Salmerne 25:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
HERRE, kom din Barmhjertighed i Hu og din Naade, den er jo fra Evighed af.

Norsk (1930)
Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger! for de er fra evighet.

Svenska (1917)
Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de äro av evighet.

King James Bible
Remember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.

English Revised Version
Remember, O LORD, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old.
Bibel Viden Treasury

Remember

Salmerne 98:3
han kom sin Naade mod Jakob i Hu, sin Trofasthed mod Israels Hus. Den vide Jord har skuet vor Guds Frelse.

Salmerne 106:45
han kom sin Pagt i Hu og ynkedes efter sin store Miskundhed;

Salmerne 136:23
Som kom os i Hu i vor Ringhed; thi hans Miskundhed varer evindelig!

2.Krønikebog 6:42
Gud HERRE, afvis ikke din Salvede, kom Naaden mod din Tjener David i Hu!«

Lukas 1:54,71,72
Han har taget sig af sin Tjener Israel for at ihukomme Barmhjertighed…

thy tender mercies [heb.

Salmerne 40:11
Du, HERRE, vil ikke lukke dit Hjerte for mig, din Naade og Sandhed skal altid være mit Værn.

Salmerne 69:13,16
Men jeg beder, HERRE, til dig i Naadens Tid, o Gud, i din store Miskundhed svare du mig!…

Salmerne 103:4
han, som udløser dit Liv fra Graven og kroner dig med Miskundhed og Barmhjertighed,

Salmerne 119:77
Din Barmhjertighed finde mig, at jeg maa leve, thi din Lov er min Lyst.

Esajas 55:7
Den gudløse forlade sin Vej, Urettens Mand sine Tanker og vende sig til HERREN, at han maa forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.

Esajas 63:15
Sku ned fra Himlen, se ud fra din hellige, herlige Bolig! Hvor er din Nidkærhed og Vælde, dit svulmende Hjerte, din Medynk? Hold dig ikke tilbage,

Jeremias 31:20
Er Efraim min dyrebare Søn, mit Yndlingsbarn? thi saa tit jeg taler om ham, maa jeg mindes ham kærligt, derfor bruser mit indre, jeg ynkes over ham, lyder det fra HERREN.

Lukas 1:78
for vor Guds inderlige Barmhjertigheds Skyld, ved hvilken Lyset fra det høje har besøgt os

2.Korinther 1:3
Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, Barmhjertighedens Fader og al Trøsts Gud,

Filipperne 1:8
Thi Gud er mit Vidne, hvorledes jeg længes efter eder alle med Kristi Jesu inderlige Kærlighed.

Filipperne 2:1
Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Aandens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:

Kolossenserne 3:12
Saa ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,

1.Johannes 3:17
Men den, som har Verdens Gods og ser sin Broder lide Nød og lukker sit Hjerte for ham, hvorledes bliver Guds Kærlighed i ham?

for they

Salmerne 77:7-12
Vil Herren bortstøde for evigt og aldrig mer vise Naade,…

Salmerne 103:17
Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn

Salmerne 106:1
Halleluja! Lov HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 107:1
Halleluja! Lov HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 136:11
Og førte Israel ud derfra; thi hans Miskundhed varer evindelig!

1.Mosebog 24:27
idet han sagde: »Lovet være HERREN, min Herre Abrahams Gud, som ikke har unddraget min Herre sin Miskundhed og Trofasthed! HERREN har ført mig paa Vejen til min Herres Broders Hus.«

1.Mosebog 32:9
Derpaa bad Jakob: »Min Fader Abrahams og min Fader Isaks Gud, HERRE, du, som sagde til mig: Vend tilbage til dit Land og din Hjemstavn, saa vil jeg gøre vel imod dig!

2.Mosebog 15:13
Du leded i din Miskundhed det Folk, du genløste, du førte det i din Vælde til din hellige Bolig.

2.Mosebog 34:6
Og HERREN gik forbi ham og raabte: »HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og naadig, langmodig og rig paa Miskundhed og Trofasthed,

Nehemias 9:19
svigtede du dem i din store Barmhjertighed ikke i Ørkenen; Skystøtten veg ikke fra dem om Dagen, men ledede dem paa Vejen, ej heller Ildstøtten om Natten, men lyste for dem paa Vejen, de skulde vandre.

Jeremias 33:11
skal atter høres Fryderaab og Glædesraab, Brudgoms Røst og Bruds Røst, Raab af Folk, som siger: »Tak Hærskarers HERRE; thi HERREN er god, og hans Miskundhed varer evindelig!« og som bringer Takoffer til HERRENS Hus; thi jeg vender Landets Skæbne, saa det bliver som tilforn, siger HERREN.

Mika 7:18-20
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?…

Lukas 1:50
og hans Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem, som frygte ham.

Links
Salmerne 25:6 InterlinearSalmerne 25:6 FlersprogedeSalmos 25:6 SpanskPsaume 25:6 FranskePsalm 25:6 TyskSalmerne 25:6 KinesiskPsalm 25:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 25
5Led mig paa din Sandheds Vej og lær mig, thi du er min Frelses Gud; jeg bier bestandig paa dig. 6HERRE, kom din Barmhjertighed i Hu og din Naade, den er jo fra Evighed af. 7Mine Ungdomssynder og Overtrædelser komme du ikke i Hu, men efter din Miskundhed kom mig i Hu, for din Godheds Skyld, o HERRE!…
Krydshenvisninger
Salmerne 77:9
har Gud da glemt at ynkes, lukket sit Hjerte i Vrede? — Sela.

Salmerne 98:3
han kom sin Naade mod Jakob i Hu, sin Trofasthed mod Israels Hus. Den vide Jord har skuet vor Guds Frelse.

Salmerne 103:17
Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn

Esajas 63:7
Jeg vil synge om HERRENS Naade, kvæde hans Pris, efter alt, hvad HERREN har gjort os, huld imod Israels Hus, gjort os efter sin Miskundhed, sin Naades Fylde.

Jeremias 16:5
Thi saa siger HERREN: Kom ikke i Sorgens Hus, gaa ikke til Klage, vis dem ikke Medynk, thi jeg tager min Fred fra dette Folk, lyder det fra HERREN, baade Naade og Barmhjertighed;

Jeremias 31:3
i det fjerne aabenbarede HERREN sig for det. Jeg elsked dig med evig Kærlighed, drog dig derfor i Naade.

Salmerne 25:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden