Salmerne 25:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Alle HERRENS Stier er Miskundhed og Trofasthed for dem, der holder hans Pagt og hans Vidnesbyrd.

Norsk (1930)
Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som holder hans pakt og hans vidnesbyrd.

Svenska (1917)
Alla HERRENS vägar äro nåd och trofasthet för dem som hålla hans förbund och vittnesbörd.

King James Bible
All the paths of the LORD are mercy and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.

English Revised Version
All the paths of the LORD are lovingkindness and truth unto such as keep his covenant and his testimonies.
Bibel Viden Treasury

the paths

Salmerne 18:25,26
Du viser dig from mod den fromme, retsindig mod den retsindige,…

Salmerne 28:4-6
Løn dem for deres Idræt og onde Gerninger; løn dem for deres Hænders Værk, gengæld dem efter Fortjeneste!…

Salmerne 37:23,24
Af HERREN stadfæstes Mandens Skridt, naar han har Behag i hans Vej;…

Salmerne 91:14
»Da han klynger sig til mig, frier jeg ham ud, jeg bjærger ham, thi han kender mit Navn;

Salmerne 119:75
HERRE, jeg ved, at dine Bud er retfærdige, i Trofasthed har du ydmyget mig.

Salmerne 138:7
Gaar jeg i Trængsel, du værger mig Livet, mod Fjendernes Vrede udrækker du Haanden, din højre bringer mig Frelse.

1.Mosebog 5:24
og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham.

1.Mosebog 17:1
Da Abram var ni og halvfemsindstyve Aar gammel, aabenbarede HERREN sig for ham og sagde til ham: »Jeg er Gud den Almægtige; vandre for mit Aasyn og vær ustraffelig,

1.Mosebog 48:15
Derpaa velsignede han Josef og sagde: »Den Gud, for hvis Aasyn mine Fædre Abraham og Isak vandrede, den Gud, der har vogtet mig: fra min første Færd og til nu,

1.Mosebog 48:16
den Engel, der har udløst mig fra alt ondt, velsigne Drengene, saa at mit Navn og mine Fædre Abrahams og Isaks Navn maa blive nævnet ved dem, og de maa vokse i Mængde i Landet!«

Esajas 43:2
Naar du gaar gennem Vande, er jeg med dig, gennem Strømme, de river dig ikke bort; naar du gaar gennem Ild, skal du ikke svides, Luen brænder dig ikke.

Romerne 8:28
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.

mercy

Salmerne 33:4
Thi sandt er HERRENS Ord, og al hans Gerning er trofast;

Salmerne 57:3
han sender mig Hjælp fra Himlen og frelser min Sjæl fra dem, som vil mig til Livs. Gud sender sin Naade og Trofasthed.

Salmerne 85:10
Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden;

Salmerne 89:14
Retfærd og Ret er din Trones Grundvold, Naade og Sandhed staar for dit Aasyn.

Salmerne 98:3
han kom sin Naade mod Jakob i Hu, sin Trofasthed mod Israels Hus. Den vide Jord har skuet vor Guds Frelse.

1.Mosebog 24:27
idet han sagde: »Lovet være HERREN, min Herre Abrahams Gud, som ikke har unddraget min Herre sin Miskundhed og Trofasthed! HERREN har ført mig paa Vejen til min Herres Broders Hus.«

2.Samuel 15:20
i Gaar kom du, og i Dag skulde jeg tage dig med paa vor Omflakken, jeg, som gaar uden at vide hvorhen! Vend tilbage og tag dine Landsmænd med; HERREN vise dig Miskundhed og Trofasthed!«

Esajas 25:1
HERRE, min Gud er du; jeg priser dig, lover dit Navn. Thi du har gjort et Under, Raad fra fordum var tro og sande.

Johannes 1:14,17
Og Ordet blev Kød og tog Bolig iblandt os, og vi saa hans Herlighed, en Herlighed, som en enbaaren Søn har den fra sin Fader, fuld af Naade og Sandhed.…

Jakob 5:11
Se, vi prise dem salige, som have holdt ud. I have hørt om Jobs Udholdenhed og vide Udfaldet fra Herren; thi Herren er saare medlidende og barmhjertig.

keep

Salmerne 24:4,5
Den med skyldfri Hænder og Hjertet rent, som ikke sætter sin Hu til Løgn og ikke sværger falsk;…

Salmerne 50:23
Den, der ofrer Taksigelse, ærer mig; den, der agter paa Vejen, lader jeg se Guds Frelse.

Salmerne 103:17,18
Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn…

Esajas 56:1-6
Saa siger HERREN: Tag vare paa Ret og øv Retfærd! Thi min Frelses komme er nær, min Ret skal snart aabenbares.…

Hoseas 14:9
Hvem er saa viis, at han fatter det, saa klog, at han ved det? Thi rette er HERRENS Veje; retfærdige vandrer paa dem, men Syndere snubler paa dem.

Sefanias 2:3
Søg HERREN, alle I ydmyge i Landet, som holder hans Bud, søg Retfærd, søg Ydmyghed! Maaske kan I skjule jer paa HERRENS Vredes Dag.

Apostlenes G. 10:35
men i hvert Folk er den, som frygter ham og gør Retfærdighed, velkommen for ham;

Romerne 2:13
thi ikke Lovens Hørere ere retfærdige for Gud, men Lovens Gørere skulle retfærdiggøres —

Hebræerne 8:8-12
Thi dadlende siger han til dem: »Se, der kommer Dage, siger Herren, da jeg vil slutte en ny Pagt med Israels Hus og med Judas Hus;…

Hebræerne 12:14
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

Links
Salmerne 25:10 InterlinearSalmerne 25:10 FlersprogedeSalmos 25:10 SpanskPsaume 25:10 FranskePsalm 25:10 TyskSalmerne 25:10 KinesiskPsalm 25:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 25
9Han vejleder ydmyge i det, som er ret, og lærer de ydmyge sin Vej. 10Alle HERRENS Stier er Miskundhed og Trofasthed for dem, der holder hans Pagt og hans Vidnesbyrd. 11For dit Navns Skyld, HERRE, tilgive du min Brøde, thi den er stor.…
Krydshenvisninger
Salmerne 23:6
Kun Godhed og Miskundhed følger mig alle mine Dage, og i HERRENS Hus skal jeg bo gennem lange Tider.

Salmerne 25:5
Led mig paa din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig paa dig.

Salmerne 40:11
Du, HERRE, vil ikke lukke dit Hjerte for mig, din Naade og Sandhed skal altid være mit Værn.

Salmerne 50:5
»Saml mig mine fromme, der sluttede Pagt med mig ved Ofre!«

Salmerne 57:3
han sender mig Hjælp fra Himlen og frelser min Sjæl fra dem, som vil mig til Livs. Gud sender sin Naade og Trofasthed.

Salmerne 85:10
Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden;

Salmerne 103:18
for dem, der holder hans Pagt og kommer hans Bud i Hu, saa de gør derefter.

Salmerne 119:2
Salige de, der agter paa hans Vidnesbyrd, søger ham af hele deres Hjerte,

Salmerne 25:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden