Salmerne 62:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Miskundhed er hos dig, o Herre. Thi enhver gengælder du efter hans Gerning.

Norsk (1930)
Og dig, Herre, hører miskunnhet til; for du betaler enhver efter hans gjerning.

Svenska (1917)
och hos dig, Herre, är nåd. Ty du vedergäller var och en efter hans gärningar.

King James Bible
Also unto thee, O Lord, belongeth mercy: for thou renderest to every man according to his work.

English Revised Version
Also unto thee, O Lord, belongeth mercy: for thou renderest to every man according to his work.
Bibel Viden Treasury

mercy

Salmerne 86:15
Men, Herre, du er en barmhjertig og naadig Gud, langmodig og rig paa Naade og Sandhed.

Salmerne 103:8,17
barmhjertig og naadig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed;…

2.Mosebog 34:6,7
Og HERREN gik forbi ham og raabte: »HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og naadig, langmodig og rig paa Miskundhed og Trofasthed,…

Daniel 9:9,18
Men hos Herren vor Gud er Barmhjertighed og Tilgivelse, thi vi stod ham imod…

Mika 7:18
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?

renderest

Job 34:11
nej, han gengælder Menneskets Gerning, handler med Manden efter hans Færd;

Ordsprogene 24:12
Siger du: »Se, jeg vidste det ikke« — mon ej han, der vejer Hjerter, kan skønne? Han, der tager Vare paa din Sjæl, han ved det, han gengælder Mennesker, hvad de har gjort.

Jeremias 32:19
rig paa Raad og stor i Daad, hvis Øjne er aabne over alle Menneskebørnenes Veje, for at du kan give enhver efter hans Vej og hans Gerningers Frugt;

Ezekiel 7:27
Kongen sørger, Fyrsten hyller sig i Rædsel, og Landboernes Hænder lammes af Forfærdelse. Jeg gør med dem efter deres Færd og dømmer dem, som de fortjener; og de skal kende, at jeg er HERREN.

Ezekiel 18:30
Derfor dømmer jeg enhver af eder efter hans Veje, Israels Hus, lyder det fra den Herre HERREN. Vend om og omvend eder fra alle eders Overtrædelser, at de ikke skal blive eder Aarsag til Skyld.

Ezekiel 33:20
Og dog siger I: »Herrens Vej er ikke ret!« Jeg vil dømme eder hver især efter eders Veje, Israels Hus.

Matthæus 16:27
Thi Menneskesønnen skal komme i sin Faders Herlighed med sine Engle; og da skal han betale enhver efter hans Gerning.

Romerne 2:6
han, som vil betale enhver efter hans Gerninger:

1.Korinther 3:8
Den, som planter, og den, som vander, ere eet; men hver skal faa sin egen Løn efter sit eget Arbejde.

2.Korinther 5:10
Thi vi skulle alle aabenbares for Kristi Domstol, for at hver kan faa igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det, som han har øvet, enten godt eller ondt.

Efeserne 6:8
idet I vide, at hvad godt enhver gør, det skal han faa igen af Herren, hvad enten han er Træl eller fri.

Kolossenserne 3:25
Thi den, som gør Uret, skal faa igen, hvad Uret han gjorde, og der er ikke Persons Anseelse.

1.Peter 1:17
Og dersom I paakalde ham som Fader, der dømmer uden Persons Anseelse efter enhvers Gerning, da bør I vandre i Frygt eders Udlændigheds Tid,

Aabenbaring 22:12
Se, jeg kommer snart, og min Løn er med mig til at betale enhver, efter som hans Gerning er.

Links
Salmerne 62:12 InterlinearSalmerne 62:12 FlersprogedeSalmos 62:12 SpanskPsaume 62:12 FranskePsalm 62:12 TyskSalmerne 62:12 KinesiskPsalm 62:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 62
11Een Gang talede Gud, to Gange hørte jeg det: at Magten er Guds, 12Og Miskundhed er hos dig, o Herre. Thi enhver gengælder du efter hans Gerning.
Krydshenvisninger
Matthæus 16:27
Thi Menneskesønnen skal komme i sin Faders Herlighed med sine Engle; og da skal han betale enhver efter hans Gerning.

Romerne 2:6
han, som vil betale enhver efter hans Gerninger:

1.Korinther 3:8
Den, som planter, og den, som vander, ere eet; men hver skal faa sin egen Løn efter sit eget Arbejde.

2.Timotheus 4:14
Smeden Aleksander har gjort mig meget ondt; Herren vil betale ham efter hans Gerninger.

Aabenbaring 2:23
Og hendes Børn vil jeg slaa med Død, og alle Menighederne skulle kende, at jeg er den, som ransager Nyrer og Hjerter; og jeg vil give eder, hver efter eders Gerninger.

1.Samuel 26:23
Men HERREN vil gengælde enhver hans Retfærdighed og Troskab; HERREN gav dig i Dag i min Haand, men jeg vilde ikke lægge Haand paa HERRENS Salvede!

Job 34:11
nej, han gengælder Menneskets Gerning, handler med Manden efter hans Færd;

Salmerne 18:25
Du viser dig from mod den fromme, retsindig mod den retsindige,

Salmerne 28:4
Løn dem for deres Idræt og onde Gerninger; løn dem for deres Hænders Værk, gengæld dem efter Fortjeneste!

Salmerne 86:5
thi du, o Herre, er god og rund til at forlade, rig paa Naade mod alle, der paakalder dig.

Salmerne 103:8
barmhjertig og naadig er HERREN, langmodig og rig paa Miskundhed;

Salmerne 130:7
Israel, bi paa HERREN! Thi hos HERREN er Miskundhed, hos ham er Forløsning i Overflod.

Jeremias 17:10
Jeg, HERREN, jeg ransager Hjerte og prøver Nyrer for at gengælde hver hans Færd, hans Gerningers Frugt.

Jeremias 32:19
rig paa Raad og stor i Daad, hvis Øjne er aabne over alle Menneskebørnenes Veje, for at du kan give enhver efter hans Vej og hans Gerningers Frugt;

Salmerne 62:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden