Salmerne 86:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.

Norsk (1930)
For du, Herre, er god og villig til å forlate og rik på miskunnhet mot alle dem som påkaller dig.

Svenska (1917)
Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.

King James Bible
For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.

English Revised Version
For thou, Lord, art good, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.
Bibel Viden Treasury

thou

Salmerne 86:15
Men, Herre, du er en barmhjertig og naadig Gud, langmodig og rig paa Naade og Sandhed.

Salmerne 25:8
God og oprigtig er HERREN, derfor viser han Syndere Vejen.

Salmerne 36:7
hvor dyrebar er dog din Miskundhed, Gud! Og Menneskebørnene skjuler sig i dine Vingers Skygge;

Salmerne 52:1
Til Sangmesteren. En Maskil af David, (2) da Edomiten Doeg kom og meldte Saul, at David var gaaet ind i Ahimeleks Hus. (2) Du stærke, hvi bryster du dig af din Ondskab imod den fromme?

Salmerne 69:16
Svar mig, HERRE, thi god er din Naade, vend dig til mig efter din store Barmhjertighed;

Salmerne 119:68
God er du og gør godt, lær mig dine Vedtægter!

Salmerne 130:7
Israel, bi paa HERREN! Thi hos HERREN er Miskundhed, hos ham er Forløsning i Overflod.

Salmerne 145:8,9
Naadig og barmhjertig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed.…

2.Mosebog 34:6
Og HERREN gik forbi ham og raabte: »HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og naadig, langmodig og rig paa Miskundhed og Trofasthed,

Joel 2:13
Sønderriv Hjerterne, ej eders Klæder, vend om til HERREN eders Gud! Thi naadig og barmhjertig er han, langmodig og rig paa Miskundhed, han angrer det onde.

1.Johannes 4:8,9
Den, som ikke elsker, kender ikke Gud, thi Gud er Kærlighed.…

ready

Nehemias 9:17
de vægrede sig ved at lyde og ihukom ikke dine Undergerninger, som du havde gjort iblandt dem; de blev halsstarrige og satte sig i Hovedet at vende tilbage til Trældommen i Ægypten. Men du er Forladelsens Gud, naadig og barmhjertig, langmodig og rig paa Miskundhed, og du svigtede dem ikke.

Esajas 55:7
Den gudløse forlade sin Vej, Urettens Mand sine Tanker og vende sig til HERREN, at han maa forbarme sig, til vor Gud, thi han er rund til at forlade.

Daniel 9:9
Men hos Herren vor Gud er Barmhjertighed og Tilgivelse, thi vi stod ham imod

Mika 7:18
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?

plenteous

Salmerne 103:8
barmhjertig og naadig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed;

Salmerne 130:4,7
Men hos dig er der Syndsforladelse, at du maa frygtes.…

Joel 2:13
Sønderriv Hjerterne, ej eders Klæder, vend om til HERREN eders Gud! Thi naadig og barmhjertig er han, langmodig og rig paa Miskundhed, han angrer det onde.

Romerne 5:20,21
Men Loven kom til, for at Faldet kunde blive større; men hvor Synden blev større, der blev Naaden end mere overvættes,…

Efeserne 1:6-8
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,…

Efeserne 2:4
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,

unto all

Salmerne 145:18
Nær er HERREN hos alle, som kalder, hos alle, som kalder paa ham i Sandhed.

Jeremias 33:3
Kald paa mig, saa vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender.

Ezekiel 36:33,37
Saa siger den Herre HERREN: Den Dag jeg renser eder for alle eders Misgerninger, lader jeg Byerne bebos, og Ruinerne skal genopbygges;…

Lukas 11:9,10
Og jeg siger eder: Beder, saa skal eder gives; søger, saa skulle I finde; banker paa, saa skal der lukkes op for eder.…

Johannes 4:10
Jesus svarede og sagde til hende: »Dersom du kendte Guds Gave, og hvem det er, som siger til dig: Giv mig noget at drikke, da bad du ham, og han gav dig levende Vand.«

Apostlenes G. 2:21
Og det skal ske, enhver, som paakalder Herrens Navn, skal frelses.«

Romerne 10:12,13
Thi der er ikke Forskel paa Jøde og Græker; thi den samme er alles Herre, rig nok for alle dem, som paakalde ham.…

Links
Salmerne 86:5 InterlinearSalmerne 86:5 FlersprogedeSalmos 86:5 SpanskPsaume 86:5 FranskePsalm 86:5 TyskSalmerne 86:5 KinesiskPsalm 86:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 86
4Glæd din Tjeners Sjæl, thi til dig, o Herre, løfter jeg min Sjæl; 5thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig. 6Lyt til min Bøn, o HERRE, laan Øre til min tryglende Røst!…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 34:6
Og HERREN gik forbi ham og raabte: »HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og naadig, langmodig og rig paa Miskundhed og Trofasthed,

Nehemias 9:17
de vægrede sig ved at lyde og ihukom ikke dine Undergerninger, som du havde gjort iblandt dem; de blev halsstarrige og satte sig i Hovedet at vende tilbage til Trældommen i Ægypten. Men du er Forladelsens Gud, naadig og barmhjertig, langmodig og rig paa Miskundhed, og du svigtede dem ikke.

Salmerne 25:8
God og oprigtig er HERREN, derfor viser han Syndere Vejen.

Salmerne 62:12
Og Miskundhed er hos dig, o Herre. Thi enhver gengælder du efter hans Gerning.

Salmerne 73:1
En Salme af Asaf. Visselig, god er Gud mod Israel; mod dem, der er rene af Hjertet!

Salmerne 86:15
Men, Herre, du er en barmhjertig og naadig Gud, langmodig og rig paa Naade og Sandhed.

Salmerne 100:5
Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!

Salmerne 103:3
Han, som tilgiver alle dine Misgerninger og læger alle dine Sygdomme,

Salmerne 103:8
barmhjertig og naadig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed;

Salmerne 111:4
Han har sørget for, at hans Undere mindes, naadig og barmhjertig er HERREN.

Salmerne 119:68
God er du og gør godt, lær mig dine Vedtægter!

Salmerne 130:4
Men hos dig er der Syndsforladelse, at du maa frygtes.

Salmerne 130:7
Israel, bi paa HERREN! Thi hos HERREN er Miskundhed, hos ham er Forløsning i Overflod.

Salmerne 145:8
Naadig og barmhjertig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed.

Esajas 63:7
Jeg vil synge om HERRENS Naade, kvæde hans Pris, efter alt, hvad HERREN har gjort os, huld imod Israels Hus, gjort os efter sin Miskundhed, sin Naades Fylde.

Joel 2:13
Sønderriv Hjerterne, ej eders Klæder, vend om til HERREN eders Gud! Thi naadig og barmhjertig er han, langmodig og rig paa Miskundhed, han angrer det onde.

Jonas 4:2
Saa bad han til HERREN og sagde: »Ak, HERRE! Var det ikke det, jeg tænkte, da jeg endnu var hjemme i mit Land? Derfor vilde jeg ogsaa før fly til Tarsis; jeg vidste jo, at du er en naadig og barmhjertig Gud, langmodig og rig paa Miskundhed, og at du angrer det onde.

Salmerne 86:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden