Hebræerne 9:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
men som kun, ved Siden af Mad og Drikke og forskellige Tvættelser, ere kødelige Forskrifter, paalagte indtil den rette Ordnings Tid.

Norsk (1930)
som dog ikke makter å gjøre den fullkommen efter samvittigheten som tjener Gud, men som bare, sammen med mat og drikke og alle slags tvetninger, er kjødelige forskrifter, pålagt inntil tiden kom til å sette alt i rette skikk.

Svenska (1917)
utan allenast äro utvärtes stadgar -- de såväl som föreskrifterna om mat och dryck och allahanda tvagningar -- stadgar pålagda intill dess tiden vore inne för en bättre ordning.

King James Bible
Which stood only in meats and drinks, and divers washings, and carnal ordinances, imposed on them until the time of reformation.

English Revised Version
being only (with meats and drinks and divers washings) carnal ordinances, imposed until a time of reformation.
Bibel Viden Treasury

in meats.

Hebræerne 13:9
Lader eder ikke lede vild af mange Haande og fremmede Lærdomme; thi det er godt, at Hjertet styrkes ved Naaden, ikke ved Spiser; thi deraf have de, som holdt sig dertil, ingen Nytte haft.

3.Mosebog 11:2
Tal til Israeliterne og sig: Af alle Dyr paa Jorden maa du spise følgende:

*etc:

5.Mosebog 14:3-21
Du maa ikke spise noget, som er en Vederstyggelighed.…

Ezekiel 4:14
Men jeg sagde: »Ak, Herre, HERRE, jeg har endnu aldrig været uren; noget selvdødt eller sønderrevet har jeg fra Barnsben aldrig spist, og urent Kød kom aldrig i min Mund!«

Apostlenes G. 10:13-15
Og en Røst lød til ham: »Staa op, Peter, slagt og spis!«…

Kolossenserne 2:16
Lad derfor ingen dømme eder for Mad eller for Drikke eller i Henseende til Højtid eller Nymaane eller Sabbat,

divers.

Hebræerne 6:2
med Lære om Døbelser og Haandspaalæggelse og dødes Opstandelse og evig Dom.

*Gr:

Hebræerne 10:22
saa lader os træde frem med et sandt Hjerte, i Troens fulde Forvisning, med Hjerterne ved Bestænkelsen rensede fra en ond Samvittighed, og Legemet tvættet med rent Vand;

2.Mosebog 29:4
Lad derpaa Aron og hans Sønner træde hen til Aabenbaringsteltets Indgang og tvæt dem med Vand.

2.Mosebog 30:19-21
for at Aron og hans Sønner kan tvætte deres Hænder og Fødder deri.…

2.Mosebog 40:12
Lad saa Aron og hans Sønner træde hen til Aabenbaringsteltets Indgang, tvæt dem med Vand

3.Mosebog 14:8,9
Men den, der skal renses, skal tvætte sine Klæder, afrage alt sit Haar og bade sig i Vand; saa er han ren. Derefter maa han gaa ind i Lejren, men han skal syv Dage opholde sig uden for sit Telt.…

3.Mosebog 16:4,24
han skal iføre sig en hellig Linnedkjortel, bære Linnedbenklæder over sin Blusel, omgjorde sig med et Linnedbælte og binde et Linned Hovedklæde om sit Hoved; det er hellige Klæder; og han skal bade sit Legeme i Vand, før han ifører sig dem.…

3.Mosebog 17:15,16
Enhver, der spiser selvdøde eller sønderrevne Dyr, det være sig en indfødt eller en fremmed, skal tvætte sine Klæder og bade sig i Vand og være uren til Aften; saa er han ren.…

3.Mosebog 22:6
enhver, der rører ved noget saadant, skal være uren til Aften og maa ikke spise af Helliggaverne, før han har badet sit Legeme i Vand.

4.Mosebog 19:7-21
Saa skal Præsten tvætte sine Klæder og bade sit Legeme i Vand og derefter vende tilbage til Lejren. Men Præsten skal være uren til Aften.…

5.Mosebog 21:6
og alle de Ældste i den By, der ligger nærmest ved den dræbte, skal tvætte deres hænder over Kvien, hvis Nakke blev sønderbrudt i Dalen,

5.Mosebog 23:11
naar det lakker mod Aften, skal han tvætte sig med Vand, og naar Solen gaar ned, maa han atter komme ind i Lejren.

carnal.

Hebræerne 9:1
Vel havde ogsaa den første Pagt Forskrifter for Gudstjenesten og en jordisk Helligdom.

Hebræerne 7:16
som ikke er bleven det efter et kødeligt Buds Lov, men efter et uopløseligt Livs Kraft.

Galaterne 4:3,9
Saaledes stode ogsaa vi, dengang vi vare umyndige, som Trælle under Verdens Børnelærdom.…

Efeserne 2:15
Fjendskabet, da han i sit Kød afskaffede Budenes Lov med dens Befalinger, for at han i sig kunde skabe de to til eet nyt Menneske ved at stifte Fred

Kolossenserne 2:20-22
Naar I med Kristus ere døde fra Verdens Børnelærdom, hvorfor lade I eder da paalægge Befalinger, som om I levede i Verden:…

ordinances.

Hebræerne 2:5
Thi det var ikke Engle, han underlagde den kommende Verden; om hvilken vi tale.

Hebræerne 6:5
og have smagt Guds gode Ord og den kommende Verdens Kræfter, og som ere faldne fra, — dem er det umuligt atter at forny til Omvendelse,

Galaterne 4:4
Men da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, født under Loven,

Efeserne 1:10
for at oprette en Husholdning i Tidernes Fylde, nemlig at sammenfatte sig alt i Kristus, det, som er i Himlene, og det, som er paa Jorden, i ham,

Links
Hebræerne 9:10 InterlinearHebræerne 9:10 FlersprogedeHebreos 9:10 SpanskHébreux 9:10 FranskeHebraeer 9:10 TyskHebræerne 9:10 KinesiskHebrews 9:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 9
9hvilket jo er et Sindbillede indtil den nærværende Tid, og stemmende hermed frembæres der baade Gaver og Ofre, som ikke i Henseende til Samvittigheden kunne fuldkomme den, der forretter sin Gudsdyrkelse, 10men som kun, ved Siden af Mad og Drikke og forskellige Tvættelser, ere kødelige Forskrifter, paalagte indtil den rette Ordnings Tid.
Krydshenvisninger
3.Mosebog 11:2
Tal til Israeliterne og sig: Af alle Dyr paa Jorden maa du spise følgende:

3.Mosebog 11:25
og enhver, der bærer et Aadsel af dem, skal tvætte sine Klæder og være uren til Aften:

4.Mosebog 6:3
skal han afholde sig fra Vin og stærk Drik; Vineddike og stærk Drik maa han ikke drikke, ej heller nogen som helst drik af Druer; han maa hverken spise friske eller tørrede Druer;

4.Mosebog 19:13
Enhver, der rører ved en død, et Lig, og ikke lader sig rense for Synd, besmitter HERRENS Bolig, og det Menneske skal udryddes af Israel, fordi der ikke er stænket Renselsesvand paa ham; han er uren, hans Urenhed klæber endnu ved ham.

Markus 7:4
og naar de komme fra Torvet, spise de ikke uden først at tvætte sig; og der er mange andre Ting, som de have vedtaget at holde, Tvætninger af Bægere og Krus og Kobberkar og Bænke,

Kolossenserne 2:16
Lad derfor ingen dømme eder for Mad eller for Drikke eller i Henseende til Højtid eller Nymaane eller Sabbat,

Hebræerne 7:12
Naar nemlig Præstedømmet omskiftes, sker der med Nødvendighed ogsaa en Omskiftelse af Loven.

Hebræerne 7:16
som ikke er bleven det efter et kødeligt Buds Lov, men efter et uopløseligt Livs Kraft.

Hebræerne 9:1
Vel havde ogsaa den første Pagt Forskrifter for Gudstjenesten og en jordisk Helligdom.

Hebræerne 13:9
Lader eder ikke lede vild af mange Haande og fremmede Lærdomme; thi det er godt, at Hjertet styrkes ved Naaden, ikke ved Spiser; thi deraf have de, som holdt sig dertil, ingen Nytte haft.

Hebræerne 9:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden