Finnes det en man som fruktar HERREN, då undervisar han honom om den väg han bör välja.
13selv skal han leve i Lykke og hans Sæd faa Landet i Eje.13Hans sjel skal stadig ha det godt, og hans avkom skal arve landet. 13Han själv skall leva i lycka, och hans efterkommande skola besitta landet.
14Fortroligt Samfund har HERREN med dem, der frygter ham, og han kundgør dem sin Pagt.14Herren har fortrolig samfund med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. 14HERREN har sin umgängelse med dem som frukta honom, och sitt förbund vill han kungöra för dem.
DANNORSVE
15Mit Øje er stadig vendt imod HERREN, thi han frier mine Fødder af Snaren.15Mine øine er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. 15Mina ögon se alltid till HERREN, ty han drager mina fötter ur nätet.
16Vend dig til mig og vær mig naadig, thi jeg er ene og arm.16Vend dig til mig og vær mig nådig! for jeg er enslig og elendig. 16Vänd dig till mig och var mig nådig; ty jag är ensam och betryckt.
17Let mit Hjertes Trængsler og før mig ud af min Nød.17Mitt hjertes angst har de* gjort stor; før mig ut av mine trengsler!17Mitt hjärtas ångest är stor; för mig ut ur mitt trångmål.
18Se hen til min Nød og min Kvide og tilgiv alle mine Synder.18Se min elendighet og min nød, og forlat mig alle mine synder! 18Se till mitt lidande och min vedermöda, och förlåt mig alla mina synder.
19Se hen til mine Fjender, thi de er mange og hader mig med Had uden Grund.19Se mine fiender, de er mange, og de hater mig med urettferdig hat. 19Se därtill att mina fiender äro så många och hata mig med orätt.
DANNORSVE
20Vogt min Sjæl og frels mig, jeg lider paa dig, lad mig ikke beskæmmes.20Bevar min sjel og redd mig, la mig ikke bli til skamme! for jeg tar min tilflukt til dig. 20Bevara min själ och rädda mig; låt mig icke komma på skam, ty jag tager min tillflykt till dig.
21Lad Uskyld og Retsind vogte mig, thi jeg bier paa dig, HERRE.21La uskyld og opriktighet verge mig! for jeg bier på dig. 21Ostrafflighet och redlighet bevare mig, ty jag förbidar dig.
22Forløs, o Gud, Israel af alle dets Trængsler!22Forløs, Gud, Israel av alle dets trengsler! 22Förlossa Israel, o Gud, ur all dess nöd.
Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
Psalm 24
Top of Page
Top of Page