Job 33:26
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Han beder til Gud, og han er ham naadig, han skuer med Jubel hans Aasyn, fortæller Mennesker om sin Frelse.

Norsk (1930)
Han beder til Gud, og han er ham nådig; han ser Guds åsyn med jubel, og han gir mennesket dets rettferdighet tilbake.

Svenska (1917)
När hon då beder till Gud, är han henne nådig och låter henne se sitt ansikte med jubel; han giver så den mannen hans rättfärdighet åter.

King James Bible
He shall pray unto God, and he will be favourable unto him: and he shall see his face with joy: for he will render unto man his righteousness.

English Revised Version
He prayeth unto God, and he is favourable unto him; so that he seeth his face with joy: and he restoreth unto man his righteousness.
Bibel Viden Treasury

pray

2.Kongebog 20:2-5
Da vendte han Ansigtet om mod Væggen og bad saaledes til HERREN:…

2.Krønikebog 33:12,13,19
Men da han var i Nød, bad han HERREN sin Gud om Naade og ydmygede sig dybt for sine Fædres Gud.…

Salmerne 6:1-9
Til Sangmesteren. Med Strengespil. Efter den ottende. En Salme af David. (2) HERRE, revs mig ej i din Vrede, tugt mig ej i din Harme,…

Salmerne 28:1,2,6
Af David. Jeg raaber til dig, o HERRE, min Klippe, vær ikke tavs imod mig, at jeg ej, naar du tier, skal blive som de, der synker i Graven.…

Salmerne 30:7-11
HERRE, i Naade havde du fæstnet mit Bjerg; du skjulte dit Aasyn, jeg blev forfærdet.…

Salmerne 41:8-11
»En dødelig Sot har grebet ham; han ligger der — kommer aldrig op!«…

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Salmerne 91:15
kalder han paa mig, svarer jeg ham, i Trængsel er jeg hos ham, jeg frier ham og giver ham Ære;

Salmerne 116:1-6
Halleluja! Jeg elsker HERREN, thi han hører min Røst, min tryglende Bøn,…

Esajas 30:19
Ja, du Folk i Zion, du, som bor i Jerusalem, lad ikke Graaden overmande dig! Naadig vil han vise dig Naade, naar du raaber; saa snart han hører dig, svarer han.

Jeremias 33:3
Kald paa mig, saa vil jeg svare dig og kundgøre dig store og lønlige Ting, du ikke kender.

Jonas 2:2-7
og sagde: Jeg raabte i Nøden til HERREN, og han svarede mig; jeg skreg fra Dødsrigets Skød, og du hørte min Røst.…

Apostlenes G. 9:11
Og Herren sagde til ham: »Staa op, gaa hen i den Gade, som kaldes den lige, og spørg i Judas's Hus efter en ved Navn Saulus fra Tarsus; thi se, han beder.

and he shall

Job 42:8,9
Tag eder derfor syv Tyre og syv Vædre og gaa til min Tjener Job og bring et Brændoffer for eder. Og min Tjener Job skal gaa i Forbøn for eder, thi ham vil jeg bønhøre, saa jeg ikke gør en Ulykke paa eder, fordi I ikke talte rettelig om mig som min Tjener Job!«…

4.Mosebog 6:25,26
HERREN lade sit Ansigt lyse over dig og være dig naadig,…

Salmerne 4:6,7
Mange siger: »Hvo bringer os Lykke?« Opløft paa os dit Aasyns Lys!…

Salmerne 16:11
Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Aasyn, Livsalighed er i din højre for evigt.

Salmerne 30:5
Thi et Øjeblik varer hans Vrede, Livet igennem hans Naade; om Aftenen gæster os Graad, om Morgenen Frydesang.

Salmerne 67:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme. En Sang. (2) Gud være os naadig og velsigne os, han lade sit Ansigt lyse over os, — Sela —

Apostlenes G. 2:28
Du har kundgjort mig Livets Veje; du skal fylde mig med Glæde for dit Aasyn.«

Judas 1:24
Men ham, som er mægtig til at bevare eder fra Fald og fremstille eder for sin Herlighed ulastelige i Fryd,

he will

Job 34:11
nej, han gengælder Menneskets Gerning, handler med Manden efter hans Færd;

1.Samuel 26:23
Men HERREN vil gengælde enhver hans Retfærdighed og Troskab; HERREN gav dig i Dag i min Haand, men jeg vilde ikke lægge Haand paa HERRENS Salvede!

Salmerne 18:20
HERREN gengældte mig efter min Retfærd, lønned mig efter mine Hænders Uskyld;

Salmerne 62:12
Og Miskundhed er hos dig, o Herre. Thi enhver gengælder du efter hans Gerning.

Ordsprogene 24:12
Siger du: »Se, jeg vidste det ikke« — mon ej han, der vejer Hjerter, kan skønne? Han, der tager Vare paa din Sjæl, han ved det, han gengælder Mennesker, hvad de har gjort.

Matthæus 10:41,42
Den, som modtager en Profet, fordi han er en Profet, skal faa en Profets Løn; og den, som modtager en retfærdig, fordi han er en retfærdig, skal faa en retfærdigs Løn.…

Hebræerne 11:26
idet han agtede Kristi Forsmædelse for større Rigdom end Ægyptens Skatte; thi han saa hen til Belønningen.

Links
Job 33:26 InterlinearJob 33:26 FlersprogedeJob 33:26 SpanskJob 33:26 FranskeHiob 33:26 TyskJob 33:26 KinesiskJob 33:26 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Job 33
25da svulmer hans Legem af Friskhed, han oplever atter sin Ungdom. 26Han beder til Gud, og han er ham naadig, han skuer med Jubel hans Aasyn, fortæller Mennesker om sin Frelse. 27Han synger det ud for Folk: »Jeg synded og krænkede Retten og fik dog ej Løn som forskyldt!…
Krydshenvisninger
Job 22:26
ja, da skal du fryde dig over den Almægtige og løfte dit Aasyn til Gud.

Job 22:27
Beder du til ham, hører han dig, indfri kan du, hvad du har lovet;

Job 33:25
da svulmer hans Legem af Friskhed, han oplever atter sin Ungdom.

Job 34:28
saa de voldte, at ringe raabte til ham, og han maatte høre de armes Skrig.

Salmerne 18:20
HERREN gengældte mig efter min Retfærd, lønned mig efter mine Hænders Uskyld;

Salmerne 50:14
Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine Løfter.

Salmerne 50:15
Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,

Job 33:25
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden