Lukas 15:18
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg vil staa op og gaa til min Fader og sige til ham: Fader! jeg har syndet imod Himmelen og over for dig,

Norsk (1930)
Jeg vil stå op og gå til min far og si til ham: Far! jeg har syndet mot himmelen og for dig;

Svenska (1917)
Jag vill stå upp och gå till min fader och säga till honom: Fader, jag har syndat mot himmelen och inför dig;

King James Bible
I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,

English Revised Version
I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight:
Bibel Viden Treasury

will arise.

1.Kongebog 20:30,31
De, der blev tilovers, flygtede til Byen Afek, men Muren styrtede ned over dem, der var tilbage, 27 000 Mand. Benhadad flygtede ind i Byen, hvor han løb fra Kammer til Kammer.…

2.Kongebog 7:3,4
Imidlertid var der fire spedalske Mænd ved Indgangen til Porten; de sagde til hverandre: »Hvorfor skal vi blive her, til vi dør?…

2.Krønikebog 33:12,13,19
Men da han var i Nød, bad han HERREN sin Gud om Naade og ydmygede sig dybt for sine Fædres Gud.…

Salmerne 32:5
Min Synd bekendte jeg for dig, dulgte ikke min Skyld; jeg sagde: »Mine Overtrædelser vil jeg bekende for HERREN!« Da tilgav du mig min Syndeskyld. — Sela.

Salmerne 116:3-7
Dødens Baand omspændte mig, Dødsrigets Angster greb mig, i Trængsel og Nød var jeg stedt.…

Jeremias 31:6-9
Thi en Dag skal Vogterne raabe paa Efraims Bjerge: »Kom, lad os drage til Zion, til HERREN vor Gud!«…

Jeremias 50:4,5
I hine Dage og til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal Israeliterne, sammen med Judæerne, komme; de skal vandre under Graad og søge HERREN deres Gud;…

Klagesangene 3:18-22,29,40
og sagde: »Min Livskraft, mit Haab til HERREN er ude.«…

Hoseas 2:6,7
Se, derfor spærrer jeg med Tjørn hendes Vej, foran hende murer jeg en Mur, saa hun ikke kan finde sine Stier.…

Hoseas 14:1-3
Israel, vend om til HERREN din Gud, thi du faldt ved din Brøde.…

Jonas 2:4
Jeg tænkte: »Bort er jeg stødt fra dine Øjne, aldrig mer skal jeg skue dit hellige Tempel.«

Jonas 3:9
Maaske vil Gud da angre og holde sin glødende Vrede tilbage, saa vi ikke omkommer.«

Father.

Lukas 11:2
Da sagde han til dem: »Naar I bede, da siger: Fader, Helliget vorde dit Navn; komme dit Rige;

Esajas 63:16
du, som dog er vor Fader. Thi Abraham ved ej af os, Israel kendes ej ved os, men du er vor Fader, HERRE, »vor Genløser« hed du fra Evighed.

Jeremias 3:19
Og jeg, jeg sagde til dig: »Blandt Sønnerne sætter jeg dig, jeg giver dig et yndigt Land, Folkenes herligste Arvelod.« Jeg sagde: »Kald mig din Fader, vend dig ej fra mig!«

Jeremias 31:20
Er Efraim min dyrebare Søn, mit Yndlingsbarn? thi saa tit jeg taler om ham, maa jeg mindes ham kærligt, derfor bruser mit indre, jeg ynkes over ham, lyder det fra HERREN.

Matthæus 6:9,14
Derfor skulle I bede saaledes: Vor Fader, du, som er i Himlene! Helliget vorde dit Navn;…

Matthæus 7:11
Dersom da I, som ere onde, vide at give eders Børn gode Gaver, hvor meget mere skal eders Fader, som er i Himlene, give dem gode Gaver, som bede ham!

I have.

Lukas 18:13
Men Tolderen stod langt borte og vilde end ikke opløfte Øjnene til Himmelen, men slog sig for sit Bryst og sagde: Gud, vær mig Synder naadig!

3.Mosebog 26:40,41
Da skal de bekende deres Misgerning og deres Fædres Misgerning, den Troløshed, de begik imod mig. Ogsaa skal de bekende, at fordi de handlede genstridigt mod mig,…

1.Kongebog 8:47,48
og de saa gaar i sig selv i det Land, de er bortført til, og omvender sig og raaber til dig i Sejrherrernes Land og siger: Vi har syndet, handlet ilde og været ugudelige!…

Job 33:27,28
Han synger det ud for Folk: »Jeg synded og krænkede Retten og fik dog ej Løn som forskyldt!…

Job 36:8-10
Og hvis de bindes i Lænker, fanges i Nødens Baand,…

Salmerne 25:11
For dit Navns Skyld, HERRE, tilgive du min Brøde, thi den er stor.

Salmerne 32:3-5
Mine Ben svandt hen, saa længe jeg tav, under Jamren Dagen igennem,…

Salmerne 51:3-5
Mine Overtrædelser kender jeg jo, min Synd staar mig altid for Øje.…

Ordsprogene 23:13
Spar ej Drengen for Tugt; naar du slaar ham med Riset, undgaar han Døden;

Matthæus 3:6
Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.

1.Johannes 1:8-10
Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.…

against.

Lukas 15:21
Men Sønnen sagde til ham: Fader! jeg har syndet imod Himmelen og over for dig, jeg er ikke længer værd at kaldes din Søn.

Daniel 4:26
Men naar der blev givet Paabud om at levne Træets Stub med Rødderne, saa betyder det, at dit Rige atter skal blive dit, saa snart du skønner, at Himmelen har Magten.

Links
Lukas 15:18 InterlinearLukas 15:18 FlersprogedeLucas 15:18 SpanskLuc 15:18 FranskeLukas 15:18 TyskLukas 15:18 KinesiskLuke 15:18 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 15
17Men han gik i sig selv og sagde: Hvor mange Daglejere hos min Fader have ikke Brød i Overflødighed? men jeg omkommer her af Hunger. 18Jeg vil staa op og gaa til min Fader og sige til ham: Fader! jeg har syndet imod Himmelen og over for dig, 19jeg er ikke længer værd at kaldes din Søn, gør mig som en af dine Daglejere!…
Krydshenvisninger
Hoseas 2:7
Efter Elskerne kan hun saa løbe, hun naar dem alligevel ikke; hun søger dem uden at finde, og da skal hun sige: »Jeg gaar paa ny til min første Mand; da havde jeg det bedre end nu.«

Lukas 15:17
Men han gik i sig selv og sagde: Hvor mange Daglejere hos min Fader have ikke Brød i Overflødighed? men jeg omkommer her af Hunger.

Lukas 15:19
jeg er ikke længer værd at kaldes din Søn, gør mig som en af dine Daglejere!

Lukas 15:17
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden