Matthæus 3:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild.

Norsk (1930)
Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild;

Svenska (1917)
Jag döper eder i vatten till bättring, men den som kommer efter mig, han är starkare än jag, och jag är icke ens värdig att bära hans skor; han skall döpa eder i helig ande och eld.

King James Bible
I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:

English Revised Version
I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire:
Bibel Viden Treasury

baptize.

Matthæus 3:6
Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.

Markus 1:4,8
Johannes kom, han, som døbte i Ørkenen og prædikede Omvendelses-Daab til Syndernes Forladelse.…

Lukas 3:3,16
Og han gik ud i hele Omegnen om Jordan og prædikede Omvendelses-Daab til Syndernes Forladelse,…

Johannes 1:26,33
Johannes svarede dem og sagde: »Jeg døber med Vand; midt iblandt eder staar den, I ikke kende,…

Apostlenes G. 1:5
Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligaand om ikke mange Dage.«

Apostlenes G. 11:16
Og jeg kom Herrens Ord i Hu, hvorledes han sagde: Johannes døbte med Vand, men I skulle døbes med den Helligaand.

Apostlenes G. 13:24
efter at Johannes forud for hans Fremtræden havde prædiket Omvendelses-Daab for hele Israels Folk.

Apostlenes G. 19:4
Da sagde Paulus: »Johannes døbte med Omvendelses-Daab, idet han sagde til Folket, at de skulde tro paa den, som kom efter ham, det er paa Jesus.«

but.

Lukas 1:17
Og han skal gaa foran for ham i Elias's Aand og Kraft for at vende Fædres Hjerter til Børn og genstridige til retfærdiges Sind for at berede Herren et velskikket Folk.«

Johannes 1:15,26,27,30,34
Johannes vidner om ham og raaber og siger: »Ham var det, om hvem jeg sagde: Den, som kommer efter mig, er kommen foran mig; thi han var før mig.«…

Johannes 3:23-36
Men ogsaa Johannes døbte i Ænon, nær ved Salem, fordi der var meget Vand der; og man kom derhen og lod sig døbe.…

whose.

Markus 1:7
Og han prædikede og sagde: »Efter mig kommer den, som er stærkere end jeg, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at bøje mig ned og løse.

Lukas 7:6,7
Og Jesus gik med dem. Men da han allerede ikke var langt fra Huset, sendte Høvedsmanden nogle Venner og lod ham sige: »Herre! umag dig ikke; thi jeg er ikke værdig til, at du skal gaa ind under mit Tag.…

Apostlenes G. 13:25
Men da Johannes var ved at fuldende sit Løb, sagde han: »Hvad anse I mig for at være? Mig er det ikke; men se, der kommer en efter mig, hvis Sko jeg ikke er værdig at løse.«

Efeserne 3:8
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

1.Peter 5:5
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

he shall.

Esajas 4:4
naar Herren faar aftvættet Zions Døtres Smuds og bortskyllet Jerusalems Blodskyld fra dets Midte med Doms og Udrensnings Aand.

Esajas 44:3
Thi jeg udgyder Vand paa det tørstende, Strømme paa det tørre Land, udgyder min Aand paa din Æt, min Velsignelse over dit Afkom;

Esajas 59:20,21
En Genløser kommer fra Zion og fjerner Frafald i Jakob, lyder det fra HERREN.…

Zakarias 13:9
Og denne Tredjedel fører jeg i Ild og renser den, som man renser Sølv, prøver den, som man prøver Guld. Den skal paakalde mit Navn, og jeg svarer; jeg siger: »Den er mit Folk.« Og den skal sige: »HERREN er min Gud.«

Malakias 3:2-4
Men hvo kan udholde den Dag, han kommer, og hvo kan staa, naar han kommer til Syne? Han er jo som Metalsmelterens Ild og Tvætternes Lud.…

Markus 1:8
Jeg har døbt eder med Vand, men han skal døbe eder med den Helligaand.«

Lukas 3:16
da svarede Johannes og sagde til alle: »Jeg døber eder med Vand; men den kommer, som er stærkere end jeg, og hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild.

Johannes 1:33
Og jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med Vand, han sagde til mig: Den, som du ser Aanden dale ned over og blive over, han er den, som døber med den Helligaand.

Apostlenes G. 1:5
Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligaand om ikke mange Dage.«

Apostlenes G. 2:2-4
Og der kom pludseligt fra Himmelen en Lyd som af et fremfarende vældigt Vejr og fyldte hele Huset, hvor de sade.…

Apostlenes G. 11:15,16
Men idet jeg begyndte at tale, faldt den Helligaand paa dem ligesom ogsaa paa os i Begyndelsen.…

1.Korinther 12:13
Thi med een Aand bleve vi jo alle døbte til at være eet Legeme, hvad enten vi ere Jøder eller Grækere, Trælle eller frie; og alle fik vi een Aand at drikke.

Galaterne 3:27,28
Thi I, saa mange som bleve døbte til Kristus, have iført eder Kristus.…

Links
Matthæus 3:11 InterlinearMatthæus 3:11 FlersprogedeMateo 3:11 SpanskMatthieu 3:11 FranskeMatthaeus 3:11 TyskMatthæus 3:11 KinesiskMatthew 3:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 3
10Men Øksen ligger allerede ved Roden af Træerne; saa bliver da hvert Træ, som ikke bærer god Frugt, omhugget og kastet i Ilden. 11Jeg døber eder med Vand til Omvendelse, men den, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, han, hvis Sko jeg ikke er værdig at bære; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild. 12Hans Kasteskovl er i hans Haand, og han skal gennemrense sin Lo og samle sin Hvede i Laden; men Avnerne skal han opbrænde med uslukkelig Ild.«
Krydshenvisninger
Esajas 4:4
naar Herren faar aftvættet Zions Døtres Smuds og bortskyllet Jerusalems Blodskyld fra dets Midte med Doms og Udrensnings Aand.

Matthæus 3:6
Og de bleve døbte af ham i Floden Jordan, idet de bekendte deres Synder.

Markus 1:4
Johannes kom, han, som døbte i Ørkenen og prædikede Omvendelses-Daab til Syndernes Forladelse.

Markus 1:7
Og han prædikede og sagde: »Efter mig kommer den, som er stærkere end jeg, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at bøje mig ned og løse.

Markus 1:8
Jeg har døbt eder med Vand, men han skal døbe eder med den Helligaand.«

Lukas 3:16
da svarede Johannes og sagde til alle: »Jeg døber eder med Vand; men den kommer, som er stærkere end jeg, og hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse; han skal døbe eder med den Helligaand og Ild.

Johannes 1:15
Johannes vidner om ham og raaber og siger: »Ham var det, om hvem jeg sagde: Den, som kommer efter mig, er kommen foran mig; thi han var før mig.«

Johannes 1:26
Johannes svarede dem og sagde: »Jeg døber med Vand; midt iblandt eder staar den, I ikke kende,

Johannes 1:27
han som kommer efter mig, hvis Skotvinge jeg ikke er værdig at løse.«

Johannes 1:30
Han er den, om hvem jeg sagde: Efter mig kommer en Mand, som er kommen foran mig; thi han var før mig.

Johannes 1:33
Og jeg kendte ham ikke; men den, som sendte mig for at døbe med Vand, han sagde til mig: Den, som du ser Aanden dale ned over og blive over, han er den, som døber med den Helligaand.

Apostlenes G. 1:5
Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligaand om ikke mange Dage.«

Apostlenes G. 2:3
Og der viste sig for dem Tunger som af Ild, der fordelte sig og satte sig paa hver enkelt af dem.

Apostlenes G. 2:4
Og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de begyndte at tale i andre Tungemaal, efter hvad Aanden gav dem at udsige.

Apostlenes G. 8:36
Men som de droge frem ad Vejen, kom de til noget Vand; og Hofmanden siger: »Se, her er Vand, hvad hindrer mig fra at blive døbt?«

Apostlenes G. 8:38
Og han bød, at Vognen skulde holde, og de stege begge ned i Vandet, baade Filip og Hofmanden; og han døbte ham.

Apostlenes G. 11:16
Og jeg kom Herrens Ord i Hu, hvorledes han sagde: Johannes døbte med Vand, men I skulle døbes med den Helligaand.

Apostlenes G. 13:25
Men da Johannes var ved at fuldende sit Løb, sagde han: »Hvad anse I mig for at være? Mig er det ikke; men se, der kommer en efter mig, hvis Sko jeg ikke er værdig at løse.«

Apostlenes G. 19:4
Da sagde Paulus: »Johannes døbte med Omvendelses-Daab, idet han sagde til Folket, at de skulde tro paa den, som kom efter ham, det er paa Jesus.«

Titus 3:5
frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligaand,

Matthæus 3:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden