Salmerne 51:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Fri mig fra Blodskyld, Gud, min Frelses Gud, saa skal min Tunge lovsynge din Retfærd;

Norsk (1930)
Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet.

Svenska (1917)
Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.

King James Bible
Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation: and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.

English Revised Version
Deliver me from bloodguiltiness, O God, thou God of my salvation; and my tongue shall sing aloud of thy righteousness.
Bibel Viden Treasury

Deliver

Salmerne 26:9
Bortriv ikke min Sjæl med Syndere, mit Liv med blodstænkte Mænd,

Salmerne 55:23
Og du, o Gud, nedstyrt dem i Gravens Dyb! Ej skal blodstænkte, svigefulde Mænd naa Hælvten af deres Dage. Men jeg, jeg stoler paa dig!

1.Mosebog 9:6
Om nogen udøser Menneskers Blod, ved Mennesker skal hans Blod udøses, thi i sit Billede gjorde Gud Menneskene.

1.Mosebog 42:22
Men Ruben tog til Orde og sagde til dem: »Sagde jeg eder ikke dengang: Forsynd eder ikke mod Drengen! Men I vilde ikke høre; se, nu kræves hans Blod!«

2.Samuel 3:28
Da det siden kom David for Øre, sagde han: »Jeg og mit Rige er til evig Tid uden Skyld for HERREN i Abners, Ners Søns, Blod!

2.Samuel 11:15-17
I Brevet skrev han: »Sæt Urias der, hvor Kampen er haardest, og lad ham i Stikken, saa han kan blive dræbt!«…

2.Samuel 12:9
Hvorfor har du da ringeagtet HERRENS Ord og gjort, hvad der er ondt i hans Øjne? Hetiten Urias har du dræbt med Sværdet; hans Hustru har du taget til Ægte, og ham har du slaaet ihjel med Ammoniternes Sværd.

2.Samuel 21:1
Under Davids Regering blev der Hungersnød tre Aar i Træk. Da søgte David HERRENS Aasyn; og HERREN sagde: »Der hviler Blodskyld paa Saul og hans Hus, fordi han dræbte Gibeoniterne!«

bloodguiltiness [heb.

Ezekiel 33:8
Naar jeg siger til den gudløse: »Du skal visselig dø!« og du ikke taler for at advare ham mod hans Vej, saa skal den gudløse vel dø for sin Misgerning, men hans Blod vil jeg kræve af din Haand.

Hoseas 4:2
Man sværger og lyver, myrder og stjæler, horer, gør Indbrud, og Blodskyld følger paa Blodskyld.

Apostlenes G. 18:6
Men da de stode imod og spottede, rystede han Støvet af sine Klæder og sagde til dem: »Eders Blod komme over eders Hoved! Jeg er ren; herefter vil jeg gaa til Hedningerne.«

Apostlenes G. 20:26
Derfor vidner jeg for eder paa denne Dag, at jeg er ren for alles Blod;

thou God

Salmerne 38:22
il mig til Hjælp, o Herre, min Frelse!

Salmerne 68:20
En Gud til Frelse er Gud for os, hos den Herre HERREN er Udgange fra Døden.

Salmerne 88:1
En Sang. En Salme af Koras Sønner. Til Sangmesteren. Al-mahalat-leannot. En Maskil af Ezraiten Heman. (2) HERRE min Gud, jeg raaber om Dagen, om Natten naar mit Skrig til dig;

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 45:17
Israel frelses ved HERREN, en evig Frelse, i Evighed bliver I ikke til Skam og Skændsel.

Habakkuk 3:18
Men jeg vil frydes i HERREN, juble i min Frelses Gud.

tongue

Salmerne 35:28
Min Tunge skal forkynde din Retfærd, Dagen igennem din Pris.

Salmerne 71:15-24
min Mund skal vidne om din Retfærd, om din Frelse Dagen lang; thi jeg kender ej Ende derpaa.…

Salmerne 86:12,13
Jeg vil takke dig, Herre min Gud, af hele mit Hjerte, evindelig ære dit Navn;…

righteousness

Ezra 9:13
Efter alt, hvad der er vederfaret os paa Grund af vore onde Gerninger og vor svare Skyld — og endda har du vor Gud ikke i fuldt Maal tilregnet os vore Synder, men skænket os en saadan Flok undslupne —

Nehemias 9:33
I alt, hvad der er kommet over os, staar du retfærdig, thi du har vist dig trofast, men vi var ugudelige.

Daniel 9:7,16
Du staar med Retten, Herre, vi med vort Ansigts Blusel, som det nu viser sig, vi Judas Mænd, Jerusalems Borgere, ja alt Israel fjernt og nær i alle Lande, hvor du drev dem hen for deres Troløshed imod dig.…

Romerne 10:3
thi da de ikke kendte Guds. Retfærdighed og tragtede efter at opstille deres egen Retfærdighed, saa bøjede de sig ikke under Guds Retfærdighed.

Links
Salmerne 51:14 InterlinearSalmerne 51:14 FlersprogedeSalmos 51:14 SpanskPsaume 51:14 FranskePsalm 51:14 TyskSalmerne 51:14 KinesiskPsalm 51:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 51
13Da vil jeg lære Overtrædere dine Veje, og Syndere skal vende om til dig. 14Fri mig fra Blodskyld, Gud, min Frelses Gud, saa skal min Tunge lovsynge din Retfærd; 15Herre, aaben mine Læber, saa skal min Mund forkynde din Pris.…
Krydshenvisninger
2.Samuel 12:9
Hvorfor har du da ringeagtet HERRENS Ord og gjort, hvad der er ondt i hans Øjne? Hetiten Urias har du dræbt med Sværdet; hans Hustru har du taget til Ægte, og ham har du slaaet ihjel med Ammoniternes Sværd.

Salmerne 18:46
HERREN lever, højlovet min Klippe, ophøjet være min Frelses Gud,

Salmerne 25:5
Led mig paa din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig paa dig.

Salmerne 26:9
Bortriv ikke min Sjæl med Syndere, mit Liv med blodstænkte Mænd,

Salmerne 35:28
Min Tunge skal forkynde din Retfærd, Dagen igennem din Pris.

Salmerne 39:8
Fri mig for al min Synd, gør mig ikke til Spot for Daarer!

Salmerne 71:15
min Mund skal vidne om din Retfærd, om din Frelse Dagen lang; thi jeg kender ej Ende derpaa.

Salmerne 71:16
Jeg vil minde om den Herre HERRENS Vælde, lovsynge din Retfærd, kun den alene.

Salmerne 81:1
Til Sangmesteren. Al-haggittit. Af Asaf. (2) Jubler for Gud, vor Styrke, raab af fryd for Jakobs Gud,

Salmerne 101:1
Af David. En Salme. Om Naade og Ret vil jeg synge, dig vil jeg lovsynge, Herre.

Salmerne 119:172
Min Tunge skal synge om dit Ord, thi alle dine Bud er Retfærd.

Salmerne 126:2
da fyldtes vor Mund med Latter, vor Tunge med Frydesang; da hed det blandt Folkene: »HERREN har gjort store Ting imod dem!«

Salmerne 145:7
de udbreder din rige Miskundheds Ry og synger med Fryd om din Retfærd.

Daniel 9:14
Derfor var HERREN aarvaagen over Ulykken og bragte den over os; thi HERREN vor Gud er retfærdig mod alle Skabninger, som han har skabt, og vi adlød ikke hans Røst.

Salmerne 51:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden