Salmenes 25
Norsk (1930)
1Av David. Til dig, Herre, løfter jeg min sjel.

2Min Gud, til dig har jeg satt min lit; la mig ikke bli til skamme, la ikke mine fiender fryde sig over mig!

3Ja, ingen av dem som bier på dig, skal bli til skamme; de skal bli til skamme som er troløse uten årsak.

4Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier!

5Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen.

6Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger! for de er fra evighet.

7Kom ikke min ungdoms synder og mine misgjerninger i hu! Kom mig i hu efter din miskunnhet for din godhets skyld, Herre!

8Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien.

9Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei.

10Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som holder hans pakt og hans vidnesbyrd.

11For ditt navns skyld, Herre, forlat mig min misgjerning! for den er stor.

12Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge.

13Hans sjel skal stadig ha det godt, og hans avkom skal arve landet.

14Herren har fortrolig samfund med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort.

15Mine øine er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.

16Vend dig til mig og vær mig nådig! for jeg er enslig og elendig.

17Mitt hjertes angst har de* gjort stor; før mig ut av mine trengsler!

18Se min elendighet og min nød, og forlat mig alle mine synder!

19Se mine fiender, de er mange, og de hater mig med urettferdig hat.

20Bevar min sjel og redd mig, la mig ikke bli til skamme! for jeg tar min tilflukt til dig.

21La uskyld og opriktighet verge mig! for jeg bier på dig.

22Forløs, Gud, Israel av alle dets trengsler!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 24
Top of Page
Top of Page