Salmerne 50:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine Løfter.

Norsk (1930)
Ofre Gud takksigelse og gi den Høieste det du har lovt,

Svenska (1917)
Nej, offra lovets offer åt Gud, så skall du få infria dina löften till den Högste.

King James Bible
Offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High:

English Revised Version
Offer unto God the sacrifice of thanksgiving; and pay thy vows unto the Most High:
Bibel Viden Treasury

Offer

Salmerne 50:23
Den, der ofrer Taksigelse, ærer mig; den, der agter paa Vejen, lader jeg se Guds Frelse.

Salmerne 69:30,31
Jeg vil prise Guds Navn med Sang og ophøje ham med Tak;…

Salmerne 107:21,22
Lad dem takke HERREN for hans Miskundhed, for hans Underværker mod Menneskens Børn…

Salmerne 147:1
Halleluja! Ja, det er godt at lovsynge vor Gud, ja, det er lifligt, Lovsang sømmer sig.

Hoseas 14:2
Tag Angersord med og vend jer atter til HERREN; sig til ham: »Tilgiv al vor Brøde, vær naadig! Vi betaler med Læbernes Frugt.

1.Thessaloniker 5:18
takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus.

Hebræerne 13:15
Lader os da ved ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, det er: en Frugt af Læber, som bekende hans Navn.

1.Peter 2:5,9
og lader eder selv som levende Sten opbygge som et aandeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære aandelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.…

pay

Salmerne 56:12
Jeg har Løfter til dig at indfri, o Gud, med Takofre vil jeg betale dig.

Salmerne 76:11
Aflæg Løfter og indfri dem for HERREN eders Gud, alle omkring ham skal bringe den Frygtindgydende Gaver.

Salmerne 116:12-14,17,18
Hvorledes skal jeg gengælde HERREN alle hans Velgerninger mod mig?…

3.Mosebog 27:2
Tal til Israeliterne og sig til dem: Naar nogen vil indfri et Løfte til HERREN med et Pengebeløb, et Løfte, der gælder Mennesker,

4.Mosebog 30:2
Naar en Mand aflægger et Løfte til HERREN eller ved Ed forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning, maa han ikke bryde sit Ord, men skal holde hvert Ord, der er udgaaet af hans Mund.

5.Mosebog 23:21
Naar du aflægger et Løfte til HERREN din Gud, maa du ikke tøve med at indfri det; thi ellers vil HERREN din Gud kræve det af dig, og du vil paadrage dig Skyld.

Prædikeren 5:4,5
Naar du giver Gud et Løfte, saa tøv ikke med at holde det! Thi der er ingen Glæde ved Daarer. Hvad du lover, skal du holde.…

Nahum 1:15
Se, Glædesbudet, som kundgør Fred, skrider frem over Bjergene. Fejr dine Fester, Juda, indfri dine Løfter! Thi aldrig skal Niddingen mer drage gennem dig; han er udryddet helt og holdent.

Links
Salmerne 50:14 InterlinearSalmerne 50:14 FlersprogedeSalmos 50:14 SpanskPsaume 50:14 FranskePsalm 50:14 TyskSalmerne 50:14 KinesiskPsalm 50:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 50
13Mon jeg æder Tyres Kød eller drikker Bukkes Blod? 14Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine Løfter. 15Og kald paa mig paa Nødens Dag; jeg vil udfri dig, og du skal ære mig,…
Krydshenvisninger
Romerne 12:1
Jeg formaner eder altsaa, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.

Hebræerne 13:15
Lader os da ved ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, det er: en Frugt af Læber, som bekende hans Navn.

4.Mosebog 30:2
Naar en Mand aflægger et Løfte til HERREN eller ved Ed forpligter sig til Afholdenhed i en eller anden Retning, maa han ikke bryde sit Ord, men skal holde hvert Ord, der er udgaaet af hans Mund.

5.Mosebog 23:21
Naar du aflægger et Løfte til HERREN din Gud, maa du ikke tøve med at indfri det; thi ellers vil HERREN din Gud kræve det af dig, og du vil paadrage dig Skyld.

Job 33:26
Han beder til Gud, og han er ham naadig, han skuer med Jubel hans Aasyn, fortæller Mennesker om sin Frelse.

Salmerne 22:25
Jeg vil synge din Pris i en stor Forsamling, indfri mine Løfter iblandt de fromme;

Salmerne 27:6
Derfor løfter mit Hoved sig over mine Fjender omkring mig. I hans Telt vil jeg ofre Jubelofre, med Sang og med Spil vil jeg prise HERREN.

Salmerne 50:23
Den, der ofrer Taksigelse, ærer mig; den, der agter paa Vejen, lader jeg se Guds Frelse.

Salmerne 54:6
Da vil jeg frivilligt ofre til dig, prise dit Navn, o HERRE, thi det er godt;

Salmerne 56:12
Jeg har Løfter til dig at indfri, o Gud, med Takofre vil jeg betale dig.

Salmerne 61:8
Da vil jeg evigt love dit Navn og saaledes Dag efter Dag indfri mine Løfter.

Salmerne 65:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. En Sang. (2) Lovsang tilkommer dig paa Zion, o Gud, dig indfrier man Løfter, du, som hører Bønner;

Salmerne 69:30
Jeg vil prise Guds Navn med Sang og ophøje ham med Tak;

Salmerne 107:22
og ofre Lovprisningsofre og med Jubel forkynde hans Gerninger.

Salmerne 116:14
Jeg vil indfri HERREN mine Løfter i Paasyn af alt hans Folk.

Salmerne 116:17
Jeg vil ofre dig Lovprisningsoffer og paakalde HERRENS Navn;

Prædikeren 5:4
Naar du giver Gud et Løfte, saa tøv ikke med at holde det! Thi der er ingen Glæde ved Daarer. Hvad du lover, skal du holde.

Hoseas 14:2
Tag Angersord med og vend jer atter til HERREN; sig til ham: »Tilgiv al vor Brøde, vær naadig! Vi betaler med Læbernes Frugt.

Jonas 1:16
Og Mændene grebes af stor Rædsel for HERREN, bragte ham et Slagtoffer og aflagde Løfter.

Jonas 2:9
men jeg vil bringe dig Ofre med Lovsangs Toner og indfri de Løfter, jeg gav. Hos HERREN er Frelse.

Salmerne 50:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden