Salmerne 16:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Aasyn, Livsalighed er i din højre for evigt.

Norsk (1930)
Du skal kunngjøre mig livets vei; gledes fylde er for ditt åsyn, livsalighet ved din høire hånd evindelig.

Svenska (1917)
Du skall kungöra mig livets väg; inför ditt ansikte är glädje till fyllest, ljuvlighet i din högra hand evinnerligen.

King James Bible
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.

English Revised Version
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; in thy right hand there are pleasures for evermore.
Bibel Viden Treasury

path

Salmerne 21:4
Han bad dig om Liv, og du gav ham det, en Række af Dage uden Ende.

Ordsprogene 2:19
tilbage vender ingen, som gaar ind til hende, de naar ej Livets Stier —

Ordsprogene 4:18
Gudløses Vej er som Mørket, de skønner ej, hvad de snubler over,

Ordsprogene 5:6
hun følger ej Livets Vej, hendes Spor er bugtet, hun ved det ikke.

Ordsprogene 12:28
Paa Retfærds Sti er der Liv, til Døden fører den onde Vej.

Esajas 2:3
og talrige Folkeslag vandre: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; han skal lære os sine Veje, saa vi kan gaa paa hans Stier; thi fra Zion udgaar Aabenbaring, fra Jerusalem HERRENS Ord.«

Matthæus 7:14
thi den Port er snæver, og den Vej er trang, som fører til Livet og de er faa, som finde den.

Romerne 8:11
Men om hans Aand, der oprejste Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han, som oprejste Kristus fra de døde, levendegøre ogsaa eders dødelige Legemer ved sin Aand, som bor i eder.

1.Peter 1:21
der ved ham tro paa Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

in thy

Salmerne 17:15
Men jeg skal i Retfærd skue dit Aasyn, mættes ved din Skikkelse, naar jeg vaagner.

Salmerne 21:5,6
Stor er hans Glans ved din Frelse, Højhed og Hæder lægger du paa ham.…

Matthæus 5:8
Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud.

Apostlenes G. 2:28
Du har kundgjort mig Livets Veje; du skal fylde mig med Glæde for dit Aasyn.«

1.Korinther 13:12
Nu se vi jo i et Spejl, i en Gaade, men da skulle vi se Ansigt til Ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg erkende, ligesom jeg jo blev erkendt.

2.Korinther 4:17
Thi vor Trængsel, som er stakket og let, virker for os over al Maade og Maal en evig Vægt af Herlighed,

Efeserne 3:19
og at kende Kristi Kærlighed, som overgaar al Erkendelse, for at I kunne fyldes indtil hele Guds Fylde.

1.Johannes 3:2
I elskede! nu ere vi Guds Børn, og det er endnu ikke aabenbaret, hvad vi skulle vorde. Vi vide, at naar det aabenbares, da skulle vi vorde ham lige; thi i skulle se ham, som han er.

Judas 1:24
Men ham, som er mægtig til at bevare eder fra Fald og fremstille eder for sin Herlighed ulastelige i Fryd,

Aabenbaring 7:15-17
Derfor ere de foran Guds Trone og tjene ham Dag og Nat i hans Tempel; og han, som sidder paa Tronen, skal opslaa sit Telt over dem.…

Aabenbaring 22:5
Og Nat skal der ikke være mere, og de trænge ikke til Lys af Lampe eller Lys af Sol, fordi Gud Herren skal lyse over dem; og de skulle, være Konger i Evighedernes Evigheder.

at thy

Markus 16:19
Saa blev Herren, efter at han havde talt med dem, optagen til Himmelen og satte sig ved Guds højre Haand.

Apostlenes G. 7:56
Og han sagde: »Se, jeg ser Himlene aabnede og Menneskesønnen staaende ved Guds højre Haand.«

1.Peter 3:22
han, som er faren til Himmelen og er ved Guds højre Haand, efter at Engle og Myndigheder og Kræfter ere ham underlagte.

pleasures

Salmerne 36:8
de kvæges ved dit Huses Fedme, du læsker dem af din Lifligheds Strøm;

Matthæus 25:33,46
Og han skal stille Faarene ved sin højre Side og Bukkene ved den venstre.…

Links
Salmerne 16:11 InterlinearSalmerne 16:11 FlersprogedeSalmos 16:11 SpanskPsaume 16:11 FranskePsalm 16:11 TyskSalmerne 16:11 KinesiskPsalm 16:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 16
10Thi Dødsriget giver du ikke min Sjæl, lader ikke din hellige skue Graven. 11Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Aasyn, Livsalighed er i din højre for evigt.
Krydshenvisninger
Matthæus 7:14
thi den Port er snæver, og den Vej er trang, som fører til Livet og de er faa, som finde den.

Job 36:11
Hvis de saa hører og bøjer sig, da ender de deres Dage i Lykke, i liflig Fryd deres Aar.

Salmerne 11:7
Thi retfærdig er HERREN, han elsker at øve Retfærd, de oprigtige skuer hans Aasyn!

Salmerne 17:15
Men jeg skal i Retfærd skue dit Aasyn, mættes ved din Skikkelse, naar jeg vaagner.

Salmerne 21:6
Ja, evig Velsignelse gav du ham, med Fryd for dit Aasyn glæded du ham.

Salmerne 36:7
hvor dyrebar er dog din Miskundhed, Gud! Og Menneskebørnene skjuler sig i dine Vingers Skygge;

Salmerne 36:8
de kvæges ved dit Huses Fedme, du læsker dem af din Lifligheds Strøm;

Salmerne 43:4
at jeg maa komme til Guds Alter, til min Glædes Gud, juble og prise dig til Citer, Gud, min Gud!

Salmerne 46:4
En Flod og dens Bække glæder Guds Stad, den Højeste har helliget sin Bolig;

Salmerne 49:15
Men Gud udløser min Sjæl af Dødsrigets Haand, thi han tager mig til sig. — Sela.

Salmerne 139:24
Se, om jeg er paa Smertens Vej, og led mig paa Evigheds Vej!

Salmerne 140:13
For vist skal retfærdige prise dit Navn, oprigtige bo for dit Aasyn.

Salmerne 149:4
thi HERREN har Behag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Frelse.

Ordsprogene 2:19
tilbage vender ingen, som gaar ind til hende, de naar ej Livets Stier —

Ordsprogene 14:32
Ved sin Ondskab styrtes den gudløse, ved lydefri Færd er retfærdige trygge.

Esajas 61:7
Fordi de fik tvefold Skændsel, og Spot og Spyt var deres Lod, faar de tvefold Arv i deres Land, dem tilfalder evig Glæde;

Salmerne 16:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden