Matthæus 7:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.

Norsk (1930)
Bed, så skal eder gis, let, så skal I finne, bank på, så skal det lukkes op for eder!

Svenska (1917)
Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.

King James Bible
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:

English Revised Version
Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
Bibel Viden Treasury

and it.

Matthæus 7:11
Dersom da I, som ere onde, vide at give eders Børn gode Gaver, hvor meget mere skal eders Fader, som er i Himlene, give dem gode Gaver, som bede ham!

Matthæus 21:22
Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I faa.«

1.Kongebog 3:5
I Gibeon lod HERREN sig til Syne for Salomo i en Drøm om Natten. Og Gud sagde: »Sig, hvad du ønsker, jeg skal give dig!«

Salmerne 10:17
du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Salmerne 86:5
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.

Salmerne 145:18,19
Nær er HERREN hos alle, som kalder, hos alle, som kalder paa ham i Sandhed.…

Esajas 55:6,7
Søg HERREN, medens han findes, kald paa ham, den Stund han er nær!…

Jeremias 29:12,13
Kalder I paa mig, vil jeg svare eder; beder I til mig, vil jeg høre eder;…

Jeremias 33:3
Kald paa mig, saa vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender.

Markus 11:24
Derfor siger jeg eder: Alt, hvad I bede om og begære, tror, at I have faaet det, saa skal det ske eder.

Lukas 11:9,10,13
Og jeg siger eder: Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.…

Lukas 18:1
Men han talte til dem en Lignelse om, at de burde altid bede og ikke blive trætte,

Johannes 4:10
Jesus svarede og sagde til hende: »Dersom du kendte Guds Gave, og hvem det er, som siger til dig: Giv mig noget at drikke, da bad du ham, og han gav dig levende Vand.«

Johannes 14:13,14
og hvad som helst I bede om i mit Navn, det vil jeg gøre, for at Faderen maa herliggøres ved Sønnen.…

Johannes 15:7,16
Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del.…

Johannes 16:23,24
Og paa den Dag skulle I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvad som helst I bede Faderen om, skal han give eder i mit Navn.…

Jakob 1:5,6
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.…

Jakob 5:15
Og Troens Bøn skal frelse den syge, og Herren skal oprejse ham, og har han gjort Synder, skulle de forlades ham.

1.Johannes 3:22
og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.

1.Johannes 5:14,15
Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os.…

Aabenbaring 3:17,18
fordi du siger: Jeg er rig og har vundet Rigdom og fattes intet; og du ved ikke, at du er den elendige og jammerlige og fattige og blinde og nøgne.…

seek.

Matthæus 6:33
Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift.

Salmerne 10:4
Den gudløse siger i Hovmod: »Han hjemsøger ej, der er ingen Gud«; det er alle hans Tanker.

Salmerne 27:8
Jeg mindes, du sagde: »Søg mit Aasyn!« Dit Aasyn søger jeg, HERRE;

Salmerne 69:32
Naar de ydmyge ser det, glæder de sig; I, som søger Gud, eders Hjerte oplives!

Salmerne 70:4
Lad alle, som søger dig, frydes og glædes i dig; lad dem, som elsker din Frelse, bestandig sige: »Gud er stor!«

Salmerne 105:3,4
ros jer af hans hellige Navn, eders Hjerte glæde sig, I, som søger HERREN;…

Salmerne 119:12
Lovet være du, HERRE, lær mig dine Vedtægter!

Ordsprogene 8:17
Jeg elsker dem, der elsker mig, og de, der søger mig, finder mig.

Højsangen 3:2
»Saa staar jeg op og gaar om i Byen, om Paa dens Gader og Torve og søger ham, som min Sjæl har kær.« Jeg søgte, men fandt ham ikke.

Amos 5:4
Thi saa siger HERREN til Israels Hus: Søg mig, saa skal I leve!

Romerne 2:7
dem, som med Udholdenhed i god Gerning søge Ære og Hæder og Uforkrænkelighed, et evigt Liv;

Romerne 3:11
der er ingen forstandig, der er ingen, som søger efter Gud;

Hebræerne 11:6
Men uden Tro er det umuligt at behage ham; thi den, som kommer frem for Gud, bør tro, at han er til, og at han bliver deres Belønner, som søge ham.

knock.

Lukas 13:25
Fra den Stund Husbonden er staaet op og har lukket Døren, og I begynde at staa udenfor og banke paa Døren og sige: Herre, luk op for os! da vil han svare og sige til eder: Jeg kender eder ikke, hvorfra I ere;

Links
Matthæus 7:7 InterlinearMatthæus 7:7 FlersprogedeMateo 7:7 SpanskMatthieu 7:7 FranskeMatthaeus 7:7 TyskMatthæus 7:7 KinesiskMatthew 7:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 7
7Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder. 8Thi hver den, som beder, han faar, og den, som søger, han finder, og den, som banker paa, for ham skal der lukkes op.…
Krydshenvisninger
Salmerne 34:4
Jeg søgte HERREN, og han svarede mig og friede mig fra alle mine Rædsler.

Salmerne 37:4
da skal du have din Fryd i HERREN, og han skal give dig, hvad dit Hjerte attraar.

Esajas 30:19
Ja, du Folk i Zion, du, som bor i Jerusalem, lad ikke Graaden overmande dig! Naadig vil han vise dig Naade, naar du raaber; saa snart han hører dig, svarer han.

Jeremias 29:13
leder I efter mig, skal I finde mig; saafremt I søger mig af hele eders Hjerte,

Matthæus 7:8
Thi hver den, som beder, han faar, og den, som søger, han finder, og den, som banker paa, for ham skal der lukkes op.

Matthæus 18:19
Atter siger jeg eder, at dersom to af eder blive enige paa Jorden om hvilken som helst Sag, hvorom de ville bede, da skal det blive dem til Del fra min Fader, som er i Himlene.

Matthæus 21:22
Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I faa.«

Markus 11:24
Derfor siger jeg eder: Alt, hvad I bede om og begære, tror, at I have faaet det, saa skal det ske eder.

Lukas 11:9
Og jeg siger eder: Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.

Johannes 14:13
og hvad som helst I bede om i mit Navn, det vil jeg gøre, for at Faderen maa herliggøres ved Sønnen.

Johannes 15:7
Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del.

Johannes 15:16
I have ikke udvalgt mig, men jeg har udvalgt eder og sat eder til, at I skulle gaa hen og bære Frugt, og eders Frugt skal blive ved, for at Faderen skal give eder, hvad som helst I bede ham om i mit Navn.

Johannes 16:23
Og paa den Dag skulle I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvad som helst I bede Faderen om, skal han give eder i mit Navn.

Jakob 1:5
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.

1.Johannes 3:22
og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.

1.Johannes 5:14
Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os.

Matthæus 7:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden