Salmerne 86:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Lær mig, HERRE, din Vej, at jeg kan vandre i din Sandhed; vend mit Hjerte til dette ene: at frygte dit Navn.

Norsk (1930)
Lær mig, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn!

Svenska (1917)
Visa mig, HERRE, din väg; jag vill vandra i din sanning. Behåll mitt hjärta vid det ena att jag fruktar ditt namn.

King James Bible
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.

English Revised Version
Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.
Bibel Viden Treasury

teach

Salmerne 5:8
Saa led mig for mine Fjenders Skyld i din Retfærd, HERRE, jævn din Vej for mit Ansigt!

Salmerne 25:4,12
Lad mig kende dine Veje, HERRE, lær mig dine Stier.…

Salmerne 27:11
Vis mig, HERRE, din Vej og led mig ad jævne Stier for Fjendernes Skyld;

Salmerne 119:33,73
Lær mig, HERRE, dine Vedtægters Vej, saa jeg agter derpaa til Enden.…

Salmerne 143:8-10
Lad mig aarle høre din Miskundhed, thi jeg stoler paa dig. Lær mig den Vej, jeg skal gaa, thi jeg løfter min Sjæl til dig.…

Job 34:1
Og Elihu tog til Orde og sagde:

Johannes 6:45,46
Der er skrevet hos Profeterne: »Og de skulle alle være oplærte af Gud«. Hver den, som har hørt af Faderen og lært, kommer til mig.…

Efeserne 4:21
om I da have hørt om ham og ere blevne oplærte i ham, saaledes som Sandhed er i Jesus,

I will

Salmerne 26:3
thi din Miskundhed staar mig for Øje, jeg vandrer i din Sandhed.

Salmerne 119:30
Troskabs Vej har jeg valgt, dine Lovbud attraar jeg.

Malakias 2:6
Sandheds Lære var i hans Mund, Svig fandtes ikke paa hans Læber; i Fred og Sanddruhed vandrede han med mig, og mange holdt han fra Brøde.

unite

Jeremias 32:38,39
De skal være mit Folk, og jeg vil være deres Gud;…

Hoseas 10:2
Deres Hjerte var glat, saa lad dem da bøde! Han skal slaa Altrene ned, lægge Støtterne øde.

Hoseas 14:8
Hvad skal Efraim mere med Afguder? Jeg hører ham, ser ned til ham. Jeg er som en grøn Cypres, du faar din Frugt fra mig.

Sefanias 1:5
og dem, som paa Tagene tilbeder Himlens Hær, og dem, som tilbeder HERREN og sværger til ham, men ogsaa sværger ved Milkom,

Matthæus 6:22-24
Øjet er Legemets Lys; derfor, dersom dit Øje er sundt, bliver hele dit Legeme lyst;…

Johannes 17:20,21
Men jeg beder ikke alene for disse, men ogsaa for dem, som ved deres Ord tro paa mig,…

Apostlenes G. 2:46
Og idet de hver Dag vedholdende og endrægtigt kom i Helligdommen og brød Brødet hjemme, fik de deres Føde med Fryd og i Hjertets Enfold,

1.Korinther 6:17
Men den, som holder sig til Herren, er een Aand med ham.

1.Korinther 10:21
I kunne ikke drikke Herrens Kalk og onde Aanders Kalk; I kunne ikke være delagtige i Herrens Bord og i onde Aanders Bord.

2.Korinther 11:3
Men jeg frygter for, at ligesom Slangen bedrog Eva ved sin Træskhed, saaledes skulle eders Tanker fordærves og miste det oprigtige Sindelag over for Kristus.

Kolossenserne 3:17,22,23
Og alt, hvad I gøre i Ord eller i Handling, det gører alt i den Herres Jesu Navn, takkende Gud Fader ved ham.…

Links
Salmerne 86:11 InterlinearSalmerne 86:11 FlersprogedeSalmos 86:11 SpanskPsaume 86:11 FranskePsalm 86:11 TyskSalmerne 86:11 KinesiskPsalm 86:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 86
10Thi du er stor og gør vidunderlige Ting, du alene er Gud. 11Lær mig, HERRE, din Vej, at jeg kan vandre i din Sandhed; vend mit Hjerte til dette ene: at frygte dit Navn. 12Jeg vil takke dig, Herre min Gud, af hele mit Hjerte, evindelig ære dit Navn;…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 33:13
Hvis jeg nu virkelig har fundet Naade for dine Øjne, saa lær mig dine Veje at kende, at jeg kan kende dig og finde Naade for dine Øjne; tænk dog paa, at dette Folk er dit Folk!«

1.Kongebog 8:36
saa høre du det i Himmelen og tilgive din Tjeners og dit Folk Israels Synd, ja du vise dem den gode Vej, de skal vandre, og lade det regne i dit Land, som du gav dit Folk i Eje!

Salmerne 25:4
Lad mig kende dine Veje, HERRE, lær mig dine Stier.

Salmerne 25:5
Led mig paa din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig paa dig.

Salmerne 26:3
thi din Miskundhed staar mig for Øje, jeg vandrer i din Sandhed.

Salmerne 27:11
Vis mig, HERRE, din Vej og led mig ad jævne Stier for Fjendernes Skyld;

Salmerne 61:5
Ja du, o Gud, har hørt mine Løfter, opfyldt deres Ønsker, der frygter dit Navn.

Salmerne 84:5
Salig den, hvis Styrke er i dig, naar hans Hu staar til Højtidsrejser!

Salmerne 119:26
Mine Veje lagde jeg frem, og du bønhørte mig, dine Vedtægter lære du mig.

Salmerne 143:8
Lad mig aarle høre din Miskundhed, thi jeg stoler paa dig. Lær mig den Vej, jeg skal gaa, thi jeg løfter min Sjæl til dig.

Jeremias 32:39
og jeg vil give dem eet Hjerte og een Vej, saa de frygter mig alle Dage, at det maa gaa dem og deres Sønner efter dem vel.

Jeremias 42:3
Maatte HERREN din Gud kundgøre os, hvilken Vej vi skal gaa, og hvad vi skal gøre!«

Salmerne 86:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden