Ordsprogene 28:13
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
At dølge sin Synd fører ikke til Held, men bekendes og slippes den, finder man Naade.

Norsk (1930)
Den som skjuler sine misgjerninger, har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender sig fra dem, finner miskunnhet.

Svenska (1917)
Den som fördöljer sina överträdelser, honom går det icke väl; men den som bekänner och övergiver dem, han får barmhärtighet.

King James Bible
He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.

English Revised Version
He that covereth his transgressions shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall obtain mercy.
Bibel Viden Treasury

that

Ordsprogene 10:12
Had vækker Splid, Kærlighed skjuler alle Synder.

Ordsprogene 17:9
Den, der dølger en Synd, søger Venskab, men den, der ripper op i en Sag, skiller Venner.

1.Mosebog 3:12,13
Adam svarede: »Kvinden, som du satte ved min Side, gav mig af Træet, og saa spiste jeg.«…

1.Mosebog 4:9
Da sagde HERREN til Kain: »Hvor er din Broder Abel?« Han svarede: »Det ved jeg ikke; skal jeg vogte min Broder?«

1.Samuel 15:13,24
Samuel begav sig da til Saul. Saul sagde til ham: »HERREN velsigne dig! Jeg har holdt HERRENS Befaling!«…

Job 31:33
Har jeg skjult mine Synder, som Mennesker gør, saa jeg dulgte min Brøde i Brystet

Salmerne 32:3-5
Mine Ben svandt hen, saa længe jeg tav, under Jamren Dagen igennem,…

Jeremias 2:22,23
Om du end tor dig med Lud og ødsler med Sæbe, jeg ser dog din Brødes Snavs, saa lyder det fra HERREN.…

Matthæus 23:25-28
Ve eder, I skriftkloge og Farisæere, I Hyklere! thi I rense det udvendige af Bægeret og Fadet; men indvendigt ere de fulde af Rov og Umættelighed.…

whoso

3.Mosebog 26:40-42
Da skal de bekende deres Misgerning og deres Fædres Misgerning, den Troløshed, de begik imod mig. Ogsaa skal de bekende, at fordi de handlede genstridigt mod mig,…

1.Kongebog 8:47-49
og de saa gaar i sig selv i det Land, de er bortført til, og omvender sig og raaber til dig i Sejrherrernes Land og siger: Vi har syndet, handlet ilde og været ugudelige!…

Job 33:27
Han synger det ud for Folk: »Jeg synded og krænkede Retten og fik dog ej Løn som forskyldt!

Salmerne 51:1-5,10
Til Sangmesteren. En Salme af David, (2) dengang Natan kom til ham, efter at han havde været inde hos Batseba. (3) Gud, vær mig naadig efter din Miskundhed, udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed,…

and forsaketh

2.Mosebog 10:16,17
Da lod Farao skyndsomt Moses og Aron kalde til sig og sagde: »Jeg har syndet mod HERREN eders Gud og mod eder!…

1.Samuel 15:30
Saul sagde: »Jeg har syndet; men vis mig dog Ære for mit Folks Ældste og Israel og vend tilbage med mig, for at jeg kan tilbede HERREN din Gud!«

Matthæus 3:6-10
Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.…

Matthæus 27:4,5
»Jeg har syndet, idet jeg forraadte uskyldigt Blod.« Men de sagde: »Hvad kommer det os ved? se du dertil.«…

Apostlenes G. 26:20
men jeg forkyndte baade først for dem i Damaskus og saa i Jerusalem og over hele Judæas Land og for Hedningerne, at de skulde fatte et andet Sind og omvende sig til Gud og gøre Gerninger, Omvendelsen værdige.

Links
Ordsprogene 28:13 InterlinearOrdsprogene 28:13 FlersprogedeProverbios 28:13 SpanskProverbes 28:13 FranskeSprueche 28:13 TyskOrdsprogene 28:13 KinesiskProverbs 28:13 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Ordsprogene 28
12Naar retfærdige jubler, er Herligheden stor, vinder gudløse frem, skal man lede efter Folk. 13At dølge sin Synd fører ikke til Held, men bekendes og slippes den, finder man Naade. 14Saligt det Menneske, som altid ængstes, men forhærder man sit Hjerte, falder man i Ulykke.…
Krydshenvisninger
1.Johannes 1:9
Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, saa at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.

1.Mosebog 3:12
Adam svarede: »Kvinden, som du satte ved min Side, gav mig af Træet, og saa spiste jeg.«

3.Mosebog 5:5
saa skal han, naar han bliver sig sin Skyld bevidst i et af disse Tilfælde, bekende det, han har forsyndet sig med,

2.Samuel 12:13
Da sagde David til Natan: »Jeg har syndet mod HERREN!« Og Natan sagde til David: »Saa har HERREN ogsaa tilgivet dig din Synd; du skal ikke dø.

2.Samuel 14:32
Absalom svarede Joab: »Se, jeg sendte Bud efter dig og bad dig komme herhen, for at jeg kunde sende dig til Kongen og sige: Hvorfor kom jeg tilbage fra Gesjur? Det havde været bedre for mig, om jeg var blevet der! Men nu vil jeg stedes for Kongen; er der Skyld hos mig saa lad ham dræbe mig!«

Ezra 10:11
saa bekend da nu eders Synd for HERREN, eders Fædres Gud, og gør hans Vilje; skil eder ud fra Hedningerne i Landet og fra de fremmede Kvinder!«

Nehemias 9:2
og de, der var af Israels Slægt, skilte sig ud fra alle fremmede og traadte frem og bekendte deres Synder og deres Fædres Misgerninger.

Job 31:33
Har jeg skjult mine Synder, som Mennesker gør, saa jeg dulgte min Brøde i Brystet

Salmerne 32:3
Mine Ben svandt hen, saa længe jeg tav, under Jamren Dagen igennem,

Salmerne 32:5
Min Synd bekendte jeg for dig, dulgte ikke min Skyld; jeg sagde: »Mine Overtrædelser vil jeg bekende for HERREN!« Da tilgav du mig min Syndeskyld. — Sela.

Jeremias 2:35
Og du siger: »Jeg er frikendt, hans Vrede har vendt sig fra mig.« Se, med dig gaar jeg i Rette, da du siger: »Jeg har ikke syndet.«

Daniel 4:27
Derfor, o Konge, lad mit Raad være dig til Behag. Gør Ende paa dine Synder med Retfærd og paa dine Misgerninger med Barmhjertighed mod de fattige, om din Lykke maaske kunde vare!«

Ordsprogene 28:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden