Salmerne 10:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til

Norsk (1930)
De saktmodiges begjæring hører du, Herre! Du styrker deres hjerte, du vender ditt øre til

Svenska (1917)
De ödmjukas trängtan hör du, HERRE; du gör deras hjärtan ståndaktiga; du låter ditt öra giva akt

King James Bible
LORD, thou hast heard the desire of the humble: thou wilt prepare their heart, thou wilt cause thine ear to hear:

English Revised Version
LORD, thou hast heard the desire of the meek: thou wilt prepare their heart, thou wilt cause thine ear to hear:
Bibel Viden Treasury

Lord

Salmerne 9:12,18
Lovsyng HERREN, der bor paa Zion, kundgør blandt Folkene, hvad han har gjort!…

Salmerne 37:4
da skal du have din Fryd i HERREN, og han skal give dig, hvad dit Hjerte attraar.

Salmerne 145:19
Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker, hører deres Raab og frelser dem,

Ordsprogene 10:24
Hvad en gudløs frygter, kommer over hans Hoved, hvad retfærdige ønsker, bliver dem givet.

humble

2.Krønikebog 33:12,13
Men da han var i Nød, bad han HERREN sin Gud om Naade og ydmygede sig dybt for sine Fædres Gud.…

2.Krønikebog 34:27
men efterdi dit Hjerte bøjede sig og du ydmygede dig for Gud, da du hørte hans Ord mod dette Sted og dets Indbyggere, og efterdi du ydmygede dig for mit Aasyn og sønderrev, dine Klæder og græd for mit Aasyn, saa har ogsaa jeg hørt dig, lyder det fra HERREN!

Ordsprogene 15:8
Gudløses Offer er HERREN en Gru, retsindiges Bøn har han Velbehag i.

Matthæus 5:3
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

Lukas 18:13,14
Men Tolderen stod langt borte og vilde end ikke opløfte Øjnene til Himmelen, men slog sig for sit Bryst og sagde: Gud, vær mig Synder naadig!…

Jakob 4:6,10
Derfor siger Skriften: »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«…

1.Peter 5:5
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

thou wilt prepare.

Salmerne 112:7,8
han frygter ikke for onde Tidender, hans Hjerte er trøstigt i Tillid til HERREN;…

1.Krønikebog 29:18
HERRE, vore Fædre Abrahams, Isaks og Israels Gud, bevar til evig Tid et saadant Sind og saadanne Tanker i dit Folks Hjerte og vend deres Hjerter til dig!

2.Krønikebog 29:36
Og Ezekias og alt Folket glædede sig over, hvad Gud havde beredt Folket, thi det hele var sket saa hurtigt.

2.Krønikebog 30:12
ogsaa i Juda virkede Guds Haand, saa at han gav dem et endrægtigt Hjerte til at udføre, hvad Kongen og Øversterne havde paabudt i Kraft af HERRENS Ord.

Ordsprogene 16:1
Hjertets Raad er Menneskets sag. Tungens Svar er fra HERREN.

Romerne 8:26
Og ligeledes kommer ogsaa Aanden vor Skrøbelighed til Hjælp; thi vi vide ikke, hvad vi skulle bede om, som det sig bør, men Aanden selv gaar i Forbøn for os med uudsigelige Sukke.

Efeserne 2:18
Thi ved ham have vi begge i een Aand Adgang til Faderen.

Efeserne 3:12
i hvem vi have Frimodigheden og Adgang med Tillid ved Troen paa ham.

Jakob 1:16,17
Farer ikke vild, mine elskede Brødre!…

cause

Salmerne 102:17
han vender sig til de hjælpeløses Bøn, lader ej deres Bøn uænset.

Esajas 65:24
Førend de kalder, svarer jeg; endnu mens de taler, hører jeg.

Apostlenes G. 4:24-31
Men da de hørte dette, opløftede de endrægtigt Røsten til Gud og sagde: »Herre, du, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og alle Ting, som ere i dem,…

Apostlenes G. 12:5
Saa blev da Peter bevogtet i Fængselet; men der blev af Menigheden holdt inderlig Bøn til Gud for ham.

1.Peter 3:12
Thi Herrens Øjne ere over de retfærdige, og hans Øren til deres Bøn; men Herrens Ansigt er over dem, som gøre ondt.«

Links
Salmerne 10:17 InterlinearSalmerne 10:17 FlersprogedeSalmos 10:17 SpanskPsaume 10:17 FranskePsalm 10:17 TyskSalmerne 10:17 KinesiskPsalm 10:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 10
16HERREN er Konge evigt og altid, Hedningerne er ryddet bort af hans Land; 17du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til 18for at skaffe fortrykte og faderløse Ret. Ikke skal dødelige mer øve Vold.
Krydshenvisninger
2.Mosebog 22:23
hvis I mishandler dem, og de raaber om Hjælp til mig, vil jeg visselig høre paa deres Klageraab,

1.Kongebog 9:3
og HERREN sagde til ham: »Jeg har hørt den Bøn og Begæring, du opsendte for mit Aasyn. Jeg har helliget dette Hus, som du har bygget, for der at stedfæste mit Navn til evig Tid, og mine Øjne og mit Hjerte skal være der alle Dage.

1.Krønikebog 29:18
HERRE, vore Fædre Abrahams, Isaks og Israels Gud, bevar til evig Tid et saadant Sind og saadanne Tanker i dit Folks Hjerte og vend deres Hjerter til dig!

Salmerne 9:18
Til Dødsriget skal de gudløse fare, alle Folk, der ej kommer Gud i Hu.

Salmerne 34:15
Mod dem, der gør ondt, er HERRENS Aasyn for at slette deres Minde af Jorden;

Salmerne 38:9
HERRE, du kender al min Attraa, mit Suk er ej skjult for dig;

Salmerne 145:19
Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker, hører deres Raab og frelser dem,

Salmerne 10:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden