1.Johannes 3:22
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham.

Norsk (1930)
og det vi beder om, det får vi av ham; for vi holder hans bud og gjør det som er ham til behag.

Svenska (1917)
och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.

King James Bible
And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.

English Revised Version
and whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do the things that are pleasing in his sight.
Bibel Viden Treasury

whatsoever.

1.Johannes 5:14
Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os.

Salmerne 10:17
du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til

Salmerne 34:4,15-17
Jeg søgte HERREN, og han svarede mig og friede mig fra alle mine Rædsler.…

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Salmerne 66:18,19
Havde jeg tænkt paa ondt i mit Hjerte, da havde Herren ej hørt;…

Salmerne 145:18,19
Nær er HERREN hos alle, som kalder, hos alle, som kalder paa ham i Sandhed.…

Ordsprogene 15:29
HERREN er gudløse fjern, men hører retfærdiges Bøn.

Ordsprogene 28:9
Den, der vender sit Øre fra Loven, endog hans Bøn er en Gru.

Esajas 1:15
Breder I Hænderne ud, skjuler jeg Øjnene for jer. Hvor meget I saa end beder, jeg hører det ikke. Eders Hænder er fulde af Blod;

Esajas 55:6,7
Søg HERREN, medens han findes, kald paa ham, den Stund han er nær!…

Jeremias 29:12,13
Kalder I paa mig, vil jeg svare eder; beder I til mig, vil jeg høre eder;…

Jeremias 33:3
Kald paa mig, saa vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender.

Matthæus 7:7,8
Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.…

Matthæus 21:22
Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I faa.«

Markus 11:24
Derfor siger jeg eder: Alt, hvad I bede om og begære, tror, at I have faaet det, saa skal det ske eder.

Lukas 11:9-13
Og jeg siger eder: Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.…

Johannes 9:31
Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han.

Johannes 14:13
og hvad som helst I bede om i mit Navn, det vil jeg gøre, for at Faderen maa herliggøres ved Sønnen.

Johannes 15:7
Dersom I blive i mig, og mine Ord blive i eder, da beder, om hvad som helst I ville, og det skal blive eder til Del.

Johannes 16:23,24
Og paa den Dag skulle I ikke spørge mig om noget. Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hvad som helst I bede Faderen om, skal han give eder i mit Navn.…

Jakob 1:5
Men dersom nogen af eder fattes Visdom, han bede derom til Gud, som giver alle gerne og uden Bebrejdelse, saa skal den gives ham.

Jakob 5:16
Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I maa blive helbredte; en retfærdigs Bøn formaar meget, naar den er alvorlig.

because.

1.Johannes 3:23,24
Og dette er hans Bud; at vi skulle tro hans Søns Jesu Kristi Navn og elske hverandre efter det Bud, han gav os.…

Matthæus 7:24,25
Derfor, hver den, som hører disse mine Ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit Hus paa Klippen,…

Matthæus 17:5
Medens han endnu talte, se, da overskyggede en lysende Sky dem; og se, der kom fra Skyen en Røst, som sagde: »Denne er min Søn, den elskede, i hvem jeg har Velbehag; hører ham!«

Johannes 15:10
Dersom I holde mine Befalinger, skulle I blive i min Kærlighed, ligesom jeg har holdt min Faders Befalinger og bliver i hans Kærlighed.

Apostlenes G. 17:30
Efter at Gud altsaa har baaret over med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle omvende sig.

Apostlenes G. 20:21
idet jeg vidnede baade for Jøder og Grækere om Omvendelsen til Gud og Troen paa vor Herre Jesus Kristus.

do.

Johannes 6:29
Jesus svarede og sagde til dem: »Dette er Guds Gerning, at I tro paa den, som han udsendte.«

Johannes 8:29
Og han, som sendte mig, er med mig; han har ikke ladet mig alene, fordi jeg; gør altid det, som er ham til Behag.«

Johannes 9:31
Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han.

Filipperne 4:18
Nu har jeg nok af alt og har Overflod; jeg har fuldt op efter ved Epafroditus at have modtaget eders Gave, en Vellugts-Duft, et velkomment Offer, velbehageligt for Gud.

Kolossenserne 1:10
til at vandre Herren værdigt, til alt Velbehag, idet I bære Frugt og vokse i al god Gerning ved Erkendelsen af Gud,

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

Links
1.Johannes 3:22 Interlinear1.Johannes 3:22 Flersprogede1 Juan 3:22 Spansk1 Jean 3:22 Franske1 Johannes 3:22 Tysk1.Johannes 3:22 Kinesisk1 John 3:22 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Johannes 3
21I elskede! dersom vort Hjerte ikke fordømmer os, have vi Frimodighed for Gud, 22og hvad vi end bede om, det faa vi af ham, fordi vi holde hans Bud og gøre det, som er velbehageligt for ham. 23Og dette er hans Bud; at vi skulle tro hans Søns Jesu Kristi Navn og elske hverandre efter det Bud, han gav os.…
Krydshenvisninger
Job 22:26
ja, da skal du fryde dig over den Almægtige og løfte dit Aasyn til Gud.

Matthæus 7:7
Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.

Matthæus 21:22
Og alt, hvad I begære i Bønnen troende, det skulle I faa.«

Johannes 8:29
Og han, som sendte mig, er med mig; han har ikke ladet mig alene, fordi jeg; gør altid det, som er ham til Behag.«

Johannes 9:31
Vi vide, at Syndere bønhører Gud ikke; men dersom nogen er gudfrygtig og gør hans Villie, ham hører han.

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

Jakob 4:3
I bede og faa ikke, fordi I bede ilde, for at øde det i eders Lyster.

1.Johannes 2:3
Og derpaa kende vi, at vi have kendt ham, om vi holde hans Bud.

1.Johannes 5:14
Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os.

1.Johannes 3:21
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden