Matthæus 3:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.

Norsk (1930)
og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder.

Svenska (1917)
och lät döpa sig av honom i floden Jordan, och bekände därvid sina synder.

King James Bible
And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.

English Revised Version
and they were baptized of him in the river Jordan, confessing their sins.
Bibel Viden Treasury

were.

Matthæus 3:11,13-16
Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild.…

Ezekiel 36:25
Da stænker jeg rent Vand paa eder, saa I bliver rene; jeg renser eder for al eders Urenhed og alle eders Afgudsbilleder.

Markus 1:8,9
Jeg har døbt eder med Vand, men han skal døbe eder med den Helligaand.«…

Lukas 3:16
da svarede Johannes og sagde til alle: »Jeg døber eder med Vand; men den kommer, som er stærkere end jeg, og hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild.

Johannes 1:25-28,31-33
og de spurgte ham og sagde til ham: »Hvorfor døber du da, dersom du ikke er Kristus, ej heller Elias, ej heller Profeten?«…

Johannes 3:23-25
Men ogsaa Johannes døbte i Ænon, nær ved Salem, fordi der var meget Vand der; og man kom derhen og lod sig døbe.…

Apostlenes G. 1:5
Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligaand om ikke mange Dage.«

Apostlenes G. 2:38-41
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.…

Apostlenes G. 10:36-38
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.…

Apostlenes G. 11:16
Og jeg kom Herrens Ord i Hu, hvorledes han sagde: Johannes døbte med Vand, men I skulle døbes med den Helligaand.

Apostlenes G. 19:4,5,18
Da sagde Paulus: »Johannes døbte med Omvendelses-Daab, idet han sagde til Folket, at de skulde tro paa den, som kom efter ham, det er paa Jesus.«…

1.Korinther 10:2
og bleve alle døbte til Moses i Skyen og i Havet

Kolossenserne 2:12
idet I bleve begravne med ham i Daaben, i hvilken I ogsaa bleve medoprejste ved Troen paa Guds Virkekraft, som oprejste ham fra de døde.

Titus 3:5,6
frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligaand,…

Hebræerne 6:2
med Lære om Døbelser og Haandspaalæggelse og dødes Opstandelse og evig Dom.

Hebræerne 9:10
men som kun, ved Siden af Mad og Drikke og forskellige Tvættelser, ere kødelige Forskrifter, paalagte indtil den rette Ordnings Tid.

*Gr:

1.Peter 3:21
hvilket nu ogsaa frelser eder i sit Modbillede som Daab, der ikke er Fjernelse af Kødets Urenhed, men en god Samvittigheds Pagt med Gud ved Jesu Kristi Opstandelse,

confessing.

3.Mosebog 16:21
Aron skal lægge begge sine Hænder paa Hovedet af den levende Buk og over den bekende alle Israeliternes Misgerninger og alle deres Overtrædelser, alle deres Synder, og lægge dem paa Bukkens Hoved og saa sende den ud i Ørkenen ved en Mand, der holdes rede dertil.

3.Mosebog 26:40
Da skal de bekende deres Misgerning og deres Fædres Misgerning, den Troløshed, de begik imod mig. Ogsaa skal de bekende, at fordi de handlede genstridigt mod mig,

4.Mosebog 5:7
saa skal de bekende Synden, de har begaaet, og Gerningsmanden skal erstatte det, han har forbrudt sig med, efter dets fulde Værdi med Tillæg af en Femtedel og give det til den, han har forbrudt sig imod.

Josva 7:19
Da sagde Josua til Akan: »Min Søn, giv HERREN, Israels Gud, Ære og Pris, og fortæl mig, hvad du har gjort, skjul ikke noget for mig!«

Job 33:27,28
Han synger det ud for Folk: »Jeg synded og krænkede Retten og fik dog ej Løn som forskyldt!…

Salmerne 32:5
Min Synd bekendte jeg for dig, dulgte ikke min Skyld; jeg sagde: »Mine Overtrædelser vil jeg bekende for HERREN!« Da tilgav du mig min Syndeskyld. — Sela.

Ordsprogene 28:13
At dølge sin Synd fører ikke til Held, men bekendes og slippes den, finder man Naade.

Daniel 9:4
Og jeg bad til HERREN min Gud, bekendte og sagde: »Ak, Herre, du store, forfærdelige Gud, som holder fast ved Pagten og Miskundheden mod dem, der elsker dig og holder dine Bud!

Markus 1:5
Og hele Judæas Land og alle i Jerusalem gik ud og bleve døbt, af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.

Lukas 15:18-21
Jeg vil staa op og gaa til min Fader og sige til ham: Fader! jeg har syndet imod Himmelen og over for dig,…

Apostlenes G. 2:38
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.

Apostlenes G. 19:18
og mange af dem, som vare blevne troende, kom og bekendte og fortalte om deres Gerninger.

Apostlenes G. 22:16
Og nu, hvorfor tøver du? Staa op, lad dig døbe og dine Synder aftvætte, idet du paakalder hans Navn!

Jakob 5:16
Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I maa blive helbredte; en retfærdigs Bøn formaar meget, naar den er alvorlig.

1.Johannes 1:9
Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, saa at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.

Links
Matthæus 3:6 InterlinearMatthæus 3:6 FlersprogedeMateo 3:6 SpanskMatthieu 3:6 FranskeMatthaeus 3:6 TyskMatthæus 3:6 KinesiskMatthew 3:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 3
5Da drog Jerusalem ud til ham og hele Judæa og hele Omegnen om Jordan. 6Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder. 7Men da han saa mange af Farisæerne og Saddukæerne komme til hans Daab, sagde han til dem: »I Øgleunger! hvem har lært eder at fly fra den kommende Vrede?…
Krydshenvisninger
Ezra 10:1
Medens Ezra nu under Bøn og Syndsbekendelse grædende kastede sig ned foran Guds Hus, samlede en stor Skare Israeliter sig om ham, baade Mænd, Kvinder og Børn, thi Folket græd heftigt.

Matthæus 3:11
Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild.

Matthæus 3:13
Da kommer Jesus fra Galilæa til Jordan til Johannes for at døbes af ham.

Markus 1:5
Og hele Judæas Land og alle i Jerusalem gik ud og bleve døbt, af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.

Lukas 1:16
og mange af Israels Børn skal han omvende til Herren deres Gud.

Johannes 1:25
og de spurgte ham og sagde til ham: »Hvorfor døber du da, dersom du ikke er Kristus, ej heller Elias, ej heller Profeten?«

Johannes 1:26
Johannes svarede dem og sagde: »Jeg døber med Vand; midt iblandt eder staar den, I ikke kende,

Johannes 3:23
Men ogsaa Johannes døbte i Ænon, nær ved Salem, fordi der var meget Vand der; og man kom derhen og lod sig døbe.

Apostlenes G. 1:5
Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligaand om ikke mange Dage.«

Apostlenes G. 2:38
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.

Apostlenes G. 10:37
I kende det, som er udgaaet over hele Judæa, idet det begyndte fra Galilæa, efter den Daab, som Johannes prædikede,

Jakob 5:16
Bekender derfor Synderne for hverandre og beder for hverandre, for at I maa blive helbredte; en retfærdigs Bøn formaar meget, naar den er alvorlig.

Matthæus 3:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden