1.Johannes 5:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os.

Norsk (1930)
Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han oss;

Svenska (1917)
Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss.

King James Bible
And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us:

English Revised Version
And this is the boldness which we have toward him, that, if we ask anything according to his will, he heareth us:
Bibel Viden Treasury

this.

1.Johannes 3:21
I elskede! dersom vort Hjerte ikke fordømmer os, have vi Frimodighed for Gud,

Efeserne 3:12
i hvem vi have Frimodigheden og Adgang med Tillid ved Troen paa ham.

Hebræerne 3:6,14
men Kristus er det som en Søn over hans Hus; og hans Hus ere vi, saafremt vi fastholde Haabets Frimodighed og Ros urokket indtil Enden.…

Hebræerne 10:35
Kaster altsaa ikke eders Frimodighed bort, hvilken jo har stor Belønning;

in him.

1.Johannes 3:22
og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.

Jeremias 29:12,13
Kalder I paa mig, vil jeg svare eder; beder I til mig, vil jeg høre eder;…

Jeremias 33:3
Kald paa mig, saa vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender.

Matthæus 7:7-11
Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.…

Matthæus 21:22
Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I faa.«

Johannes 14:13
og hvad som helst I bede om i mit Navn, det vil jeg gøre, for at Faderen maa herliggøres ved Sønnen.

Johannes 15:7
Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del.

Johannes 16:24
Hidindtil have I ikke bedt om noget i mit Navn; beder, og I skulle faa, for at eders Glæde maa blive fuldkommen.

Jakob 1:5,6
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.…

Jakob 4:3
I bede og faa ikke, fordi I bede ilde, for at øde det i eders Lyster.

Jakob 5:16
Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I maa blive helbredte; en retfærdigs Bøn formaar meget, naar den er alvorlig.

he.

Job 34:28
saa de voldte, at ringe raabte til ham, og han maatte høre de armes Skrig.

Salmerne 31:22
Og jeg, som sagde i min Angst: »Jeg er bortstødt fra dine Øjne!« Visselig, du hørte min tryglende Røst, da jeg raabte til dig.

Salmerne 34:17
naar de skriger, hører HERREN og frier dem af al deres Trængsel.

Salmerne 69:33
Thi HERREN laaner de fattige Øre, han agter ej fangne Venner ringe.

Ordsprogene 15:29
HERREN er gudløse fjern, men hører retfærdiges Bøn.

Johannes 9:31
Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han.

Johannes 11:42
Jeg vidste vel, at du altid hører mig; men for Skarens Skyld, som staar omkring, sagde jeg det, for at de skulle tro, at du har udsendt mig.«

Links
1.Johannes 5:14 Interlinear1.Johannes 5:14 Flersprogede1 Juan 5:14 Spansk1 Jean 5:14 Franske1 Johannes 5:14 Tysk1.Johannes 5:14 Kinesisk1 John 5:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Johannes 5
13Dette har jeg skrevet til eder, for at I skulle vide, at I have evigt Liv, I, som tro paa Guds Søns Navn. 14Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os. 15Og dersom vi vide, at han hører os, hvad vi end bede om, da vide vi, at vi have de Ting, om hvilke vi have bedt ham.…
Krydshenvisninger
1.Kongebog 3:12
se, derfor vil jeg gøre, som du beder: Se, jeg giver dig et viist og forstandigt Hjerte, saa at din Lige aldrig før har været, ej heller siden skal fremstaa;

Salmerne 145:19
Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker, hører deres Raab og frelser dem,

Ordsprogene 10:24
Hvad en gudløs frygter, kommer over hans Hoved, hvad retfærdige ønsker, bliver dem givet.

Matthæus 7:7
Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.

Johannes 14:13
og hvad som helst I bede om i mit Navn, det vil jeg gøre, for at Faderen maa herliggøres ved Sønnen.

Jakob 4:3
I bede og faa ikke, fordi I bede ilde, for at øde det i eders Lyster.

1.Johannes 2:28
Og nu mine Børn! bliver i ham, for at vi, naar han aabenbares, kunne have Frimodighed og ikke skulle blive til Skamme for ham ved hans Tilkommelse.

1.Johannes 3:21
I elskede! dersom vort Hjerte ikke fordømmer os, have vi Frimodighed for Gud,

1.Johannes 3:22
og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.

1.Johannes 5:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden